0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

post

ตารางสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2563

ตารางสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2563

ตารางสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ภาค ก ความความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563
เวลา 9.00 – 11.00 น. ความสามารถในการดิตวิเคราะห์ 100 คะแนน
เวลา 13.00 – 14.00 น. ทักษะภาษาอังกฤษ 50 คะแนน
เวลา 15.00 – 16.00 น. ความรู้และสักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 50 คะแนน

ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563
เวลา 9.00 – 11.00 น. มาตรฐานความในเนื้อหวิชาที่สอน (วิชาเอก) 100 คะแนน
เวลา 13.00 – 14.00 น. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน 75 คะแนน
เวลา 15.00 – 16.00 น. ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
25 คะแนน

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.