0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

post

ประกาศนักเรียนนายสิบตำรวจอำนวยการรับทั้งชายและหญิง สายอำนวยการ จำนวน 700 อัตรา ประจำปี 2565

ประกาศนักเรียนนายสิบตำรวจอำนวยการรับทั้งชายและหญิง สายอำนวยการ จำนวน 700 อัตรา ประจำปี 2565

ประกาศนักเรียนนายสิบตำรวจอำนวยการรับทั้งชายและหญิง จำนวน 700 อัตรา ประจำปี 2565

สัดส่วนของคะแนนสอบ

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 30 คะแนน

 • ความสามรถทั่วไป 10 ข้อ
 • ภาษาไทย 20 ข้อ

ภาคความรู้ฯเฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 120 คะแนน

 • เทคโน/คอมสำนักงาน 45 ข้อ
 • ภาษาอังกฤษ 20 ข้อ
 • สังคมฯ 35 ข้อ
 • กฎหมายฯ 20 ข้อ

กำหนดการ

 • รับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต 12-30 ก.ย.65
 • สอบภาควิชาการ 27 พ.ย.65
 • ประกาศผลสอบข้อเขียน 9 ธ.ค.65
 • อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์
 • ส่วนสูง ชาย 160 ซม. รอบอก 77 ซม.ขึ้นไป  หญิง 150 ซม.ขึ้นไป
 • คุณวุติ ม.6/ปวช./กศน.หรือเทียบเท่า
 • เกรดเฉลี่ย *ไม่จำกัด*
 • ห้ามตาบอดสี
 • ไม่มีการทดสอบร่างกาย วิ่ง/ ว่ายน้ำ

  นายสิบตำรวจอำนวยการ

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.