สถาบันการบินพลเรือน เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน ตอบโจทย์ความต้องการในการประกอบอาชีพด้านการบินด้วย 6 วิชาโท ประจำปีการศึกษา 2565

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

สถาบันการบินพลเรือน เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน ตอบโจทย์ความต้องการในการประกอบอาชีพด้านการบินด้วย 6 วิชาโท ประจำปีการศึกษา 2565

[academia_heading title=”สถาบันการบินพลเรือน เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน ตอบโจทย์ความต้องการในการประกอบอาชีพด้านการบินด้วย 6 วิชาโท ประจำปีการศึกษา 2565″ el_class=”mg-bottom-60″]
                           สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม และสมาชิกประเภท Regional Training Center of Excellence (RTCE) โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) มีพันธกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน และอวกาศ ให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน ให้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านการบินของประเทศและในภูมิภาคให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ กองวิชาบริหารการบิน สถาบันการบินพลเรือน จึงได้จัดหลักสูตรวิชาภาคพื้นระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน ขึ้น เป็นการพัฒนาหลักสูตร ด้วยการผนวก 6 วิชาโท เข้าไป เพื่อเป็นทางเลือกให้นักศึกษามีแนวทางเลือกในการประกอบอาชีพด้านการบินที่หลากหลาย ประกอบด้วย 6 วิชาโท ได้แก่
 1. วิชาโทการจราจรทางอากาศ
 2. วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ
 3. วิชาโทการท่าอากาศยาน
 4. วิชาโทโลจิสติกส์การบิน
 5. วิชาโทธุรกิจสายการบิน
 6. วิชาโทการบำรุงรักษาอากาศยาน
                        สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่าตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร หลังจากสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นสถาบันสมทบ พร้อมได้รับประกาศนียบัตรจาก สถาบันการบินพลเรือน นอกจากหลักสูตรดังกล่าวแล้ว สถาบันการบินพลเรือน ยังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีหลักสูตรที่รับสมัคร ดังต่อไปนี้
หลักสูตรวิชาภาคพื้นเทียบเท่าระดับอนุปริญญา (2ปี) มี 2 หลักสูตร ได้แก่
 1. หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์
 2. หลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน
  – วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน
  – วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน
หลักสูตรปริญญาตรี (4ปี) มี 2 หลักสูตร ได้แก่
 1. หลักสูตรวิชาภาคพื้นระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน ประกอบด้วย 6 วิชาโท

  – วิชาโทการจราจรทางอากาศ
  – วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ
  – วิชาโทการท่าอากาศยาน
  – วิชาโทโลจิสติกส์การบิน
  – วิชาโทธุรกิจสายการบิน
  – วิชาโทการบำรุงรักษาอากาศยาน
 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน มี 2 แผนการศึกษา
  – แผนการศึกษาแบบเอก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
  – แผนการศึกษาแบบเอก – โท วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน – โทนักบินพาณิชย์ตรี
หลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) มี 3 วิชาเอก ได้แก่
 1. วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (2ปี)
 2. วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (2ปี)
 3. แผนการศึกษาแบบเอก (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน) (3ปี)

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์
[academia_course_category tab_style=”text” category_default=”catc” columns=”3″ item=”8″ category=”catc-course,catc”]
[academia_course_category tab_style=”text” category_default=”catc-online” columns=”3″ item=”8″ category=”catc-online-course,catc-online”]
[academia_course_category tab_style=”text” category_default=”vdo-catc” columns=”3″ item=”8″ category=”catc-online-course,vdo-catc”]

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *