Engineer Tutor: ติวสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน ติวเข้าสถาบันการบินพลเรือน แนวข้อสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ติวสอบนักเรียนไปรษณีย์ สอบโรงเรียนการไปรษณีย์ แนวข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ รับตรงโรงเรียนการไปรษณีย์ กวดวิชาติวสอบ Student pilot การบินไทย ไทยแอร์เอเชีย บางกอกแอร์เวย์ ติวสอบนักบิน ติวสอบทุนนักบินฝึกหัดการบินไทย ติวสอบทุนนักบินฝึกหัดไทยแอร์เอเชีย ติวสอบทุนนักบินฝึกหัดบางกอกแอร์เวย์
Engineer Tutor

ติวสอบสถาบันการบินพลเรือน

ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์

ติวสอบ Student Pilot
 

เข้าสู่ระบบ

 
Engineer Tutor Live Chat

  Engineer Tutor: ติวสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน ติวเข้าสถาบันการบินพลเรือน แนวข้อสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ติวสอบนักเรียนไปรษณีย์ สอบโรงเรียนการไปรษณีย์ แนวข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ กวดวิชาติวสอบ Student pilot การบินไทย ไทยแอร์เอเชีย บางกอกแอร์เวย์ ติวสอบนักบิน ติวสอบทุนนักบินฝึกหัดการบินไทย ติวสอบทุนนักบินฝึกหัดไทยแอร์เอเชีย ติวสอบทุนนักบินฝึกหัดบางกอกแอร์เวย์

 คอร์สติวการบินพลเรือน "ตะลุยโจทย์" มี.ค. - เม.ย. 59 


***คอร์สการบินตะลุยโจทย์ มี.ค. 2559 เต็มแล้วน่ะครับ***


***คอร์สการบินตะลุยโจทย์ เม.ย. 2559 เต็มแล้วน่ะครับ***


ตารางเรียนคอร์สการบิน ตะลุยโจทย์ เม.ย. 59#ก่อนสอบข้อเขียน 24 เม.ย. 59Download!!...ตารางเรียนคอร์สติวการบิน ตะลุยโจทย์ เม.ย. 59Close
     *****คอร์สติวสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน คอร์สตะลุยโจทย์ เดือน มีนาคม -เมษายน 2559 เปิดรับสมัครสองคอร์ส ดังนี้ ตะลุยโจทย์ เดือนมีนาคม และ ตะลุยโจทย์ เดือน เมษายน 2559 เป็นคอร์สตะลุยโจทย์เหมือนกันทั้งสองคอร์ส ต่างกันที่ช่วงเวลาในการเรียน น้องสามารถเลือกลงคอร์สตะลุยโจทย์การบินในช่วงที่น้องสะดวกได้ครับ ฝึกทำข้อสอบปีก่อนของสถาบันการบินพลเรือน เรามีข้อสอบเก่าหลายปีให้น้องฝึกทำกันครับ ฝึกความคุ้นเคยกับข้อสอบที่เป็นภาษาอังกฤษของการบินพลเรือน ทบทวนบทเรียนความรู้ในวิชาคณิต ฟิสิกส์ ภาษอังกฤษ ระดับ ม.4 - ม.6 และวิชาพื้นฐานการบินและโลจิก เพื่อเตรียมความพร้อมดีที่สุดเพื่อน้องจะไม่พลาดในการสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือนในปี 2559 นี้ครับ เรียนกับพี่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันการบินพลเรือนและพี่นักบินจากการบินไทย เวลาเรียน 10.00 - 16.00 น. เรียนวันล่ะ 5 ชั่วโมง แบ่งเป็นช่วงเช้าและบ่าย สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ สามารถสมัครออนไลน์ ผ่านหน้าเว็บหัวข้อ "สมัครเรียน" สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ พี่กอล์ฟ 083-8121905 แล้วพบกัน ครับ *****     


ปีการศึกษา จำนวนนักเรียน นักเรียนที่สอบติด เปอร์เซน
  2558   73 คน 54 คน 75%
2557 104 คน 77 คน 74%
2556 80 คน 64 คน 80%
2555 37 คน 30 คน 82%
2554 5 คน 4 คน 80%


คลิก...รายละเอียดคอร์สติวสถาบันการบินพลเรือน ภาคปิดเทอม พ.ค. 2559


  รายชื่อนักเรียนคอร์สติวการบินพลเรือน คอร์สตะลุยโจทย์ เมษายน 2559  
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น สถานะการโอนเงิน
1 นาย พงศ์รภัส เพชรนุ้ยณพงศ์ ร็อกกี้ ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว อรวรรณ ลือวิมล ลูกแก้ว ชำระเงินแล้ว
3 นาย ปัณณ์นวัช พิริยะภักดีชลธร ไทเกอร์ ชำระเงินแล้ว
4 นางสาว สโรชา เจริญชัย ฟ้า ชำระเงินแล้ว
5 นางสาว เขมิกา สันติชวลิต น้ำฝน ชำระเงินแล้ว
6 นางสาว ธัญณภรณ์ ไพศาลวิทยากุล ปินปิน ชำระเงินแล้ว
7 นาย พงศธร พลอยจันทร์กุล บอล ชำระเงินแล้ว
8 นางสาว ชฎาพัฒน์ วิมูลชาติ ฟ้าใส ชำระเงินแล้ว
9 นางสาว พรนภา กิจดำรงชัย เจนนี่ ชำระเงินแล้ว
10 นาย วิศรุต มากันต์ นิว ชำระเงินแล้ว
11 นาย พศิน เพียรเพ็ญศิริวงศ์ ท็อป ชำระเงินแล้ว
12 นาย เจษฎากร สรีมาทรัพย์ โอเอ็ก ชำระเงินแล้ว
13 นาย อริย์ธัช วโรสุข จิว ชำระเงินแล้ว
14 นาย วริช ชูดวง คิว ชำระเงินแล้ว
15 นาย บดินทร์ภัทร์ วงษ์วสุโชค ข้าว ชำระเงินแล้ว
16 นางสาว กฤษณี ทรงจิตต์ เฟิน ชำระเงินแล้ว
17 นาย พุชเอก สุวรรณรัตน์ อูม ชำระเงินแล้ว
18 นาย เมธา พรมทอง เมท ชำระเงินแล้ว
19 นาย ภัคธร ชำนาญกิจ แก๊งค์ ชำระเงินแล้ว
20 นางสาว เบญจภรณ์ ปานวุ่น แอนนี่ ชำระเงินแล้ว
21 นางสาว กัญญาภัค กัลวทานนท์ อิงค์ ชำระเงินแล้ว
22 นาย วชิรวิทย์ แก้วล้อมทรัพย์ บิ๊ก ชำระเงินแล้ว
23 นางสาว ธีริศรา วรศิวะ ซอ ชำระเงินแล้ว
24 นางสาว ปวีณรัตน์ ธีรตาพงศ์ ร่มฉัตร ชำระเงินแล้ว
25 นาย ณัฐนันท์ อินทรสุภา แบงค์ ชำระเงินแล้ว
26 นาย ชัยประวินท์ อุดมกิจมงคล นาย ชำระเงินแล้ว
27 นาย นฤดล จงเพิ่มความดี เก้า ชำระเงินแล้ว
28 นางสาว วรณัน รัตนพงษ์ วิว ชำระเงินแล้ว
29 นาย ปวรุตม์ ประทุมทิพย์ ต้าร์ ชำระเงินแล้ว
30 นาย จิรภัทร พงษ์ธนะ ฟลุค ชำระเงินแล้ว
31 นาย ธีรเดช ประศาสตร์ศิลป์ เจเจ ชำระเงินแล้ว
32 นาย ฮานาฟี ดาดา ฮา ชำระเงินแล้ว
33 นางสาว กมลพรรณ อาจวิชัย ปุยฝ้าย ชำระเงินแล้ว
34 นาย วัศพล นัดสูงวงศ์ นนท์ ชำระเงินแล้ว
35 นางสาว กรกนก อัครสินทวางกูล พลอย ชำระเงินแล้ว
36 นางสาว พรนภัส วชิรคงไพบูลย์ พลอย ชำระเงินแล้ว
37 นางสาว ภัชราพร ปิ่นทอง พิม ชำระเงินแล้ว
38 นางสาว นิตินนท์ ศิริถุงเงิน อุ่ย ชำระเงินแล้ว
39 นางสาว สุชาดา ลี้วิเศษ สนุ๊ก ชำระเงินแล้ว
40 นาย ภานุวิชญ์ ไชยรัตน์ ทอง ชำระเงินแล้ว
41 นาย วิวัฒน์ พุ่มพฤกษา มาร์ค ชำระเงินแล้ว
42 นาย วสวัฒน์ เวียงถานะ แบม ชำระเงินแล้ว
43 นาย อทิยากร ลาดบูรณ์ ซัน ชำระเงินแล้ว
44 นางสาว ธนนนท์ จงเพิ่มความดี หมวย ชำระเงินแล้ว
45 นางสาว ญาณิศา ตันประทุมวงษ์ ว่าน ชำระเงินแล้ว
46 นางสาว ภัควัฒน์ ทรัพย์พาณิชย์ ฉาย์ ชำระเงินแล้ว
47 นาย พศิน อินทสุรัช ฟิว ชำระเงินแล้ว
48 นางสาว ธัญวรัตม์ ตันประทุมวงษ์ วิว ชำระเงินแล้ว

  รายชื่อนักเรียนคอร์สติวการบินพลเรือน คอร์สตะลุยโจทย์ มีนาคม 2559  
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น สถานะการโอนเงิน
1 นาย พัทธพล สุธีสมิทธิ์ ซัน ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว พรนภัส วชิรคงไพบูลย์ พลอย ชำระเงินแล้ว
3 นางสาว วรรณพร บุญเลิศ น้ำหวาน ชำระเงินแล้ว
4 นาย กฤษตฤณ ทรงประโคน เตอร์ ชำระเงินแล้ว
5 นางสาว ณัฐพัชร์ นพวรรณสกุลดี น้ำ ชำระเงินแล้ว
6 นาย ธนกร จันทร ไทด์ ชำระเงินแล้ว
7 นางสาว ปัญญณัฐ มณีวงศ์วรรณ ขมิ้น ชำระเงินแล้ว
8 นางสาว แพรพลอย กันไชยา แนน ชำระเงินแล้ว
9 นางสาว รุจิรางค์ ศรีกระจ่าง น้ำน่าน ชำระเงินแล้ว
10 นาย บดินทร์ภัทร์ วงษ์วสุโชค ข้าว ชำระเงินแล้ว
11 นางสาว สุพิชชา ขำฤทธิ์ โบ ชำระเงินแล้ว
12 นาย ภูชิสส์ สมิตารุณ ตั๋ง ชำระเงินแล้ว
13 นาย กิตติธัช บุญมา โจ ชำระเงินแล้ว
14 นาย ธนากร ภูมิผิว ฟลุ๊ค ชำระเงินแล้ว
15 นางสาว นิชาภา เมืองยศ เกรซ ชำระเงินแล้ว
16 นาย ก้องภพ เพิ่มพูล อาร์ม ชำระเงินแล้ว
17 นาย ธนากร สโมสร โก๊ะ ชำระเงินแล้ว
18 นาย อิชย์ มีสมมนต์ KK ชำระเงินแล้ว
19 นาย เฟื่องรพี ชัยวีรจิต ตังเม ชำระเงินแล้ว
20 นางสาว พิสิฏฐา กวดโท ป๊อป ชำระเงินแล้ว
21 นาย ภูรินท์ พยัคฆ์ฤทธิ์ ohm ชำระเงินแล้ว
22 นาย จักรภัทร อึ่งสกุล เจมส์ ชำระเงินแล้ว
23 นาย ภาสวุฒิ แพพิพัฒน์ ต้า ชำระเงินแล้ว
24 นางสาว ธนัญภรณ์ พันธุ์สวัสดิ์ หมวย ชำระเงินแล้ว
25 นาย วรศักดิ์ นุ่นสุวรรณ แบงค์ ชำระเงินแล้ว
26 นาย ธีธัช ทิพย์เจริญ อดัม ชำระเงินแล้ว
27 นางสาว พสิกา อัครภูวดล จีจี้ ชำระเงินแล้ว
28 นาย วิวัฒน์ พุ่มพฤกษา มาร์ค ชำระเงินแล้ว
29 นางสาว พิริยาภรณ์ เก่งกล้า มิ้นท์ ชำระเงินแล้ว
30 นาย ศิริวุฒิ วรรณุวาศ ปาล์ม ชำระเงินแล้ว
31 นาย อาคิรา พุทธิปิลันธน์ ฟินลิป ชำระเงินแล้ว
32 นาย ณัฐนันท์ สินธุเจริญ เป้
ชำระเงินแล้ว
33 นางสาว กรกนก อัครสินทวางกูล พลอย ชำระเงินแล้ว
34 นาย จตุรภุช บัวแก้วชู เต้ย ชำระเงินแล้ว

  รายชื่อนักเรียนติวการบินพลเรือน "คอร์สปรับพื้นฐาน" พฤษภาคม 2559  
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น สถานะการโอนเงิน
1 นาย ณัฐยศ สุขขุม มัดหมี่ ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว กัญญา วงศ์อุดมศักดา เจียๆ ชำระเงินแล้ว
3 นาย สุวิจักขณ์ กรดดำ อ๋อง รอการชำระเงิน
4 - - -

 คลิก!!!...ดูรายละเอียดคอร์สติวเดี่ยวและติวคู่การบินพลเรือน 2558 

Avionics Engineer
(AEE รุ่นที่ 10)
จำนวน 9 คน


Aviation Management
(AVM รุ่นที่ 17)
จำนวน 28 คน

Aircraft Maintenance
Engineer License
จำนวน 9 คน

Aircraft Technology
(Aircraft Instrumument)
(AT-AI) จำนวน 5 คน

Aircraft Technology
(Avionics: AT-AE)
จำนวน 3 คน


Avionics Engineer
(AEE รุ่นที่ 9)
จำนวน 10 คน


Aviation Management
(AVM รุ่นที่ 16)
จำนวน 45 คน

Aircraft Maintenance
Engineer License
จำนวน 10คน

Aircraft Technology
(Aircraft Instrumument)
(AT-AI) จำนวน 4 คน

Aircraft Technology
(Avionics: AT-AE)
จำนวน 8 คน


Aviation Electronics Engineer
จำนวน 8 คน


Aviation Management
จำนวน 35 คน


Aircraft Maintenance
Engineer License
จำนวน 14 คน

Aircraft Technology
(Aircraft Instruments: AT-AI)
จำนวน 4 คน

Aircraft Technology
(Avionics: AT-AE)
จำนวน 3 คน

กล้วย จบแล้ว (คณะ AVM รุ่น 13)  มายด์ จบแล้ว (คณะ AVM รุ่น 13) ไนซ์ ปี 4 (คณะ AEE รุ่น 7)
ป็อด ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) ไมโล ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) เฟริ์ส ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14)
อาร์ต ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) อาร์ม ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) ธันว์ จบแล้ว (คณะ AMEL รุ่น 51)
เต้ย ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) แป้ง ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) เบลเบล ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14)
มะเหมี่ยว ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) ฮ้องเต้ ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) ฝน ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14)
เกม ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) หม่อน ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) ไนซ์ ปี 4 (คณะ AEE รุ่น 7)
เอ๋อ ปี 4 (คณะ AI รุ่น 36) ทีม ปี 4 (คณะ AI รุ่น 36) ซัน ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14)
แนน ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) นุ่น ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) แคท ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14)
หวุนจู ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) วู๊ดดี้ จบแล้ว (คณะ CM รุ่น 51) นิปปอน ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14)
ป็อบ ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) เจมส์ ปี4 (คณะ AVM รุ่น 14) เบริ์ด ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14)
น้ำหว้า ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) ต็อบ จบแล้ว (คณะ AMEL รุ่น 51) ลีฟ จบแล้ว (คณะ AMEL รุ่น 51)
กัน จบแล้ว (คณะ CM รุ่น 51) มิด จบแล้ว (คณะ AMEL รุ่น 51)  ดูรายชื่อ น้องคอร์สติวการบินพลเรือน Review ตุลาคม 2555 จำนวนนักเรียน 32 คน
ดูราย ชื่อน้องคอร์สติวการบินพลเรือน Review กรกฎาคม 2555 จำนวนนักเรียน 14 คน
ดูราย ชื่อน้องคอร์สติวการบินพลเรือน Review กรกฎาคม 2555 จำนวนนักเรียน 12 คน

คลิก!!!...อ่านบทความทั้งหมด 
News
รับสมัครงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด (บวท.)


Engineer Tutor Live Chat
:: Engineer-Tutor ::
คอร์สติวสถาบันการบินพลเรือน
ประวัติคอร์สติวการบินพลเรือน
คอร์สติวโรงเรียนการไปรษณีย์
หน้าแรก | รู้จักเรา | ผลงานที่ผ่ารมา | คอสเปิดสอน | สมัครเรียน | อัตราค่าเรียน | ติดต่อเรา | ร่วมงานกับเรา
Tag: ติวสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน | คอร์สติวการบินปี 2559 | ผลงานคอร์สติวการบินพลเรือน
Tag: ติวสอบโรเงรียนการไปรษณีย์ | คอร์สติวโรงเรียนไปรษณีย์ 2559 | อาจารย์คอร์สโรงเรียนไปรษณีย์
ติดต่อ (MSN,Mail):: info@engineer-tutor.com เบอร์ 083-8121905
Design By Engineer-tutor.com