ค่าใช่จ่ายการเรียนสถาบันการบินพลเรือนรวมทุกคณะ

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

ค่าใช่จ่ายการเรียนสถาบันการบินพลเรือนรวมทุกคณะ

[academia_heading title=”รายละเอียดค่าใช่จ่ายการศึกษาที่สถาบันการบินพลเรือนรวมทุกคณะ” el_class=”mg-bottom-60″]

คณะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
Aviation Electronics Engineer (AEE)

สวัสดีครับ วันนี้พี่โดมจะมาพูดถึงค่าใช่จ่ายในแต่ละหลักสูตรของสถาบันการบินพลเรือน ปีปัจจุบันกันครับ เริ่มต้นจากคณะที่ 1 ของเรา คณะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน เรียน 4 ปี รวมค่าใช้จ่ายตลอด 12 ภาคปีการศึกษา 386,400 บาท โดยที่น้องๆจะผ่านหลักสูตรนี้ ต้องผ่านสหกิจศึกษา(ฝึกงาน) และคนที่จะมีไดฝึกงานจะต้องมีผลคะแนนสอบโทอิก เกิน 500 คะแนน ครับ

รายละเอียดตามภาพด้านล่างเลยครับ

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรคณะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน สถาบันการบินพลเรือน

หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ
Bachelor of Technology in Aviation Program in Aviation Management
- Air Traffic Management Program (ATM)

มาต่อกันกันที่หลักสูตรการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศเรียน 4 ปี รวมค่าใช้จ่ายตลอด 12 ภาคปีการศึกษา 354,400 บาท โดยที่น้องๆจะผ่านหลักสูตรนี้ ต้องผ่านสหกิศึกษา(ฝึกงาน) และคนที่จะมีไดฝึกงานจะต้องมีผลคะแนนสอบโทอิก เกิน 550 คะแนน รายละเอียดตามภาพด้านล่างเลยครับ

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ สถาบันการบินพลเรือน

หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยานและการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
Bachelor of Technology in Aviation Program in Aviation Management
- Airport Management Program (APM)
- Air Cargo Management Program (ACM)

สวัสดีครับ มาต่อกันกันที่หลักสูตรการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยานและการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ เรียน 4 ปี รวมค่าใช้จ่ายตลอด 12 ภาคปีการศึกษา 311,400 บาท โดยที่น้องๆจะผ่านหลักสูตรนี้ ต้องผ่านสหกิศึกษา(ฝึกงาน) และคนที่จะมีไดฝึกงานจะต้องมีผลคะแนนสอบโทอิก เกิน 550 คะแนน รายละเอียดตามภาพด้านล่างเลยครับ

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรสูตรการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยานและการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ สถาบันการบินพลเรือน

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบำรุงอากาศยาน
(Aircraft Maintenance Engineer License : AMEL)

มาต่อกันกันที่หลักสูตรที่ 4 อนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน เรียน 2 ปี รวมค่าใช้จ่ายตลอด 6 ภาคปีการศึกษา 224,200 บาท โดยที่ก่อนยื่นสำเร็จการศึกษานักเรียนจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) เกิน 450 คะแนน รายละเอียดตามภาพด้านล่างเลยครับ

ค่าใช้จ่ายหลักสูตร อนุปริญญา สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Avionics : AT-AE)
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเครื่องวัดประกอบการบิน (Aircraft Instruments : AT-AI)

มาต่อกันกันที่สองหลักสูตรสุดท้าย อนุปริญญา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน และ สาขาวิชาเครื่องวัดประกอบการบิน เรียน 2 ปี รวมค่าใช้จ่ายตลอด 6 ภาคปีการศึกษา 185,200 บาท
– โดยที่ก่อนยื่นสำเร็จการศึกษานักเรียนจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) เกิน 450 คะแนน
– โดยที่ 2 หลักสูตรนี้ เมื่อจบแล้วสามารถเทียบโอนรายวิชาเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (AEE) ได้
รายละเอียดตามภาพด้านล่างเลยครับ

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรสูตรวิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบินและวิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน สถาบันการบินพลเรือน

บทความโดย

Admin Fishduk Ka👀
[academia_course_category tab_style=”text” category_default=”catc” columns=”3″ item=”8″ category=”catc-course,catc”]
[academia_course_category tab_style=”text” category_default=”catc-online” columns=”3″ item=”8″ category=”catc-online-course,catc-online”]

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *