fbpx
0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

post

ผลงานติวสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2562

ผลงานติวสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2562

ผลงานติวสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2562

มีข่าวดีแต่เช้าเลย 👏👏👏
สอบบรรจุทำงาน กฟภ.ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
น้องเบน, น้องแมน, น้องปริ้น, น้องเต้

ติว 4 ผ่านรอบแรก 4 คน เหลือรอบสัมภาษณ์
อีกรอบเดียว พี่ช่วยเต็มที่ครับ 👍👍

Pgolf EngineerTutor
#ติวสอบกฟภ2562 #ตำแหน่งวิศวกร

ผลงานติวสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า


ผลงานติวสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

บทความโดย

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์
พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.