0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

post

กรมท่าอากาศยานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแล้วและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆดังนี้

กรมท่าอากาศยานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแล้วและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆดังนี้

โอกาสดีๆแล้วจ้า!! กรมท่าอากาศยานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแล้วและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆดังนี้

กรมท่าอากาศยาน ได้มีการประกาศเรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ โดย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีรายละเอียด ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะดังต่อไปนี้
1.ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง
 • อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
 • ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ต้องได้รับใบอนุญาตป็นผู้ประกอบวิชชีพวิศวกรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสมารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง
 • อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท
 • ได้รับปะกาศนียบัตรวิชชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสมารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง
 • อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้สูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสมารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้รับราชการ ของกรมท่าอากาศยาน สามารถสมัครได้ทาง อินเตอร์เน็ต https://airports.thaijobjob.com


ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

บทความโดย

EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.