0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

Blog

ข่าวสารรับสมัครสอบนักเรียนเตรียมทหาร

เอกสารคู่มือการสอบพลศึกษาและวีดีทัศน์การสอบพลศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 2565

เอกสารคู่มือการสอบพลศึกษาและวีดีทัศน์การสอบพลศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 2565

เอกสารคู่มือการสอบพลศึกษาและวีดีทัศน์การสอบพลศึกษาเพื่อ [...]
ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ (ข้อเขียน) และแจ้งรายละเอียดการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง   2565

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ (ข้อเขียน) และแจ้งรายละเอียดการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 2565

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่ [...]
ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่องประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ และบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  2565

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่องประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ และบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2565

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และคัดเลือกได้ลำดับสำรอง [...]
ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบภาควิชาการ (ข้อเขียน)  เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2565

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบภาควิชาการ (ข้อเขียน) เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2565

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิท [...]
กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรี [...]
ระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

ระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

ระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่ว [...]