0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

ระเบียบการรับสมัคร (หลักสูตร 3 ปี) 2562

ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2562

ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2562


ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2562

ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2562

ระเบียบการรับสมัครโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(หลักสูตร 3 ปี) 2562

รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ม.3 – ม.4
จำนวน 55 คน โดยจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของ กฟภ.
และผู้ที่มีผลการเรียนดี 5 อันดับแรก จะได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อกลับมาปฏิบัติงานให้ กฟภ. ต่อไป

[กำหนดการรับสมัคร]
– จำหน่ายใบสมัคร : 18 ก.พ. 62 – 11 มี.ค. 62
– รับสมัคร : 4 – 11 มี.ค. 62
– ประกาศเลขที่สอบ : 22 มี.ค. 62
– สอบข้อเขียน : 26 มี.ค. 62
(คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,ภาษาอังกฤษ)
– ประกาศผลสอบข้อเขียน : 5 เม.ย. 62
– ทดสอบว่ายน้ำและตรวจประวัติ : 9 เม.ย. 62
– ทดสอบสมรรถภาพ : 10 – 11 เม.ย. 62
– ตรวจโรค : 12 เม.ย. 62
– สอบสัมภาษณ์ : 18 – 22 เม.ย. 62
– ประกาศผลสอบ : 30 เม.ย. 62
– เปิดภาคเรียน : 16 พ.ค. 62

[คุณสมบัติผู้สมัคร]
– เพศชาย เกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2545 ถึง 25 มี.ค. 2547 เท่านั้น
– เป็นโสด มีสัญชาติไทย
– จบการศึกษาชั้น ม.3 ในปีการศึกษา 2560 โดยผ่านการเรียน รด. ชั้นปีที่ 1 มาแล้ว // หรือ จบการศึกษาชั้น ม.3 ในปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า
– ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 47 กก. และ น้ำหนักไม่เกินส่วนสูง – 100
– รอบอกเมื่อหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 74 cm
– สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง ไม่บอดสี
– ไม่มีรอยสักใดๆบนร่างกาย
– ไม่กลัวความสูง และปฏิบัติงานบนที่สูงได้
– ยินดีไปปฏิบัติงานประจำ ณ สำนักงานในส่วนภูมิภาค

*หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการใดๆจะแจ้งให้ทราบ และรายละเอียดการสมัครอื่นๆควรศึกษาจากคู่มือการรับสมัครคัดเลือก จำหน่ายที่ รรช. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เท่านั้น) ที่เดียวเท่านั้น