ผลงานติวสอบนักเรียนควบคุมจราจรทางอากาศ Air Traffic Control(ATC)

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

ผลงานติวสอบนักเรียนควบคุมจราจรทางอากาศ(ATC)
บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

Air Traffic Control(ATC) - Aerothai 2019

1. นาย นฤมิต นิจรมย์ (เบ็น)

รหัสตำแหน่ง 04 ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่

ตัวจริง เริ่มงานกลุ่มที่ 2 เดือน กรกฎาคม 2563

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน+คอร์สเรียนสดออนไลน์

คอร์สติวสอบนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัทวิทยุการบิน (Air Traffic Control) Aerothai
คอร์สติวสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ (รอบสอง) ICAO LEVEL 4 ATC AEROTHAI 2019 - ติวสัมภาษณ์รายบุคคล
ขอแสดงความยินดี นาย นฤมิต นิจรมย์ (เบ็น) สอบผ่านตัวจริง AIR TRAFFIC CONTROL (ATC) บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 2019

คอร์สติวสอบนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัทวิทยุการบิน (Air Traffic Control) Aerothai

คอร์สติวสอบนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัทวิทยุการบิน (Air Traffic Control) Aerothai

คอร์สติวสอบนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัทวิทยุการบิน (Air Traffic Control) Aerothai

2. ธีรสิทธ แสงสายัณห์ (ธี)

รหัสตำแหน่ง 08 ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต

ตัวจริง เริ่มงานกลุ่มที่ 1 เดือน มีนาคม 2563

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน+คอร์สเรียนสดออนไลน์

คอร์สติวสอบนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัทวิทยุการบิน (Air Traffic Control) Aerothai

คอร์สติวสอบนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัทวิทยุการบิน (Air Traffic Control) Aerothai

คอร์สติวสอบนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัทวิทยุการบิน (Air Traffic Control) Aerothai

คอร์สติวสอบนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัทวิทยุการบิน (Air Traffic Control) Aerothai

คอร์สติวสอบนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัทวิทยุการบิน (Air Traffic Control) Aerothai

3. น.ส. อรนาฏ ฉวีรุ่งรัตน์ (มีน)

รหัสตำแหน่ง 02 ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบินกรุงเทพ

ตัวจริง เริ่มงานกลุ่มที่ 2 เดือน กรกฎาคม 2563

คอร์สเรียน VDO (ไม่มีภาพการสอน น้อง Login เข้ามาดู VDO ในระบบ)

คอร์สติวสอบนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัทวิทยุการบิน (Air Traffic Control) Aerothai
คอร์สติวสอบนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัทวิทยุการบิน (Air Traffic Control) Aerothai

ขอแสดงความยินดี น.ส. อรนาฏ ฉวีรุ่งรัตน์ (มีน) สอบผ่านตัวจริง AIR TRAFFIC CONTROL (ATC) บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 2019

4. นาย นิติพันธ์ หมวกทอง (ตูน)

รหัสตำแหน่ง 04 ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่

เข้ารอบสุดท้าย สัมภาษณ์ภาษาไทย

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน+คอร์สเรียนสดออนไลน์

คอร์สติวสอบนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัทวิทยุการบิน (Air Traffic Control) Aerothai
คอร์สติวสอบนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัทวิทยุการบิน (Air Traffic Control) Aerothai

คอร์สติวสอบนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัทวิทยุการบิน (Air Traffic Control) Aerothai

คอร์สติวสอบนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัทวิทยุการบิน (Air Traffic Control) Aerothai

คอร์สติวสอบนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัทวิทยุการบิน (Air Traffic Control) Aerothai

4. น.ส. รวิภา ผ่องภักตร์ (มะพร้าว)

รหัสตำแหน่ง 02 ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบินกรุงเทพ

เข้ารอบสุดท้าย สัมภาษณ์ภาษาไทย

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน+คอร์สเรียนสดออนไลน์

คอร์สติวสอบนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัทวิทยุการบิน (Air Traffic Control) Aerothai
คอร์สติวสอบนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัทวิทยุการบิน (Air Traffic Control) Aerothai

คอร์สติวสอบนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัทวิทยุการบิน (Air Traffic Control) Aerothai

คอร์สติวสอบนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัทวิทยุการบิน (Air Traffic Control) Aerothai

คอร์สติวสอบนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัทวิทยุการบิน (Air Traffic Control) Aerothai

Air Traffic Control (ATC) - Aerothai 2018

ของแสดงความยินดีกับน้องณัฎฐ์ สิ้นสุดความเหน็ดเหนือยตลอด 5 เดือนที่ผ่านมา และแล้ววันนี้ก็มาถึงครับ พี่ๆดีใจแทนด้วยจริงๆ ขอบคุณผู้ปกครองที่ใว้ใจเรา และให้ความเมตตากับเราเสมอมา

นาย ณัฎฐ์ ตันติชูเกียรติกุล (น้องณัฎฐ์)

ผลงานติวสอบนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (Air Traffic Control - Aerothai 2018)

ผลงานติวสอบนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (Air Traffic Control – Aerothai 2018)


ผลงานติวสอบนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (Air Traffic Control - Aerothai 2018)

ผลงานติวสอบนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (Air Traffic Control – Aerothai 2018)


ติวสอบสัมภาษณ์ภาษาไทย (รอบสุดท้าย) นักเรียนฝึกหัดจราจรทางอากาศ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย Air Traffic Control - Aerothai

ติวสอบสัมภาษณ์ภาษาไทย (รอบสุดท้าย) นักเรียนฝึกหัดจราจรทางอากาศ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย Air Traffic Control – Aerothai


ติวสอบสัมภาษณ์ภาษาไทย (รอบสุดท้าย) นักเรียนฝึกหัดจราจรทางอากาศ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย Air Traffic Control – Aerothai