0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

Course

Live Streaming คอร์สติวสอบสำนักงาน ก.พ. ภาค ก พิเศษ เฉพาะผู้สอบผ่านกรมประมง 2565

NewSold
Live Streaming คอร์สติวสอบสำนักงาน ก.พ. ภาค ก พิเศษ เฉพาะผู้สอบผ่านกรมประมง 2565

About Instructor

engineer tutor live streaming

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สติวสอบ ก.พ. ออนไลน์: คอร์สเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ ก.พ. ปี 2565 สอนเพื่อปรับพื้นฐานและประยุคต์ใช้ในการทำข้อสอบ เรามีข้อสอบทดสอบน้องหลายชุด รวบรวมข้อสอบเก่า ก.พ. ย้อนหลัง 10 ปีที่เคยออก ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 12 วัน เริ่มคอร์สวันอังคารที่ 19 ก.ค. 2565 ปิดคอร์สวันเสาร์ที่ 30 ก.ค. 2565 เรียนสดออนไลน์ ดูรายละเอียดตารางเรียนได้จากด้านล่างครับ รวมเวลาเรียนทุกวิชาที่ใช้สอบ 25 ชั่วโมง สามารถดูวีดีโอย้อนหลังได้ไม่จำกัดจำนวนรอบ ตลอด 24 ชัวโมง  รับรองว่าได้เนื้อหาสรุปรวบยอดในแต่ล่ะรายวิชาอย่างตรงแนวข้อสอบอย่างเต็มที่

 • ทบทวนความรู้ใน 4 รายวิชา ที่ใช้ในการสอบ ก.พ. ภาค ก 2565
 • สอนเทคนิคคิดลัด สูตรลัด เทคนิคการจำสูตร วิธีการแทนช้อย วิธีการตัดช้อย สโคปเฉพาะเรื่องที่ออกข้อสอบเพื่อประหยัดเวลาในการอ่านและการจดจำ
 • มีข้อสอบเก่า(รวบรวมตั้งแต่ปี 2555-2563 ) เพื่อฝึกความคุ้นเคยกับข้อสอบจริง เน้นว่าข้อสอบเของเราเป็นข้อสอบจริงไม่ใช่แนวข้อสอบ
 • เราสอนคลอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบ และมีผลงานการันตีน้องสอบผ่านทุกปี
 • มี Post Test เสมือนจริงในทุกรายวิชา ในทุกรายวิชาให้ทำหลังจบคอร์ส ผ่านระบบ Engineer Tutor Quiz Online ของเรา

รายวิชาที่สอน

ความสามารถในการวิเคราะห์
(ความสามารถทั่วไป+ภาษาไทย) 100 คะแนน

ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 50 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ 50 คะแนน

เนื้อหาที่สอน

 • อนุกรม
 • คณิตศาสตร์ทั่วไป
 • ตารางสถิติ
 • อุปมา-อุปไมย
 • เงื่อนไขภาษา
 • เงื่อนไขสัญลักษณ์
 • การเรียงประโยค
 • การแต่งประโยคในภาษาไทย
 • บทความสั้น
 • Structure/ Grammar
 • Conversation
 • Vocabulary
 • Reading
 • พ.ร.บ. บริหารราชการแผ่นดิน
 • พ.ร.ฎ. กิจการบ้านเมืองที่ดี
 • พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม
 • พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรมประมวลความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
 • พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิด

หลักสูตร

รายวิชาที่สอน จำนวนชั่วโมง ติวเตอร์
วิชาความรู้ทั่วไป8 ชั่วโมงพี่กอล์ฟ
วิชาภาษาไทย5 ชั่วโมงพี่เบียร์
วิชาภาษาอังกฤษ6 ชั่วโมงพีการ์ตูน
ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี6 ชั่วโมงพี่ซิน

ตารางเรียน

คอร์สติวสอบ ก.พ. ภาค ก พิเศษ 2565
คอร์สติวสอบ ก.พ. ภาค ก พิเศษ 2565

วิธีการสมัครเรียน

วิธีการสมัครเรียน

วิธีการชำระเงิน

 • ขั้นตอนที่ 1: เมือสมัครเรียนและได้รับใบแจ้งการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • ขั้นตอนที่ 2: ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนเรียน 3,000 บ.
  การชำระเงินดูได้จากลื้ง : https://www.engineer-tutor.com/how-to-payment/
 • ขั้นตอนที่ 3: เมือชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เข้าไปยืนยันการชำระเงินคลิกลิ้ง <<แจ้งการชำระเงิน>>
 • ขั้นตอนที่ 4: กรอกข้อมูลการชำระเงินตามที่ได้ระบุในแบบฟอร์มการชำระเงิน
 • ขั้นตอนที่ 5: รอ Email ตอบกลับยืนยันการชำระเงิน เป็นอันเสร็จขั้นตอนชำระเงินครับ
  เช็คใน Junk Mail ในกรณีที่ไม่ได้รับข้อความในกล่องข้อความ
เริ่มคอร์ส กรกฎาคม 19, 2022
ระยะเวลาเรียน 25 Hrs.
ระดับคอร์ส ตะลุยโจทย์
สถานที่เรียน ออนไลน์
ราคา 3,000.00฿

สินค้าหมดแล้ว

Share our course