0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

post

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ (หลักสูตรช่างเฉพาะทาง) ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ (หลักสูตรช่างเฉพาะทาง) ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ (หลักสูตรช่างเฉพาะทาง) ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรพิเศษ ปวส 2561
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรพิเศษ ปวส 2561


รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า
จำนวน 98 คน โดยจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของ กฟภ.
เพื่อส่งไปปฏิบัติงานด้านช่างแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
ในพื้นที่รับผิดชอบของ กฟภ. ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องทดลองงาน


[กำหนดการรับสมัคร]
– จำหน่ายใบสมัคร : 20 ก.พ. 61 – 13 มี.ค. 61
– รับสมัคร : 5 – 13 มี.ค. 61
– สอบข้อเขียน : 1 เม.ย. 61 (ความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง)
– ประกาศผลสอบข้อเขียน : 9 เม.ย. 61
– ทดสอบสมรรถภาพ : 11 เม.ย. 61
– ทดสอบว่ายน้ำและตรวจประวัติ : 12 เม.ย. 61
– สอบสัมภาษณ์และตรวจโรค : 18-20 เม.ย. 61
– ประกาศผลสอบ : 4 พ.ค. 61
– เปิดภาคเรียน : 16 พ.ค. 61


*หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการใดๆจะแจ้งให้ทราบ และรายละเอียดการสมัครอื่นๆควรศึกษาจากคู่มือการรับสมัครคัดเลือก จำหน่ายที่ รรช. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เท่านั้น) ที่เดียวเท่านั้น สอบถามได้ที่เพจ รรช หรือ ติดต่อ 02-590-5596 , 02-590-5598

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.