Live Streaming คอร์สติวตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม) 2567

Live Streaming คอร์สติวตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม) 2567

4,500.00฿

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

คอร์สติวสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม) ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 13 วันต่อเนื่อง เริ่มคอร์สวันอังคารที่ 10 ส.ค. 2564 ปิดคอร์ส วันอาทิตย์ที่ 22 ส.ค. 2564 สามารถดูรายละเอียดตารางเรียนได้จากด้านล่างครับ รวมเวลาเรียนทุกวิชาที่ใช้สอบ 30 ชั่วโมง เรียนสดออนไลน์และสามารถดูวีดีโอย้อนหลังได้ไม่จำกัดเวลา คลอบคลุมหัวข้อที่ออกข้อสอบทั้งหมด

คอร์สตะลุยโจทย์: ฝีกทำข้อสอบวิชาวิชาความรู้ทั่วไป, วิชาภาษาไทย และวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง(พรบ.คนเข้าเมือง, ระเบียบงานสารบรรณ, สังคมและวัฒนธรรมจริยธรรม, ภาษาต่างประเทศ, พรบ.ตำรวจแห่งชาติ และ คอมพิวเตอร์สารสนเทศ) รวมทุกวิชาที่ใช้สอบ สอนวิเคราห์โจทย์ ฝึกการทำข้อสอบเก่า เพื่อน้องๆจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆในการรับราชการกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม) 2564 นี้

 • ฝึกทำข้อสอบเพื่อฝึกความคุ้นเคยกับข้อสอบจริง เน้นว่าข้อสอบเของเราเป็นข้อสอบจริงไม่ใช่แนวข้อสอบ
 • เราสอนคลอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบและใก้ลเคียงกับข้อสอบจริง(ความยาก-ง่าย ไม่ต่างกันมาก)
 • ดูแลการสอนด้วยใจ พร้อมให้คำแนะนำน้องๆในทุกเรื่อง สอบถามได้ เปรียบเสมือนพี่ติวให้น้อง น้องสอบติดมากเท่าไร ยิ่งเป็นเกียรติกับสถาบัน
 • ติวสอบรอบสัมภาษณ์รายบุคคลฟรี!! ในกรณีที่น้องสอบผ่านรอบแรก
 • มี Post Test เสมือนจริงในทุกรายวิชา ในทุกรายวิชาให้ทำหลังจบคอร์ส ผ่านระบบ Engineer Tutor Online ของเรา

รายวิชาที่สอน

 • ความสามารถทั่วไป จำนวน 15 ข้อ
 • ภาษาไทย จำนวน 15 ข้อ

ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ รวม 30 คะแนน

 • พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 ข้อ
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 15 ข้อ
 • สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน จำนวน 20 ข้อ
 • ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 15 ข้อ
 • พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 10 ข้อ
 • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 10 ข้อ

ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ รวม 120 คะแนน

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน แล้วจึงให้ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเข้าสอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งตามจำนวนที่ผู้ดำเนินการสอบแข่งขันกำหนด
คะแนนที่ได้ในรอบสอง ไม่สามารถนำไปรวมเข้ากับการสอบข้อเขียนในรอบแรกเพื่อจัดลำดับเป็นผู้สอบแข่งขันได้

หลักสูตร

รายวิชาที่สอน จำนวนชั่วโมง ติวเตอร์
ความรู้ความสามารถทั่วไป6 ชั่วโมงพี่กอล์ฟ
ภาษาไทย6 ชั่วโมงพี่เชีย
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง18 ชั่วโมงพี่ซิน

ตารางเรียน

วิธีการสมัครเรียน

วิธีการสมัครเรียน

วิธีการชำระเงิน

 • ขั้นตอนที่ 1: เมือสมัครเรียนและได้รับใบแจ้งการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • ขั้นตอนที่ 2: ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนเรียน 4,500 บ.
  การชำระเงินดูได้จากลื้ง : https://www.engineer-tutor.com/how-to-payment/
 • ขั้นตอนที่ 3: เมือชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เข้าไปยืนยันการชำระเงินคลิกลิ้ง <<แจ้งการชำระเงิน>>
 • ขั้นตอนที่ 4: กรอกข้อมูลการชำระเงินตามที่ได้ระบุในแบบฟอร์มการชำระเงิน
 • ขั้นตอนที่ 5: รอ Email ตอบกลับยืนยันการชำระเงิน เป็นอันเสร็จขั้นตอนชำระเงินครับ
  เช็คใน Junk Mail ในกรณีที่ไม่ได้รับข้อความในกล่องข้อความ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้