0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

Course

คอร์สติวสอบ ก.พ. เรียนวันเสาร์ เดือน ส.ค. – ก.ย. 2563

Sold

About Instructor

ครูกอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

 • ป.ตรี วศบ.อิเล็กทรอนิกส์การบิน สถาบันการบินพลเรือน
 • ป.โท วศม โทรคมนาคม พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ครูฝน เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

ครูฝน เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

ครูฝน เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

 • ป โท MA. Teaching English to Speakers of Other Languages,University Of York , England
 • ป.ตรี BA. British and American Studies (Inter) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม อันดับ2)
 • ประกาศนียบัตร Trinity TESOL Certificate จาก Trinity College Londonประสบการณ์การสอน 5 ปี
 • TOEIC SCORE 990/990

บรรยากาศห้องเรียน คอร์สติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์

ครูตาล เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

 • เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะการศึกษาบัณฑิต(กศบ) เอกวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัศรีนครินทรวิโรฒ

คอร์สติวสอบ ก.พ. เรียนกลุ่ม : คอร์สเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ กพ. ปี 2563 สอนเพื่อปรับพื้นฐานและประยุคต์ใช้ในการทำข้อสอบ เรามีข้อสอบทดสอบน้องหลายชุด รวบรวมข้อสอบเก่า ก.พ. ย้อนหลัง 10 ปีที่เคยออก คอร์สเรียนวันเสาร์ 6 สัปดาห์ 10.00 – 16.00รับสมัครจำนวนจำกัด 20 คน/คอร์ส รวมเวลาเรียนทุกวิชา 27 ชั่วโมง รับรองว่าได้เนื้อหาสรุปรวบยอดในแต่ล่ะรายวิชาอย่างตรงแนวข้อสอบอย่างเต็มที่ โดยที่น้องไม่ต้องกลับไปนั่งอ่านเองครับ  เรียนตรงไหนไม่รู้เรื่องสามารถสอบถามติวเตอร์ได้โดยตรงหรือสอบถามในกรุ๊ปไลน์ได้ตลอด 24 ชม ใครทีใฝ่ฝันอยากรับราชการงานนี้ไม่ควรพลาดครับ เรียนสดกับติวเตอร์ระดับแนวหน้าของเราดีกรีเกียรตินิยม มีประสบการณ์สอนมากมาย แล้วใว้เจอกันวันเรียนครับ


เริ่มคอร์สวันเสาร์ 15 สิงหาคม – วันเสาร์ 19 กันยายน 2563
เวลาเรียน 10.00 – 16.00 รวมเวลา 27 ขั่วโมง 

เนื้อหาที่สอน

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

 • อนุกรมธรรมดา
 • อนุกรมหลายชั้น
 • ห.ร.ม. และ ค.ร.น
 • สมการ และ อสมการ
 • ร้อยละ เปอร์เซ็นต์ กำไรขาดทุน
 • บัญญัติไตรยางศ์ และ การคำณวนอายุ
 • การนับจำนวนขา หัว และตัวของสัตว์
 • พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร
 • การคำนวณหาอัตราส่วน, สัดส่วน
 • การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ
 • การวิเคราะห์ข้อมูล กราฟและแผนภูมิ
 • โอเปอร์เรต (Operate)
 • อุปมาอุปไมย
 • เงื่อนไขสัญลักษณ์
 • เงื่อนไขทางภาษา (บทความ)
 • สดมภ์
 • ตรรกศาสตร์

วิชาภาษาไทย

 • การเรียงประโยค ออก 5 ข้อ
 • การแต่งประโยคในภาษาไทย ออก 5 ข้อ
 • บทความสั้น ออก 10 ข้อ

วิชาภาษาอังกฤษ

 • Grammar
 • Reading
 • Conversation
 • Vocabulary

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

 • มีความร้ความเข้าใจในกฎหมาย บทบาทหน้าที และแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมข้าราชการ
 • สามารถอธิบายคุณลักษณะที ดีของข้าราชการยุคใหม่และนําแนวทางของพระบรมราโชวาทฯ มาใช้ในการปฏิบัติงาน
 • มีความเข้าใจเกียวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและนํามาใช้ได้อย่างถูกต้อง

Course Summary

 • สอนเทคนิคคิดลัด สูตรลัด เทคนิคการจำสูตร วิธีการแทนช้อย วิธีการตัดช้อย สโคปเฉพาะเรื่องที่ออกข้อสอบเพื่อประหยัดเวลาในการอ่านและการจดจำ
 • คณิต อังกฤษ ไทย สอนตรงเรื่องที่ออก ไม่ถนัดวิชาไหนก็สามารถเรียนเข้าใจได้
 • มีแบบฝึกหัดให้น้องๆทำโจทย์(ข้อสอบเก่า) + สอนเทคนิคการทำข้อสอบให้รวดเร็ว
 • เราสอนคลอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบ ตรงประเด็นอ้างอิงข้อสอบเก่าย้อนหลัง 10 ปี
 • มีแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินผลการเรียนการสอน

SUBJECT TOPIC & WEIGHT SCORE

ข้อสอบ ก.พ. จำนวน 200 คะแนน

ความสามารถในการวิเคราะห์
(ความสามารถทั่วไป+ภาษาไทย) 100 คะแนน

ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 50 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ 50 คะแนน

หลักสูตร

รายวิชาที่สอน จำนวนชั่วโมง ติวเตอร์
วิชาความสามารถทั่วไป9 ชั่วโมงพี่กอล์ฟ
วิชาภาษาไทย6 ชั่วโมงพี่ตาล
วิชาภาษาอังกฤษ7 ชั่วโมงพี่ฝน
วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี5 ชั่วโมงพี่เทห์

ตารางเรียน

ตารางเรียนคอร์สติวสอบ ก.พ. เรียนวันเสาร์ ส.ค. - ก.ย. 2563

วิธีการสมัครเรียน

วิธีการสมัครเรียน

วิธีการชำระเงิน

 • ขั้นตอนที่ 1: เมือสมัครเรียนและได้รับใบแจ้งการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • ขั้นตอนที่ 2: ชำระเงินสำรองที่นั่ง จำนวน 2,000 บ.. คลิก>>วิธีการชำระเงิน
  วันเปิดคอร์สเรียนวันแรก ชำระส่วนที่เหลือ 2,500 บาท สำหรับการเรียนคนเดียว หรือ
  ถ้าชวนกันมาเรียนสองคนขึ้นไป จ่ายส่วนที่เหลือ 2,000 ครับ
 • ขั้นตอนที่ 3: เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เข้าไปยืนยันการชำระเงิน คลิก>>แจ้งการชำระเงิน
 • ขั้นตอนที่ 4: กรอกข้อมูลการชำระเงินตามที่ได้ระบุในแบบฟอร์มการชำระเงิน
 • ขั้นตอนที่ 5: รอ Email ตอบกลับยืนยันการชำระเงิน เป็นอันเสร็จขั้นตอนชำระเงินครับ
  เช็คใน Junk Mail ในกรณีที่ไม่ได้รับข้อความในกล่องข้อความ

Reviews Statistic

0
0 out of 0
0 Ratings
5 Start 0
4 Start 0
3 Start 0
2 Start 0
1 Start 0

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

เริ่มคอร์ส สิงหาคม 15, 2020
ระยะเวลาเรียน 27 Hrs.
ระดับคอร์ส ตะลุยโจทย์
ราคา 4,500.00฿

สินค้าหมดแล้ว

Share our course