บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด(มหาชน) หรือ NOK ได้หยุดกิจการบางส่วนชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2564

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด(มหาชน) หรือ NOK ได้หยุดกิจการบางส่วนชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2564

[academia_heading title=”บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด(มหาชน) หรือ NOK ได้หยุดกิจการบางส่วนชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2564″ el_class=”mg-bottom-40″]

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด(มหาชน) หรือ NOK ได้หยุดกิจการบางส่วนชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2564

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด(มหาชน) หรือ NOK ได้หยุดกิจการบางส่วนชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 ขณะที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันประชุมเจ้าหนี้ในวันที่ 4 ส.ค.นี้

สายการบินนกแอร์ แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอแจ้งมาตรการหยุดกิจการบางส่วนชั่วคราว เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยตามที่ภาครัฐได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9
.
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) ประกาศ ณ วันที่ 17 ก.ค.2564 กำหนดมาตรการที่มุ่งลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคล และการดำเนินกิจกรรมในระบบขนส่งสาธารณะให้มากที่สุด
.
และตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. เรื่องแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศยานในเส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (ฉบับที่3)
.
โดยห้ามบินรับส่งผู้โดยสารในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดหรือห้ามบินในพื้นที่สีแดงอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.2564 เป็นต้นมา จนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุดหรือมีประกาศอื่นนั้น
.
บริษัทได้พยายามใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อจะบรรเทาสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และคาดหวังว่าสถานการณ์ต่าง ๆ จะกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว แต่สถานการณ์ดังกล่าวก็ยังไม่ดีขึ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องหยุดกิจการบางส่วนชั่วคราวด้วยเหตุสุดวิสัยดังกล่าว
.
ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2564 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงดำเนินการในส่วนที่จำเป็นและยังคงเส้นทางการบินบางส่วนที่สามารถดำเนินการได้ให้มากที่สุด เพื่อสนับสนุนความจำเป็นในการเดินทางของคนไทย

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *