คอร์สติวเพิ่มเกรด วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.6 ปีการศึกษา 2565

คอร์สติวเพิ่มเกรด วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.6 ปีการศึกษา 2565

3,500.00฿

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สติวสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ: ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 12 วันต่อเนื่อง เริ่มคอร์สวันพุธที่ 9 มี.ค. 2565 ปิดคอร์สวันอาทิตย์ที่ 20 มี.ค. 2565 สามารถดูตารางเรียนได้ด้านล่าง เป็นการไลฟสตรีม รวมเวลาเรียนทุกวิชาที่ใช้สอบ 34 ชั่วโมง โดยที่น้องจะได้เข้าเรียนสดกับพี่ๆติวเตอร์และสามารถดูวีดีโอย้อนหลังได้ไม่จำกัดเวลา รับรองว่าได้เนื้อหาสรุปรวบยอดในแต่ล่ะรายวิชาอย่างตรงแนวข้อสอบอย่างเต็มที่ คลอบคลุมหัวข้อที่ออกข้อสอบทั้งหมด

คอร์สตะลุยโจทย์: สอนปรับพื้นฐานในแต่ละรายวิชาที่ใช้สอบมีแบบฝึกหัดให้ทดลองและฝีกทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง 10 ปี แบบเข้มข้น สอนเทคนิกการเดาคำตอบ การตัดช้อยและสูตรลัดเพื่อประหยัดเวลาในการทำข้อสอบ เพื่อนน้องๆจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับราชการตำรวจในปีนี้ครับ

 • ฝึกทำข้อสอบเพื่อฝึกความคุ้นเคยกับข้อสอบจริง เน้นว่าข้อสอบเของเราเป็นข้อสอบจริงไม่ใช่แนวข้อสอบมากกว่า 500 ข้อ
 • เราสอนคลอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบและใก้ลเคียงกับข้อสอบจริง(ความยาก-ง่าย ไม่ต่างกันมาก)
 • ดูแลการสอนด้วยใจ พร้อมให้คำแนะนำน้องๆในทุกเรื่อง สอบถามได้ ดูแลน้องจนถึงวันรายงานตัวเข้าศึกษา
 • ติวสอบรอบสัมภาษณ์รายบุคคลและแนะนำการสอบพละฟรี!! ในกรณีที่น้องสอบผ่านรอบแรก
 • มีข้อสอบหลังเรียนเสมือนจริงในทุกรายวิชา ในทุกรายวิชาให้ทำหลังจบคอร์ส ผ่านระบบ Engineer Tutor Online ของเรา

หลักสูตร

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 1

เรื่อง การวิเคระห์ข้อมูลเบื้องต้น

 • การวัดค่ากลางของข้อมูล
 • ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
 • มัธยฐาน
 • ฐานนิยม
 • ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต
 • การวัดตำแหน่งที่หรือตำแหน่งสัมพทธ์ของข้อมูล
 • การวัดค่าการกระจ่ายของข้อมูล
 • การวัดค่าการกระจ่ายสัมบูรณ์
 • การวัดค่าการกระจายสัมพัทธ์
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ค่ากลาง และ การกระจายของข้อมูล

เรื่อง การแจกแจงปกติ

 • ค่ามาตรฐาน
 • การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ

เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

 • การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
 • แผนภาพการกระจาย
 • การประมาณค่าของค่าคงตัวโดยใช้วิธีกำลังสองน้อยสุด
 • ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 2

เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์

 • ลำดับอนันต์
 • ความหมายของลำดับ
 • รูปแบบการกำหนดลำดับ
 • ลำดับเลขคณิต
 • ลำดับเรขาคณิต
 • ลิมิตของลำดับ
 • อนุกรมอนันต์
 • ผลบวกของอนุกรมอนันต์
 • สัญลักษณ์แทนการบวก

เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น

 • ลิมิตของฟังก์ชัน
 • ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
 • ความชันของเส้นโค้ง
 • อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
 • การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร
 • อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ
 • อนุพันธ์อันดับสูง
 • การประยุกต์ของอนุพันธ์
 • ปฎิยานุพันธ์
 • ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต
 • ปริพันธ์จำกัดเขต
 • พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

เรื่อง กำหนดการเชิงเส้น

 • กราฟของอสมการเชิงเส้น
 • กราฟของระบบอสมการเชิงเส้น
 • การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นโดยวิธีใช้กราฟ

ตารางเรียน

วิธีการสมัครเรียน

วิธีการสมัครเรียน

วิธีการชำระเงิน

 • ขั้นตอนที่ 1: เมือสมัครเรียนและได้รับใบแจ้งการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • ขั้นตอนที่ 2: ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนเรียน 3,500 บ.
  การชำระเงินดูได้จากลื้ง : https://www.engineer-tutor.com/how-to-payment/
 • ขั้นตอนที่ 3: เมือชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เข้าไปยืนยันการชำระเงินคลิกลิ้ง <<แจ้งการชำระเงิน>>
 • ขั้นตอนที่ 4: กรอกข้อมูลการชำระเงินตามที่ได้ระบุในแบบฟอร์มการชำระเงิน
 • ขั้นตอนที่ 5: รอ Email ตอบกลับยืนยันการชำระเงิน เป็นอันเสร็จขั้นตอนชำระเงินครับ
  เช็คใน Junk Mail ในกรณีที่ไม่ได้รับข้อความในกล่องข้อความ