Engineer-Tutor : ติวสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน ติวเข้าสถาบันการบินพลเรือน ติวเข้าการบินพลเรือน ติวเข้าการบิน ติวสอบการบินพลเรือน แนวข้อสอบเข้าสถาบัน การบินพลเรือน ข้อสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน ข้อสอบเก่าสถาบันการบินพลเรือน สถาบันการบินพลเรือน อยากเรียนสถาบันการบินพลเรือน อยากเป็นนักบิน รับติวเข้าการบิน ติวพื้นฐานการบิน แอร์ สจ็วต นักบิน ช่างเครื่องบิน สนามบินสุวรรณภูมิ ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ติวสอบนักเรียนไปรษณีย์ ติวสอบเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ ติวสอบเข้านักเรียนการไปรษณีย์ ข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ โรงเรียนการไปรษณีย์ ข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ ติวเข้าโรงเรียนไปรษณีย์ แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ แนวข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ติวนักเรียนไปรษณีย์ ติวสอบนักเรียนไปรษณีย์ ไปรษณีย์ไทย คู่มือเครียมสอบนักเรียนไปรษณีย์ไทย คอร์สติวสอบเข้าโรงเรียนไปรษณีย์ เก็งข้อสอบนักเรียนโรงเรียนไปรษณีย์ไทย คู่มือเตรียมสอบเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ ดาวน์โหลดแนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ รับตรงโรงเรียนการไปรษณีย์ แนะแนวเตรียมสอบนักเรียนการไปรษณีย์ เจาะแนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ ติวเข้มบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนไปรษณีย์ ติวเทคนิคทำข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ เอกสารติวสอบสอบนักเรียนการไปรษณีย์ คณิตโรงเรียนการไปรษณีย์ รวมแนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ ข้อสอบเก่าโรงเรียนไปรษณีย์ ข้อสอบเก่านักเรียนไปรษณีย์ ข้อสอบเก่าโรงเรียนการไปรษณีย์ หนังสือติวสอบนักเรียนการไปรษณีย์ เปิดสอบไปรษณีย์ไทย
                          
Engineer Tutor

ติวสอบสถาบันการบินพลเรือน

ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์
 

เข้าสู่ระบบ

 Engineer Tutor Live Chat

  ติวสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน ติวเข้าการบินพลเรือน แนวข้อสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ติวสอบนักเรียนไปรษณีย์ ติวสอบเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ ข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ โรงเรียนการไปรษณีย์ ข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ ติวเข้าโรงเรียนไปรษณีย์ แนวข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ติวนักเรียนไปรษณีย์ ติวสอบนักเรียนไปรษณีย์ เจาะแนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ข้อสอบเก่าโรงเรียนไปรษณีย์ ข้อสอบเก่านักเรียนไปรษณีย์ ข้อสอบเก่าโรงเรียนการไปรษณีย์      *****คอร์สติวสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน คอร์สปรับพื้นฐาน คอร์สสุดท้าย ในการติวสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน ในปี 2559 นี้ครับ เปิดเพียงห้องเดียวน่ะครับ รับจำนวนจำกัด เพียง 20 คนเท่านั้น เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 9 มกราคม - วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 สอนเนื้อหาใน 5 รายวิชาที่ใช้สอบ ทบทวนบทเรียนความรู้ในวิชาคณิต ฟิสิกส์ ภาษอังกฤษ ระดับ ม.4 - ม.6 และวิชาพื้นฐานการบินและโลจิก เรียนกับพี่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันการบินพลเรือนและนักบินจากการบินไทย ฝึกทำข้อสอบเก่าย้อนหลังเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับการทำข้อสอบที่เป็นภาษาอังกฤษของสถาบันการบินพลเรือน และเพื่อความพร้อมที่สุดในการลงสอบสนามจริง ในภาคการศึกษาปี 2559 เวลาเรียน 10.00 - 16.00 น. เรียนวันล่ะ 5 ชั่วโมง แบ่งเป็นช่วงเช้าและบ่าย สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ สามารถสมัครออนไลน์ ผ่านหน้าเว็บหัวข้อ "สมัครเรียน" สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ พี่กอล์ฟ 083-8121905 แล้วพบกัน ครับ *****     
ปีการศึกษา จำนวนนัก เรียน นักเรียนที่สอบ ติด เปอร์ เซน
  2558   73 คน 54 คน 75%
2557 104 คน 77 คน 74%
2556 80 คน 64 คน 80%
2555 37 คน 30 คน 82%
2554 5 คน 4 คน 80%


 รายชื่อนักเรียนคอร์สติวสถาบันการบินพลเรือน "ปรับพื้นฐาน" ม.ค. 2559  
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น สถานะการโอนเงิน
1 นาย กิตติพัฒน์ นันทานิช ปอม ชำระเงินแล้ว
2 นาย พีระพล ฤกษ์ชีพ เบส รอการชำระเงิน
3 นาย วัฒนพงศ์ สุริยะ กอล์ฟ รอการชำระเงิน
4 นางสาว อุบลรัตน์ วงคำปา ฝ้าย รอการชำระเงิน
5 นางสาว ณัฐธิดา คิวายพราหมณ์ Jane รอการชำระเงิน
6 นาย คิณกริช ใบโพธิ์ คิณ รอการชำระเงิน
7 นางสาว อนงค์นาถ รักเรือง อาย รอการชำระเงิน
8 นาย ธนภัทร นิ่มเรือง อาร์ม รอการชำระเงิน
9 นาย สวิทย์ เช้านิมิตร เอ็ม รอการชำระเงิน
10 นาย ธนกฤต มะหะหมัด รอฟ รอการชำระเงิน
11 นางสาว อนุธิดา - เมย์ รอการชำระเงิน
12 นาย โยธิน เสาวคนธ์ กล้า รอการชำระเงิน
13 นางสาว รุจิรางค์ ศรีกระจ่าง น้ำน่าน รอการชำระเงิน
14 - - -
15 - - -

 คลิก!!!...ดูรายละเอียดคอร์สติวเดี่ยวและติวคู่การบินพลเรือน 2558 


Avionics Engineer
(AEE รุ่นที่ 10)
จำนวน 9 คน


Aviation Management
(AVM รุ่นที่ 17)
จำนวน 28 คน

Aircraft Maintenance
Engineer License
จำนวน 9 คน

Aircraft Technology
(Aircraft Instrumument)
(AT-AI) จำนวน 5 คน

Aircraft Technology
(Avionics: AT-AE)
จำนวน 3 คน


Avionics Engineer
(AEE รุ่นที่ 9)
จำนวน 10 คน


Aviation Management
(AVM รุ่นที่ 16)
จำนวน 45 คน

Aircraft Maintenance
Engineer License
จำนวน 10คน

Aircraft Technology
(Aircraft Instrumument)
(AT-AI) จำนวน 4 คน

Aircraft Technology
(Avionics: AT-AE)
จำนวน 8 คน


Aviation Electronics Engineer
จำนวน 8 คน


Aviation Management
จำนวน 35 คน


Aircraft Maintenance
Engineer License
จำนวน 14 คน

Aircraft Technology
(Aircraft Instruments: AT-AI)
จำนวน 4 คน

Aircraft Technology
(Avionics: AT-AE)
จำนวน 3 คน

กล้วย จบแล้ว (คณะ AVM รุ่น 13)  มายด์ จบแล้ว (คณะ AVM รุ่น 13) ไนซ์ ปี 4 (คณะ AEE รุ่น 7)
ป็อด ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) ไมโล ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) เฟริ์ส ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14)
อาร์ต ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) อาร์ม ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) ธันว์ จบแล้ว (คณะ AMEL รุ่น 51)
เต้ย ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) แป้ง ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) เบลเบล ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14)
มะเหมี่ยว ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) ฮ้องเต้ ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) ฝน ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14)
เกม ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) หม่อน ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) ไนซ์ ปี 4 (คณะ AEE รุ่น 7)
เอ๋อ ปี 4 (คณะ AI รุ่น 36) ทีม ปี 4 (คณะ AI รุ่น 36) ซัน ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14)
แนน ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) นุ่น ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) แคท ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14)
หวุนจู ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) วู๊ดดี้ จบแล้ว (คณะ CM รุ่น 51) นิปปอน ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14)
ป็อบ ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) เจมส์ ปี4 (คณะ AVM รุ่น 14) เบริ์ด ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14)
น้ำหว้า ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) ต็อบ จบแล้ว (คณะ AMEL รุ่น 51) ลีฟ จบแล้ว (คณะ AMEL รุ่น 51)
กัน จบแล้ว (คณะ CM รุ่น 51) มิด จบแล้ว (คณะ AMEL รุ่น 51)  


ดูรายชื่อ น้องคอร์สติวการบินพลเรือน Review ตุลาคม 2555 จำนวนนักเรียน 32 คน
ดูราย ชื่อน้องคอร์สติวการบินพลเรือน Review กรกฎาคม 2555 จำนวนนักเรียน 14 คน
ดูราย ชื่อน้องคอร์สติวการบินพลเรือน Review กรกฎาคม 2555 จำนวนนักเรียน 12 คน


คลิก!!!...อ่านบทความทั้งหมด 
News
รับสมัครงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด (บวท.)


LiveZilla Live Help
:: Engineer-Tutor ::
คอร์สติวสถาบันการบินพลเรือน
ประวัติคอร์สติวการบินพลเรือน
คอร์สติวโรงเรียนการไปรษณีย์
หน้าแรก | รู้จักเรา | ผลงานที่ผ่ารมา | คอสเปิดสอน | สมัครเรียน | อัตราค่าเรียน | ติดต่อเรา | ร่วมงานกับเรา
Tag: ติวสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน | คอร์สติวการบินปี 2558 | ผลงานคอร์สติวการบินพลเรือน
Tag: ติวสอบโรเงรียนการไปรษณีย์ | คอร์สติวเตรียมทหาร 2558 | อาจารย์คอร์สโรงเรียนไปรษณีย์
ติดต่อ (MSN,Mail):: info@engineer-tutor.com เบอร์ 083-8121905
Design By Engineer-tutor.com