โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ (หลักสูตร 3 ปี) ปีการศึกษา 2561

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ (หลักสูตร 3 ปี) ปีการศึกษา 2561

ระเบียบการรับสม้ครโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี 2561
[academia_heading title=”โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ (หลักสูตร 3 ปี) ปีการศึกษา 2561″ el_class=”mg-bottom-60″]
ระเบียบการรับสม้ครโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี 2561
ระเบียบการรับสม้ครโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี 2561
ระเบียบการรับสม้ครโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี 2561
ระเบียบการรับสม้ครโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี 2561

รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3 (และ ม.4 ที่จบ รด. ปี1 แล้ว) เท่านั้น

จำนวน 55 คน โดยจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของ กฟภ.
เพื่อส่งไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงสูงโดยไม่ดับกระแสไฟฟ้า (ฮอทไลน์)
ในพื้นที่รับผิดชอบของ กฟภ. ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องทดลองงาน
ผู้ที่มีผลการเรียนดี 5 อันดับแรก จะได้รับทุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐฯ และ
ปรับระดับเป็นวิศวกรไฟฟ้า ของ กฟภ. ต่อไป

[กำหนดการรับสมัคร]
– จำหน่ายใบสมัคร : 20 ก.พ. 61 – 20 มี.ค. 61
– รับสมัคร : 14 – 20 มี.ค. 61
– สอบข้อเขียน : 31 มี.ค. 61* (คณิต, วิทย์, อังกฤษ)
– ประกาศผลสอบข้อเขียน : 9 เม.ย. 61
– ทดสอบสมรรถภาพ : 11 เม.ย. 61
– ทดสอบว่ายน้ำและตรวจประวัติ : 12 เม.ย. 61
– สอบสัมภาษณ์และตรวจโรค : 18-20 เม.ย. 61
– ประกาศผลสอบ : 4 พ.ค. 61
– เปิดภาคเรียนที่ 1 : 16 พ.ค. 61

[คุณสมบัติผู้สมัคร]
– เพศชาย เกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2544 ถึง 31 มี.ค. 2546 เท่านั้น
– เป็นโสด มีสัญชาติไทย
– จบชั้นม.3(หรือเทียบเท่า)ในปีการศึกษา2559ที่ผ่านการเรียน รด. ปี1 หรือ จบชั้นม.3(หรือเทียบเท่า)ในปีการศึกษา2560
– ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 47 กก. และ น้ำหนักไม่เกินส่วนสูง – 100
– รอบอกเมื่อหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 74 cm
– คะแนนเฉลั้ยนสะสม ม.1-3 ไม่ต่ำกว่า 2.00
– สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง ไม่บอดสี
– ไม่กลัวความสูง และปฏิบัติงานบนที่สูงได้
– ยินดีไปปฏิบัติงานประจำ ณ สำนักงานในส่วนภูมิภาค

[หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร]
– ใบสมัครของ รรช.
– [ม.3] ใบรับรองจาก รร. เดิม ที่มีรูปถ่ายผู้สมัคร
– [ม.4] ปพ.1(ม.3) และใบรับรองการเรียน รด. ปี1
– สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้สมัคร
– รูปถ่ายที่อัดครั้งเดียวกัน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่น
– ค่าคู่มือและใบสมัคร 150 บาท ค่าสมัคร 200 บาท
– เอกสารที่เป็นสำเนาทุกชนิด ต้องนำฉบับจริงมาแสดงในวันที่รับสมัครด้วย

*หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการใดๆจะแจ้งให้ทราบ และรายละเอียดการสมัครอื่นๆควรศึกษาจากคู่มือการรับสมัครคัดเลือก จำหน่ายที่ รรช. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เท่านั้น) ที่เดียวเท่านั้น

สอบถามได้ที่เพจ รรช หรือ ติดต่อ 02-590-5596 , 02-590-5598

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์
[academia_course_category tab_style=”text” category_default=”peaevs” columns=”3″ item=”8″ category=”catc-course,peaevs”]
[academia_course_category tab_style=”text” category_default=”peaevs-online” columns=”3″ item=”8″ category=”catc-online-course,peaevs-online”]

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *