0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

Course

คอร์สติวโรงเรียนการไปรษณีย์ วิชาคณิตศาสตร์ เรียนตัวต่อตัว

New
ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ วิชาคณิตศาสตร์
ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ คปท.72 ปึการศึกษา 2559
ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์
น้องปาล์ม สอบติดโรงเรียนการไปรษณีย์ 2559 (คปท.72)
แนะนำโรงเรียนการไปรษณีย์
น้องสอบติดโรงเรียนการไปรษณีย์ รุ่น คปท.72
น้องสอบติดโรงเรียนการไปรษณีย์ รุ่น คปท.72
นาย ธนกฤต ภู่เขียว (น้องแบงค์) สอบติดโรงเรียนการไปรษณีย์ คปท.73
นาย ธีรภัทร์ ฟองจางวาง (น้องฮาร์ท) สอบติดโรงเรียนการไปรษณีย์ คปท.73
นาย ปรเมษฐ์ ดอนปราบ (น้องเบนซ์) สอบติดโรงเรียนการไปรษณีย์ คปท.73
นาย ชุติพงศ์ ชำนาญช่าง (น้องมะยม) สอบติดโรงเรียนการไปรษณีย์ คปท.73
คอร์สติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ 2560
คอร์สติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ 2560
ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ วิชาคณิตศาสตร์
ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ คปท.72 ปึการศึกษา 2559
ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์
น้องปาล์ม สอบติดโรงเรียนการไปรษณีย์ 2559 (คปท.72)
แนะนำโรงเรียนการไปรษณีย์
น้องสอบติดโรงเรียนการไปรษณีย์ รุ่น คปท.72
น้องสอบติดโรงเรียนการไปรษณีย์ รุ่น คปท.72
นาย ธนกฤต ภู่เขียว (น้องแบงค์) สอบติดโรงเรียนการไปรษณีย์ คปท.73
นาย ธีรภัทร์ ฟองจางวาง (น้องฮาร์ท) สอบติดโรงเรียนการไปรษณีย์ คปท.73
นาย ปรเมษฐ์ ดอนปราบ (น้องเบนซ์) สอบติดโรงเรียนการไปรษณีย์ คปท.73
นาย ชุติพงศ์ ชำนาญช่าง (น้องมะยม) สอบติดโรงเรียนการไปรษณีย์ คปท.73
คอร์สติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ 2560
คอร์สติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ 2560

About Instructor

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์


รายละเอียดคอร์ส


คอร์สปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์: คอร์สติวออนไลน์จัดทำเพิ่อความสะดวกสบายที่น้องจะได้เรียนที่บ้าน, ประหยัดเวลาการเดินทางและค่าใช้จ่ายต่างๆในการมาติวแล้ว สิ่งที่เราสอนน้องไม่ต่างจากที่น้องลงคอร์สที่สถาบันเลยครับ เราสอนตั่งแต่พื้นฐานไล่จาก Basic จนถึง Advance ไม่เข้าใจ ไม่รู้เรื่องสามารถสอบถามติวเตอร์ได้ทันที นอกจากนี้พี่ๆติวเตอร์ยังมี trick สอนน้องๆอีกมากมาย เช่นเทคนิกการเดาคำตอบ การตัดช้อย และสูตรลัดเพื่อประหยัดเวลาในการทำข้อสอบ เพราะการสอบมีเวลาเป็นตัวกำหนดการทำได้เร็วและแม่นยำเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ฝึกทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง เรามีข้อสอบย้อนหลังรวบรวมตั้งแต่ปี 2550-2561

เรื่องที่เราสอน

 • ร้อยล่ะและเปอร์เซ็นต์
 • สัดส่วนและอัตราส่วน
 • สถิตเบื้องต้น
 • ดอกเบี้ย
 • กำไรและขาดทุน
 • การหาพื้นที่ ปริมาตร และ เราขาคณิต
 • การคำนวณอายุ
 • การนับจำนวนขา หัว และตัวของสัตว์
 • จำนวนจริง
 • ระยะระหว่างเสาและจำนวนเสา
 • โจทย์เรื่องงาน
 • ระยะทาง เวลา ความเร็ว
 • วิธีเรียงสับเปลี่ยน
 • ครม และ หรน
 • ผลบวกของเลขหลายจำนวนเรียงกัน
 • ความน่าจะเป็น
 • ความสัมพันธ์และฟังชั่น
 • ฟังก์ชั่นเอกซ์โพเนนเชียล &ลอการิทึม
 • ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ
 • เซต
 • ตรรกศาสตร์
 • เมทริกซ์
 • เราขาคณิตวิเคราะห์

ภาพบรรยากาศบางส่วน

ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ออนไลน์

ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ออนไลน์

ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ออนไลน์

ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ออนไลน์

ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ออนไลน์

ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ออนไลน์

ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ออนไลน์

ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ออนไลน์

ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ออนไลน์

ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ออนไลน์

ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ออนไลน์

ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ออนไลน์

ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ออนไลน์

ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ออนไลน์

ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ออนไลน์

ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ออนไลน์

ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ออนไลน์

ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ออนไลน์

ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ออนไลน์

ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ออนไลน์

ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ออนไลน์

ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ออนไลน์

อ

ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ออนไลน์

คอร์สติวออนไลน์ ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์

คอร์สติวออนไลน์ ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์

คอร์สติวออนไลน์ ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์

คอร์สติวออนไลน์ ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์

คอร์สติวออนไลน์ ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์

คอร์สติวออนไลน์ ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์

เรียนออนไลน์ดียังไง?

สะดวก ปลอดภัย เลือกเวลาเรียนได้ ไม่ต้องเสียค่าเดินทาง etc.

คอร์สติวออนไลน์ของเราเป็นการเรียนสดกับติวเตอร์ เปรียบเสมือนการเรียนตัวต่อตัว โดยที่น้องนั่งเรียนที่บ้านและติวเตอร์นั่งสอนที่บ้าน สามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้แบบ Real Time ไม่ได้เรียนกับ VDO หรือคอมพิเตอร์ แบบติวออนไลน์ที่อื่นๆ

ระบบเรียนออนไลน์ของเรา มีระบบสำรองข้อมูล (Database Processing) ทำให้น้องสามารถย้อนกลับมาดูขณะที่เรียนผ่านมาได้ เรียนไม่ทันตรงไหนหรือต้องการเรียนซ้ำ ก็สามารถทำได้

ระบบเรียนออนไลน์ สามารถทำให้น้องเรียนได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ทตลอด 24 ชม. ที่น้องและติวเตอร์สะดวก

น้องๆสามารถจัดเวลาเรียนเองได้เหมือนยกที่เรียนพิเศษมาใว้ที่บ้านตัวเอง โดยน้องๆสามารถกำหนดให้ตัวเองเรียนมากหรือน้อย ได้ตามความต้องการ

ไม่ต้องกลับบ้านดึก ไม่ต้องกลัวภัยมืด ปลอดถัยไรกังวล

ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง รถติด 1-3 ชมต่อวัน ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ไม่ต้องเดินทางจากต่างจังหวัดเพื่อมาเรียนในกทม. แล้วเสียค่าที่พัก ค่าเดินทาง อันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

น้องๆสามารถติดต่อติวเตอร์ที่สอนได้โดยตรง สามารถเข้าถึงได้ ไม่เหมือนกับการเรียนผ่านวีดีโอที่น้องๆไม่สามารถสอบถามติวเตอร์ที่สอนในรายวิชานั้นๆได้จริง

เริ่มคอร์ส กรกฎาคม 1, 2017
จำนวนชั่วโมง 12 Hrs.
ประเภทคอร์ส คอร์สปรับพื้นฐาน
สถาบัน เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์
สาขา กรุงเทพ
เหลือที่ว่าง 7
ราคาคอร์ส 3,600.00฿

มีสินค้าอยู่ 7

Location map

Share our course