Engineer-Tutor : ติวสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน ติวเข้าสถาบันการบินพลเรือน ติวเข้าการบินพลเรือน ติวเข้าการบิน ติวสอบการบินพลเรือน แนวข้อสอบเข้าสถาบัน การบินพลเรือน ข้อสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน ข้อสอบเก่าสถาบันการบินพลเรือน สถาบันการบินพลเรือน อยากเรียนสถาบันการบินพลเรือน อยากเป็นนักบิน รับติวเข้าการบิน ติวพื้นฐานการบิน แอร์ สจ็วต นักบิน ช่างเครื่องบิน สนามบินสุวรรณภูมิ ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ติวสอบนักเรียนไปรษณีย์ ติวสอบเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ ติวสอบเข้านักเรียนการไปรษณีย์ ข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ โรงเรียนการไปรษณีย์ ข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ ติวเข้าโรงเรียนไปรษณีย์ แนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ แนวข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ติวนักเรียนไปรษณีย์ ติวสอบนักเรียนไปรษณีย์ ไปรษณีย์ไทย คู่มือเครียมสอบนักเรียนไปรษณีย์ไทย คอร์สติวสอบเข้าโรงเรียนไปรษณีย์ เก็งข้อสอบนักเรียนโรงเรียนไปรษณีย์ไทย คู่มือเตรียมสอบเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ ดาวน์โหลดแนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ รับตรงโรงเรียนการไปรษณีย์ แนะแนวเตรียมสอบนักเรียนการไปรษณีย์ เจาะแนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ ติวเข้มบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนไปรษณีย์ ติวเทคนิคทำข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ เอกสารติวสอบสอบนักเรียนการไปรษณีย์ คณิตโรงเรียนการไปรษณีย์ รวมแนวข้อสอบนักเรียนการไปรษณีย์ ข้อสอบเก่าโรงเรียนไปรษณีย์ ข้อสอบเก่านักเรียนไปรษณีย์ ข้อสอบเก่าโรงเรียนการไปรษณีย์ หนังสือติวสอบนักเรียนการไปรษณีย์ เปิดสอบไปรษณีย์ไทย
                          
Engineer Tutor

ติวสอบสถาบันการบินพลเรือน
 

เข้าสู่ระบบ

 Engineer Tutor Live Chat

  ติวสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน ติวเข้าการบินพลเรือน แนวข้อสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ติวสอบนักเรียนไปรษณีย์ ติวสอบเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ ข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ โรงเรียนการไปรษณีย์ ข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ ติวเข้าโรงเรียนไปรษณีย์ แนวข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ติวนักเรียนไปรษณีย์ ติวสอบนักเรียนไปรษณีย์ เจาะแนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ข้อสอบเก่าโรงเรียนไปรษณีย์ ข้อสอบเก่านักเรียนไปรษณีย์ ข้อสอบเก่าโรงเรียนการไปรษณีย์      *****คอร์สติวสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน คอร์สปรับพื้นฐาน ช่วงปิดเทอม เดือนตุลาคม 258 เปิดเพียงห้องเดียวน่ะครับ รับจำนวนจำกัด เพียง 25 คนเท่านั้น เริ่มเรียน วันศุกร์ที่ 9 - วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 สอนเนื้อหาใน 5 รายวิชาที่ใช้สอบ ทบทวนบทเรียนความรู้ในวิชาคณิต ฟิสิกส์ ภาษอังกฤษ ระดับ ม.4 - ม.6 และวิชาพื้นฐานการบินและโลจิก เรียนกับพี่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันการบินพลเรือนและนักบินจากการบินไทย ฝึกทำข้อสอบเก่าย้อนหลังเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับการทำข้อสอบที่เป็นภาษาอังกฤษของสถาบันการบินพลเรือน และเพื่อความพร้อมที่สุดในการลงสอบสนามจริง ในภาคการศึกษาปี 2559 เวลาเรียน 10.00 - 16.00 น. เรียนวันล่ะ 5 ชั่วโมง แบ่งเป็นช่วงเช้าและบ่าย สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ สามารถสมัครออนไลน์ ผ่านหน้าเว็บหัวข้อ "สมัครเรียน" สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ พี่กอล์ฟ 083-8121905 แล้วพบกัน ครับ *****     
ปีการศึกษา จำนวนนัก เรียน นักเรียนที่สอบ ติด เปอร์ เซน
  2558   73 คน 54 คน 75%
2557 104 คน 77 คน 74%
2556 80 คน 64 คน 80%
2555 37 คน 30 คน 82%
2554 5 คน 4 คน 80%


  รายชื่อนักเรียนคอร์สติวการบิน ปรับพื้นฐาน "ปิดเทอมตุลาคม" 2558  
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อเล่น สถานะการโอนเงิน
1 นางสาว นิชานันท์ จั่นนาค ยาหยี ชำระเงินแล้ว
2 นางสาว วรณัน รัตนพงษ์ วิว ชำระเงินแล้ว
3 นาย อริย์ธัช วโรสุข จิว ชำระเงินแล้ว
4 นาย เจษฎา สรรพโส บิ๊ก ชำระเงินแล้ว
5 นางสาว เบญจภรณ์ ปานวุ่น แอนนี่ ชำระเงินแล้ว
6 นางสาว กมลพรรณ อาจวิช้ย ปุยฝ้าย ชำระเงินแล้ว
7 นาย ชวกร ดิษบรรจง ไตเติ้ล ชำระเงินแล้ว
8 นางสาว ญานิน อุบลเลิศ ผิง ชำระเงินแล้ว
9 นาย วรศักดิ์ นุ่นสุวรรณ แบงค์ ชำระเงินแล้ว
10 นาย กิตติธัช บุญมา โจ ชำระเงินแล้ว
11 นาย ธีธัช ทิพย์เจริญ Guide ชำระเงินแล้ว
12 นาย วีรพงค์ ชูเกียรติ กาย ชำระเงินแล้ว
13 นางสาว อรวรรณ ลือวิมล ลูกแก้ว ชำระเงินแล้ว
14 นางสาว แพรพลอย กันไชยา แนน ชำระเงินแล้ว
15 นาย นัตติ์ติกร พรมชาติ นัท ชำระเงินแล้ว
16 นางสาว กรกนก อัครสินทวางกูล พลอย ชำระเงินแล้ว
17 นาย อทิยากร ลาดบูรณ์ ซัน ชำระเงินแล้ว
18 นาย ธีรวัฒน์ คุณประเสริฐ ป้อป ชำระเงินแล้ว
19 นาย ฮานาฟี ดาดา ฮา ชำระเงินแล้ว
20 นาย นิพิฐพนธ์ เนียมประเสริฐ ปาล์ม ชำระเงินแล้ว
21 นาย วรพล ชัยวัชรวัช ฟร้องซ์ ชำระเงินแล้ว
22 นางสาว อสมาภรณ์ ฟ้องเสียง ซาร่า ชำระเงินแล้ว
23 นางสาว พสิกา อัครภูวดล จีจี้ ชำระเงินแล้ว
24 นางสาว พรนภัส วชิรคงไพบูลย์ พลอย ชำระเงินแล้ว
25 นางสาว ฉัฐวีณ์ พิภพเอกสิทธิ์ พลอย ชำระเงินแล้ว
26 นางสาว พิริยาภรณ์ เก่งกล้า มิ้น ชำระเงินแล้ว
27 นาย วินัยธร ไพเมือง เอิง ชำระเงินแล้ว

 คลิก!!!...ดูรายละเอียดคอร์สติวเดี่ยวและติวคู่การบินพลเรือน 2558 

Avionics Engineer
(AEE รุ่นที่ 10)
จำนวน 9 คน


Aviation Management
(AVM รุ่นที่ 17)
จำนวน 28 คน

Aircraft Maintenance
Engineer License
จำนวน 9 คน

Aircraft Technology
(Aircraft Instrumument)
(AT-AI) จำนวน 5 คน

Aircraft Technology
(Avionics: AT-AE)
จำนวน 3 คน


Avionics Engineer
(AEE รุ่นที่ 9)
จำนวน 10 คน


Aviation Management
(AVM รุ่นที่ 16)
จำนวน 45 คน

Aircraft Maintenance
Engineer License
จำนวน 10คน

Aircraft Technology
(Aircraft Instrumument)
(AT-AI) จำนวน 4 คน

Aircraft Technology
(Avionics: AT-AE)
จำนวน 8 คน


Aviation Electronics Engineer
จำนวน 8 คน


Aviation Management
จำนวน 35 คน


Aircraft Maintenance
Engineer License
จำนวน 14 คน

Aircraft Technology
(Aircraft Instruments: AT-AI)
จำนวน 4 คน

Aircraft Technology
(Avionics: AT-AE)
จำนวน 3 คน

กล้วย จบแล้ว (คณะ AVM รุ่น 13)  มายด์ จบแล้ว (คณะ AVM รุ่น 13) ไนซ์ ปี 4 (คณะ AEE รุ่น 7)
ป็อด ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) ไมโล ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) เฟริ์ส ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14)
อาร์ต ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) อาร์ม ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) ธันว์ จบแล้ว (คณะ AMEL รุ่น 51)
เต้ย ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) แป้ง ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) เบลเบล ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14)
มะเหมี่ยว ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) ฮ้องเต้ ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) ฝน ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14)
เกม ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) หม่อน ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) ไนซ์ ปี 4 (คณะ AEE รุ่น 7)
เอ๋อ ปี 4 (คณะ AI รุ่น 36) ทีม ปี 4 (คณะ AI รุ่น 36) ซัน ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14)
แนน ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) นุ่น ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) แคท ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14)
หวุนจู ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) วู๊ดดี้ จบแล้ว (คณะ CM รุ่น 51) นิปปอน ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14)
ป็อบ ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) เจมส์ ปี4 (คณะ AVM รุ่น 14) เบริ์ด ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14)
น้ำหว้า ปี 4 (คณะ AVM รุ่น 14) ต็อบ จบแล้ว (คณะ AMEL รุ่น 51) ลีฟ จบแล้ว (คณะ AMEL รุ่น 51)
กัน จบแล้ว (คณะ CM รุ่น 51) มิด จบแล้ว (คณะ AMEL รุ่น 51)  


ดูรายชื่อ น้องคอร์สติวการบินพลเรือน Review ตุลาคม 2555 จำนวนนักเรียน 32 คน
ดูราย ชื่อน้องคอร์สติวการบินพลเรือน Review กรกฎาคม 2555 จำนวนนักเรียน 14 คน
ดูราย ชื่อน้องคอร์สติวการบินพลเรือน Review กรกฎาคม 2555 จำนวนนักเรียน 12 คนคลิก!!!...อ่านบทความทั้งหมด


 
News
รับสมัครงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด (บวท.)


LiveZilla Live Help
:: Engineer-Tutor ::
คอร์สติวสถาบันการบินพลเรือน
ประวัติคอร์สติวการบินพลเรือน
คอร์สติวโรงเรียนการไปรษณีย์
คอร์สติวโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
หน้าแรก | รู้จักเรา | ผลงานที่ผ่ารมา | คอสเปิดสอน | สมัครเรียน | อัตราค่าเรียน | ติดต่อเรา | ร่วมงานกับเรา
Tag: ติวสอบเข้าสถาบันการบินพลเรือน | คอร์สติวการบินปี 2558 | ผลงานคอร์สติวการบินพลเรือน
Tag: ติวสอบโรเงรียนการไปรษณีย์ | คอร์สติวเตรียมทหาร 2558 | อาจารย์คอร์สโรงเรียนไปรษณีย์
ติดต่อ (MSN,Mail):: info@engineer-tutor.com เบอร์ 083-8121905
Design By Engineer-tutor.com