LIVE STREAMING คอร์สติวสอบกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2565

LIVE STREAMING คอร์สติวสอบกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2565

4,900.00฿

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สติวนักเรียนกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติการ: ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 9 วันต่อเนื่อง เรียนวันละ 3 ชั่วโมง เริ่มคอร์สวันอังคารที่ 5 ก.ค. 2565 ปิดคอร์ส วันพุธที่ 13 ก.ค. 2565 สามารถดูตารางเรียนได้ด้านล่าง รวมเวลาเรียนทุกวิชาที่ใช้สอบ 27 ชั่วโมง เรียนสดออนไลน์และสามารถดูวีดีโอย้อนหลังได้ไม่จำกัดเวลา รับรองว่าได้เนื้อหาสรุปรวบยอดในแต่ล่ะรายวิชาอย่างตรงแนวข้อสอบอย่างเต็มที่

 • ฝึกทำข้อสอบเพื่อฝึกความคุ้นเคยกับข้อสอบจริง เน้นว่าข้อสอบเของเราเป็นข้อสอบจริงไม่ใช่แนวข้อสอบ
 • เราสอนคลอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบและใก้ลเคียงกับข้อสอบจริง(ความยาก-ง่าย ไม่ต่างกันมาก)
 • ดูแลการสอนด้วยใจ พร้อมให้คำแนะนำน้องๆในทุกเรื่อง สอบถามได้ ดูแลน้องจนถึงวันรายงานตัวเข้าศึกษา
 • ติวสอบรอบสัมภาษณ์รายบุคคลและแนะนำการสอบพละฟรี!! ในกรณีที่น้องสอบผ่านรอบแรก
 • มีข้อสอบหลังเรียนเสมือนจริงในทุกรายวิชา ในทุกรายวิชาให้ทำหลังจบคอร์ส ผ่านระบบ Engineer Tutor Online ของเรา

หลักสูตร

รายวิชาที่สอนจำนวนชั่วโมงติวเตอร์
ความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านสาธารณสุข3พี่กอล์ฟ
ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ การประยุกต์ความรู้ทางด้านสาธารณสุข3พี่กอล์ฟ
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐด้านการสาธารณสุข2พี่การ์ตูน
ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของระบบสุขภาพ2พี่การ์ตูน
ความรู้เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข2พี่การ์ตูน
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔2พี่การ์ตูน
ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖3พี่การ์ตูน
ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน3พี่การ์ตูน
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑2พี่การ์ตูน
ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุข
3พี่การ์ตูน

ตารางเรียน

วิธีสมัครเรียน

วิธีการสมัครเรียน

วิธีชำระเงิน

 • ขั้นตอนที่ 1: เมือสมัครเรียนและได้รับใบแจ้งการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • ขั้นตอนที่ 2: ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนเรียน 4,900 บ.
  การชำระเงินดูได้จากลื้ง : https://www.engineer-tutor.com/how-to-payment/
 • ขั้นตอนที่ 3: เมือชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เข้าไปยืนยันการชำระเงินคลิกลิ้ง <<แจ้งการชำระเงิน>>
 • ขั้นตอนที่ 4: กรอกข้อมูลการชำระเงินตามที่ได้ระบุในแบบฟอร์มการชำระเงิน
 • ขั้นตอนที่ 5: รอ Email ตอบกลับยืนยันการชำระเงิน เป็นอันเสร็จขั้นตอนชำระเงินครับ
  เช็คใน Junk Mail ในกรณีที่ไม่ได้รับข้อความในกล่องข้อความ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้