Engineer-Tutor : ติวสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน ติวเข้าสถาบันการบินพลเรือน ติวเข้าการบินพลเรือน ติวเข้าการบิน ติวสอบการบินพลเรือน แนวข้อสอบเข้าสถาบัน การบินพลเรือน ข้อสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน ข้อสอบเก่าสถาบันการบินพลเรือน สถาบันการบินพลเรือน อยากเรียนสถาบันการบินพลเรือน อยากเป็นนักบิน รับติวเข้าการบิน ติวพื้นฐานการบิน แอร์ สจ็วต นักบิน ช่างเครื่องบิน สนามบินสุวรรณภูมิ ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ติวสอบนักเรียนไปรษณีย์ ติวสอบเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ ติวสอบเข้านักเรียนการไปรษณีย์ ข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ โรงเรียนการไปรษณีย์ ข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ ติวเข้าโรงเรียนไปรษณีย์ แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ แนวข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ติวนักเรียนไปรษณีย์ ติวสอบนักเรียนไปรษณีย์ ไปรษณีย์ไทย คู่มือเครียมสอบนักเรียนไปรษณีย์ไทย คอร์สติวสอบเข้าโรงเรียนไปรษณีย์ เก็งข้อสอบนักเรียนโรงเรียนไปรษณีย์ไทย คู่มือเตรียมสอบเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ ดาวน์โหลดแนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ รับตรงโรงเรียนการไปรษณีย์ แนะแนวเตรียมสอบนักเรียนการไปรษณีย์ เจาะแนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ ติวเข้มบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนไปรษณีย์ ติวเทคนิคทำข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ เอกสารติวสอบสอบนักเรียนการไปรษณีย์ คณิตโรงเรียนการไปรษณีย์ รวมแนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ ข้อสอบเก่าโรงเรียนไปรษณีย์ ข้อสอบเก่านักเรียนไปรษณีย์ ข้อสอบเก่าโรงเรียนการไปรษณีย์ หนังสือติวสอบนักเรียนการไปรษณีย์ เปิดสอบไปรษณีย์ไทย
Engineer Tutor

ติวสอบสถาบันการบินพลเรือน

ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์
 

เข้าสู่ระบบ

 
Engineer Tutor Live Chat

  ติวสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน ติวเข้าการบินพลเรือน แนวข้อสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ติวสอบนักเรียนไปรษณีย์ ติวสอบเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ ข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ โรงเรียนการไปรษณีย์ ข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ ติวเข้าโรงเรียนไปรษณีย์ แนวข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ติวนักเรียนไปรษณีย์ ติวสอบนักเรียนไปรษณีย์ เจาะแนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ข้อสอบเก่าโรงเรียนไปรษณีย์ ข้อสอบเก่านักเรียนไปรษณีย์ ข้อสอบเก่าโรงเรียนการไปรษณีย์      *****คอร์สติวสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน คอร์สตะลุยโจทย์ เดือน มีนาคม -เมษายน 2559 เปิดรับสมัครสองคอร์ส ดังนี้ ตะลุยโจทย์ เดือนมีนาคม และ ตะลุยโจทย์ เดือน เมษายน 2559 เป็นคอร์สตะลุยโจทย์เหมือนกันทั้งสองคอร์ส ต่างกันที่ช่วงเวลาในการเรียน น้องสามารถเลือกลงคอร์สตะลุยโจทย์การบินในช่วงที่น้องสะดวกได้ครับ ฝึกทำข้อสอบปีก่อนของสถาบันการบินพลเรือน เรามีข้อสอบเก่าหลายปีให้น้องฝึกทำกันครับ ฝึกความคุ้นเคยกับข้อสอบที่เป็นภาษาอังกฤษของการบินพลเรือน ทบทวนบทเรียนความรู้ในวิชาคณิต ฟิสิกส์ ภาษอังกฤษ ระดับ ม.4 - ม.6 และวิชาพื้นฐานการบินและโลจิก เพื่อเตรียมความพร้อมดีที่สุดเพื่อน้องจะไม่พลาดในการสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือนในปี 2559 นี้ครับ เรียนกับพี่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันการบินพลเรือนและพี่นักบินจากการบินไทย เวลาเรียน 10.00 - 16.00 น. เรียนวันล่ะ 5 ชั่วโมง แบ่งเป็นช่วงเช้าและบ่าย สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ สามารถสมัครออนไลน์ ผ่านหน้าเว็บหัวข้อ "สมัครเรียน" สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ พี่กอล์ฟ 083-8121905 แล้วพบกัน ครับ *****     


ดาวโหลด>>>ระเบียบการรับสมัครศึกษาต่อสถาบันการบินพลเรือน 2559


ปีการศึกษา จำนวนนักเรียน นักเรียนที่สอบติด เปอร์เซน
  2558   73 คน 54 คน 75%
2557 104 คน 77 คน 74%
2556 80 คน 64 คน 80%
2555 37 คน 30 คน 82%
2554 5 คน 4 คน 80%


คลิก...รายละเอียดคอร์สติวสถาบันการบินพลเรือน ภาคปิดเทอม พ.ค. 2559

  รายชื่อนักเรียนคอร์สติวการบินพลเรือน คอร์สตะลุยโจทย์ มีนาคม 2559  
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น สถานะการโอนเงิน
1 นาย พัทธพล สุธีสมิทธิ์ ซัน ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว พรนภัส วชิรคงไพบูลย์ พลอย ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว วรรณพร บุญเลิศ น้ำหวาน ชำระเงินแล้ว
4 นาย คมกฤช ทองบุญชู เอิร์ธ ชำระเงินแล้ว
5 นางสาว ณัฐพัชร์ นพวรรณสกุลดี น้ำ ชำระเงินแล้ว
6 นาย ธนกร จันทร ไทด์ ชำระเงินแล้ว
7 นาย ณัฐยศ สุขขุม มัดหมี่ ชำระเงินแล้ว
8 นางสาว แพรพลอย กันไชยา แนน ชำระเงินแล้ว
9 นางสาว รุจิรางค์ ศรีกระจ่าง น้ำน่าน ชำระเงินแล้ว
10 นาย บดินทร์ภัทร์ วงษ์วสุโชค ข้าว ชำระเงินแล้ว
11 นางสาว สุพิชชา ขำฤทธิ์ โบ ชำระเงินแล้ว
12 นางสาว ปัญญณัฐ มณีวงศ์วรรณ ขมิ้น ชำระเงินแล้ว
13 พรนภา กิจดำรงชัย เจนนี่ ชำระเงินแล้ว
14 นางสาว เขมิกา สันติชวลิต น้ำฝน รอการชำระเงิน
15 นาย ก้องภพ เพิ่มพูล อาร์ม รอการชำระเงิน
16 นาย ภาสวุฒิ แพพิพัฒน์ ต้า รอการชำระเงิน
17 นางสาว พสิกา อัครภูวดล จีจี้ รอการชำระเงิน
18 นาย ธีธัช ทิพย์เจริญ อดัม รอการชำระเงิน
19 นาย วิวัฒน์ พุ่มพฤกษา มาร์ค รอการชำระเงิน
20 นาย ภูชิสส์ สมิตารุณ ตั๋ง รอการชำระเงิน
21 นางสาว หัสญา พิกุล แป้งหอม รอการชำระเงิน
22 นางสาว ธนิดา ด่านไพบูลย์ผล ออมสิน รอการชำระเงิน
23 นาย วรศักดิ์ นุ่นสุวรรณ แบงค์ รอการชำระเงิน
24 นางสาว วรณัน รัตนพงษ์ วิว รอการชำระเงิน
25 นางสาว พิริยาภรณ์ เก่งกล้า มิ้นท์ รอการชำระเงิน
26 นางสาว ฉัฐวีณ์ พิภพเอกสิทธิ์ พลอย รอการชำระเงิน
27 นาย ฮานาฟี ดาดา ฮา รอการชำระเงิน
28 นาย ธนากร สโมสร โก๊ะ รอการชำระเงิน
29 นางสาว พรรษินี จิตตะเสน มุก รอการชำระเงิน
30 นางสาว ปทุมวดี ถาวรอุดมทรัพย์ เนย รอการชำระเงิน
31 นาย อทิยากร ลาดบูรณ์ ซัน รอการชำระเงิน
32 นางสาว ชฎาพัฒน์ วิมูลชาติ ฟ้าใส รอการชำระเงิน
33 นางสาว พิสิฏฐา กวดโท ป๊อป รอการชำระเงิน
34 นางสาว ธัญณภรณ์ ไพศาลวิทยากุล ปินปิน รอการชำระเงิน
35 - - -

  รายชื่อนักเรียนคอร์สติวการบินพลเรือน คอร์สตะลุยโจทย์ เมษายน 2559  
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น สถานะการโอนเงิน
1 นาย พงศ์รภัส เพชรนุ้ยณพงศ์ ร็อกกี้ ชำระเงินแล้ว
2 นาย วิวัฒน์ พุ่มพฤกษา มาร์ค รอการชำระเงิน
3 นางสาว เขมิกา สันติชวลิต น้ำฝน รอการชำระเงิน
4 นาย บดินทร์ภัทร์ วงษ์วสุโชค ข้าว รอการชำระเงิน
5 นางสาว ธัญณภรณ์ ไพศาลวิทยากุล ปินปิน รอการชำระเงิน
6 นางสาว กัญญา วงศ์อุดมศักดา เจียๆ รอการชำระเงิน
7 - - -

 คลิก!!!...ดูรายละเอียดคอร์สติวเดี่ยวและติวคู่การบินพลเรือน 2558 


Avionics Engineer
(AEE รุ่นที่ 10)
จำนวน 9 คน


Aviation Management
(AVM รุ่นที่ 17)
จำนวน 28 คน

Aircraft Maintenance
Engineer License
จำนวน 9 คน

Aircraft Technology
(Aircraft Instrumument)
(AT-AI) จำนวน 5 คน

Aircraft Technology
(Avionics: AT-AE)
จำนวน 3 คน


Avionics Engineer
(AEE รุ่นที่ 9)
จำนวน 10 คน


Aviation Management
(AVM รุ่นที่ 16)
จำนวน 45 คน

Aircraft Maintenance
Engineer License
จำนวน 10คน

Aircraft Technology
(Aircraft Instrumument)
(AT-AI) จำนวน 4 คน

Aircraft Technology
(Avionics: AT-AE)
จำนวน 8 คน


Aviation Electronics Engineer
จำนวน 8 คน


Aviation Management
จำนวน 35 คน


Aircraft Maintenance
Engineer License
จำนวน 14 คน

Aircraft Technology
(Aircraft Instruments: AT-AI)
จำนวน 4 คน

Aircraft Technology
(Avionics: AT-AE)
จำนวน 3 คน

กล้วย จบแล้ว (คณะ AVM รุ่น 13)  มายด์ จบแล้ว (คณะ AVM รุ่น 13) ไนซ์ ปี 4 (คณะ AEE รุ่น 7)
ป็อด ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) ไมโล ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) เฟริ์ส ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14)
อาร์ต ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) อาร์ม ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) ธันว์ จบแล้ว (คณะ AMEL รุ่น 51)
เต้ย ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) แป้ง ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) เบลเบล ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14)
มะเหมี่ยว ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) ฮ้องเต้ ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) ฝน ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14)
เกม ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) หม่อน ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) ไนซ์ ปี 4 (คณะ AEE รุ่น 7)
เอ๋อ ปี 4 (คณะ AI รุ่น 36) ทีม ปี 4 (คณะ AI รุ่น 36) ซัน ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14)
แนน ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) นุ่น ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) แคท ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14)
หวุนจู ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) วู๊ดดี้ จบแล้ว (คณะ CM รุ่น 51) นิปปอน ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14)
ป็อบ ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) เจมส์ ปี4 (คณะ AVM รุ่น 14) เบริ์ด ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14)
น้ำหว้า ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) ต็อบ จบแล้ว (คณะ AMEL รุ่น 51) ลีฟ จบแล้ว (คณะ AMEL รุ่น 51)
กัน จบแล้ว (คณะ CM รุ่น 51) มิด จบแล้ว (คณะ AMEL รุ่น 51)  ดูรายชื่อ น้องคอร์สติวการบินพลเรือน Review ตุลาคม 2555 จำนวนนักเรียน 32 คน
ดูราย ชื่อน้องคอร์สติวการบินพลเรือน Review กรกฎาคม 2555 จำนวนนักเรียน 14 คน
ดูราย ชื่อน้องคอร์สติวการบินพลเรือน Review กรกฎาคม 2555 จำนวนนักเรียน 12 คน


คลิก!!!...อ่านบทความทั้งหมด 
News
รับสมัครงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด (บวท.)


LiveZilla Live Help
:: Engineer-Tutor ::
คอร์สติวสถาบันการบินพลเรือน
ประวัติคอร์สติวการบินพลเรือน
คอร์สติวโรงเรียนการไปรษณีย์
หน้าแรก | รู้จักเรา | ผลงานที่ผ่ารมา | คอสเปิดสอน | สมัครเรียน | อัตราค่าเรียน | ติดต่อเรา | ร่วมงานกับเรา
Tag: ติวสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน | คอร์สติวการบินปี 2559 | ผลงานคอร์สติวการบินพลเรือน
Tag: ติวสอบโรเงรียนการไปรษณีย์ | คอร์สติวโรงเรียนไปรษณีย์ 2559 | อาจารย์คอร์สโรงเรียนไปรษณีย์
ติดต่อ (MSN,Mail):: info@engineer-tutor.com เบอร์ 083-8121905
Design By Engineer-tutor.com