0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

post

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2562

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2562

สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2562

สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2562
สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2562

สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2562
เริ่มเปิดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 14 มีนาคม 2562
โดยรับสมัครออนไลน์ ผ่านทางระบบ Internet ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th

ระเบียบการรับสมัคร : https://www.engineer-tutor.com/catc_2562/

สมัคร
http://reg.catc.or.th/registrar/apphome.asp

และหลักสูตรมหาบัณฑิต ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562- 31 มีนาคม 2562 โดยสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันการบินพลเรือน อาคาร 1 ชั้น 2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 272 5741-4 ต่อ 261, 230, 307 และ 02 272 5827

บทความโดย

Admin Fishduk Ka👀
New
คอร์สติวออนไลน์ ติวสอบสถาบันการบินพลเรือน
54

คอร์สติวสถาบันการบินพลเรือน วิชาภาษาอังกฤษ ตัวต่อตัว

3,000.00฿

คอร์สปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ: คอร์สติวออนไลน์จัดทำเพิ่อความสะดวกสบายที่น้องจะได้เรียนที่บ้าน, ประหยัดเวลาการเดินทางและค่าใช้จ่ายต่างๆในการมาติวแล้ว สิ่งที่เราสอนน้องไม่ต่างจากที่น้องลงคอร์สที่สถาบันเลยครับ เราสอนตั่งแต่พื้นฐานไล่จาก Basic จนถึง Advance ไม่เข้าใจ ไม่รู้เรื่องสามารถสอบถามติวเตอร์ได้ทันที นอกจากนี้พี่ๆติวเตอร์ยังมี trick สอนน้องๆอีกมากมาย เช่นเทคนิกการเดาคำตอบ การตัดช้อย และสูตรลัดเพื่อประหยัดเวลาในการทำข้อสอบ เพราะการสอบมีเวลาเป็นตัวกำหนดการทำได้เร็วและแม่นยำเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ฝึกทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง เรามีข้อสอบย้อนหลังรวบรวมตั้งแต่ปี 2550-2561

New
ติวสอบเช้าสถาบันการบินพลเรือน วิชาฟิสิกส์
54

คอร์สติวสถาบันการบินพลเรือน วิชาฟิสิกส์ เรียนตัวต่อตัว

3,600.00฿
12 Hrs. นาย ณัฐพงษ์ กระดีทอง (พี่กอล์ฟ) คอร์สปรับพื้นฐาน

คอร์สปรับพื้นฐานวิชาฟิสิกส์: คอร์สติวออนไลน์จัดทำเพิ่อความสะดวกสบายที่น้องจะได้เรียนที่บ้าน, ประหยัดเวลาการเดินทางและค่าใช้จ่ายต่างๆในการมาติวแล้ว สิ่งที่เราสอนน้องไม่ต่างจากที่น้องลงคอร์สที่สถาบันเลยครับ เราสอนตั่งแต่พื้นฐานน้องๆสายศิลป์ที่พื้นฐานฟิสิกส์ไม่แน่นควรลงคอร์สนี้ครับ นอกจากนี้พี่ๆติวเตอร์ยังมี trick สอนน้องๆอีกมากมาย เช่นเทคนิกการเดาคำตอบ การตัดช้อย และสูตรลัดเพื่อประหยัดเวลาในการทำข้อสอบ เพราะการสอบมีเวลาเป็นตัวกำหนดการทำได้เร็วและแม่นยำเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ฝึกทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง เรามีข้อสอบย้อนหลังรวบรวมตั้งแต่ปี 2550-2561

New
ติวสอบเช้าสถาบันการบินพลเรือน วิชาคณิตศาสตร์
54

คอร์สติวสถาบันการบินพลเรือน วิชาคณิตศาสตร์ เรียนตัวต่อตัว

3,600.00฿
12 Hrs. นาย ณัฐพงษ์ กระดีทอง (พี่กอล์ฟ) คอร์สปรับพื้นฐาน

คอร์สปรับพื้นฐานวิชาคณิคศาสตร์: คอร์สติวออนไลน์จัดทำเพิ่อความสะดวกสบายที่น้องจะได้เรียนที่บ้าน, ประหยัดเวลาการเดินทางและค่าใช้จ่ายต่างๆในการมาติวแล้ว สิ่งที่เราสอนน้องไม่ต่างจากที่น้องลงคอร์สที่สถาบันเลยครับ เราสอนตั่งแต่พื้นฐานไล่จาก Basic จนถึง Advance ไม่เข้าใจ ไม่รู้เรื่องสามารถสอบถามติวเตอร์ได้ทันที นอกจากนี้พี่ๆติวเตอร์ยังมี trick สอนน้องๆอีกมากมาย เช่นเทคนิกการเดาคำตอบ การตัดช้อย และสูตรลัดเพื่อประหยัดเวลาในการทำข้อสอบ เพราะการสอบมีเวลาเป็นตัวกำหนดการทำได้เร็วและแม่นยำเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ฝึกทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง เรามีข้อสอบย้อนหลังรวบรวมตั้งแต่ปี 2550-2561

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.