0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

คอร์สติวสอบโรงเรียนเตรียมทหาร 2565

New
106

Live Streaming คอร์สติวสอบโรงเรียนเตรียมทหาร ห้องเรียน ม.4-ม.6 ปี 2565

4,900.00฿

คอร์สติวสอบโรงเรียนเตรียมทหาร ห้องเรียน ม.4 – ม.6: ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 22 วันต่อเนื่อง เริ่มคอร์สวันพุธที่ 17 พ.ย. 2564 ปิดคอร์ส วันพุธที่ 8 ธ.ค. 2565 สามารถดูตารางเรียนได้ด้านล่าง เป็นการไลฟสตรีม รวมเวลาเรียนทุกวิชาที่ใช้สอบ 50 ชั่วโมง โดยที่น้องจะได้เข้าเรียนสดกับพี่ๆติวเตอร์และสามารถดูวีดีโอย้อนหลังได้ไม่จำกัดเวลา รับรองว่าได้เนื้อหาสรุปรวบยอดในแต่ล่ะรายวิชาอย่างตรงแนวข้อสอบอย่างเต็มที่ คลอบคลุมหัวข้อที่ออกข้อสอบทั้งหมด

New
106

Live Streaming คอร์สติวสอบโรงเรียนเตรียมทหาร ห้องเรียน ม.3 ปี 2565

4,900.00฿

คอร์สติวสอบโรงเรียนเตรียมทหาร ห้องเรียน ม.3: ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 22 วันต่อเนื่อง เริ่มคอร์สวันจันทร์ที่ 15 พ.ย. 2564 ปิดคอร์ส วันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค. 2565 สามารถดูตารางเรียนได้ด้านล่าง เป็นการไลฟสตรีม รวมเวลาเรียนทุกวิชาที่ใช้สอบ 50 ชั่วโมง โดยที่น้องจะได้เข้าเรียนสดกับพี่ๆติวเตอร์และสามารถดูวีดีโอย้อนหลังได้ไม่จำกัดเวลาจนถึงวันสอบจริง รับรองว่าได้เนื้อหาสรุปรวบยอดในแต่ล่ะรายวิชาอย่างตรงแนวข้อสอบอย่างเต็มที่ คลอบคลุมหัวข้อที่ออกข้อสอบทั้งหมด

โรงเรียนเตรียมทหาร (Armed Forces Academies Preparatory School)เป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เป็นศูนย์รวมเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร เรียกว่า นักเรียนเตรียมทหาร (นตท.)

                   การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารนั้น โรงเรียนเตรียมทหารมิได้เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหารด้วยตนเอง หากแต่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  และโรงเรียนนายเรืออากาศ จะเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก โดยในแต่ละปีจะมีการกำหนดจำนวนรับนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากนั้นแต่ละเหล่าทัพจะส่งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมาเรียนรวมกันที่โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นเวลา 2 ปี

                    ภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมทหารแล้ว นักเรียนเตรียมทหารเหล่านี้จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพ (โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ) ตามที่นักเรียนได้สมัครและผ่านการสอบคัดเลือก

                   เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเหล่าทัพแล้ว นักเรียนนายร้อยเหล่านี้ จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหาร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พร้อมทั้งเข้ารับพระราชทานกระบี่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จแทนพระองค์

โรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ 2564

ติวสอบโรงเรียนเตรียมทหารส่วนของกองทัพเรือ 2564

โรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ 2564

ติวสอบโรงเรียนเตรียมทหารส่วนของกองทัพอากาศ 2564

โรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก 2564

ติวสอบโรงเรียนเตรียมทหารส่วนของกองทัพบก 2564

ระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก 2564

คลิก!!..เลือกหัวข้อที่สนใจ

โรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2564

ติวสอบโรงเรียนเตรียมทหาร ส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2564

คลิก!!..เลือกหัวข้อที่สนใจ