0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

post

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา 2563

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 225 อัตรา 2563

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
จำนวน 225 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ( 150 อัตรา)2. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ( 20 อัตรา)3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ( 5 อัตรา)
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท ( 20 อัตรา)5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท ( 30 อัตรา)

dla_recruitment2020

ปล. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ดังนี้
1) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สำหรับผู้สมัตรสอบตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
2) ระดับประกาศนียบัตรวิชชีพชั้นสูง (ปวส) ขึ้นไป สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงาพส่งเสริมการปกครองห้องถิ่นปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

การรับสมัครสอบ
ผู้ที่สนใจจะรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2563 ผ่านเว็บไซต์ https://dla.thaijobjob.com

บทความโดย

EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.