0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

Course

คอร์สติวสอบ PAT 1 วิชาคณิตศาสตร์ เรียนตัวต่อตัว

New
คอร์สติวออนไลน์ PAT 1 วิชาคณิตศาสตร์ โดย พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

About Instructor

ครูกอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

ป.ตรี วศบ.อิเล็กทรอนิกส์การบิน สถาบันการบินพลเรือน

ป.โท วศม.โทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

PAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test) คือ การวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐาน กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้นๆ

PAT 1 “ข้อสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์” เป็นวิชาเลขของการสอบ GAT/PAT และเป็นโจทย์เลขที่ยากที่สุดในการสอบแอดมิชชั่น (ยากกว่าข้อสอบเลขโอเน็ตหรือ 7 วิชาสามัญ) ชนิดที่ใครได้คะแนน PAT1 เยอะๆ ก็เรียกได้เลยว่า “เก่งเลข” ดังนั้น คณะไหนที่ต้องคิดเลขหรือใช้ตรรกะเยอะๆ เช่น บัญชี เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ก็จะคัดนักศึกษาจากคะแนน PAT1 เป็นหลัก โดย สทศ. จะจัดสอบ PAT1 พร้อม GAT/PAT วิชาอื่นๆ ปีละ 2 ครั้ง ช่วงต้นเดือนธันวาคม และต้นเดือนมีนาคมของทุกปี

รายละเอียดคอร์ส

ตะลุยโจทย์ PAT 1: คอร์สติวออนไลน์จัดทำเพิ่อความสะดวกสบายที่น้องจะได้เรียนที่บ้าน, ประหยัดเวลาการเดินทางและค่าใช้จ่ายต่างๆในการมาติวแล้ว สิ่งที่เราสอนน้องไม่ต่างจากที่น้องลงคอร์สที่สถาบันเลยครับ เราสอนตั่งแต่พื้นฐานไล่จาก Basic จนถึง Advance ไม่เข้าใจ ไม่รู้เรื่องสามารถสอบถามติวเตอร์ได้ทันที การันตรีน้องๆต้องได้คะแนนเกิน 150 คะแนนเป็นอย่างน้อย เรียนตัวต่อตัวน้องไม่เข้าใจตรงไหน สอบถามติวเตอร์ได้ทันที ตรงจุด ชัดเจน มีการบ้านให้ฝึกทำ หรือมีข้อส่งสัยตรงไหน สอบถามติวเตอร์ได้ทันที เช่นช่องทาง Line ส่วนตัว เป็นต้น

รูปแบบข้อสอบ PAT1 ปีการศึกษา 2562

รูปแบบข้อสอบ PAT1จำนวนข้อ%คะแนนเต็มเวลาที่ใช้สอบ
ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ30601803 ชม.

(4 นาที/ข้อ
แบบระบายคำตอบที่เป็นค่า/ ตัวเลข1540120
รวม45100300

รูปแบบข้อสอบ PAT1 ปีการศึกษา 2562

วิชาเนื้อหา
PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์1) ตรรกศาสตร์

2) เซต

3) ระบบจํานวนจริง

4) ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

5) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

6) เรขาคณิตวิเคราะห์

7) ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

8) เมทริกซ์

9) เวกเตอร์

10) จํานวนเชิงซ้อน

11) กําหนดการเชิงเส้น

12) ลําดับและอนุกรม

13) แคลคูลัสเบื้องต้น

14) การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่

15) ความน่าจะเป็น

16) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

17) การแจกแจงปกติ

18) ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

สถิติคะแนน PAT1 ปี 2562

ค่าสถิติการสอบ PAT1 ปีการศึกษา 2562

น้องๆจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยไม่ถึง 50 คะแนนจาก 300 คะแนน ฉะนั้นการเตียมความพร้อม สำคัญที่สุดครับ สำหรับการทำข้อสอบคณิตในเชิงลึกแบบ PAT 1 มาเรียนกับเราสิครับ 150 คะแนน เป็นไปได้ พี่จะปั้นน้องๆเอง….พี่กอล์ฟ

เรื่องที่เราสอน

 • ขั้นตอนที่ 1: เมือสมัครเรียนและได้รับใบแจ้งการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • ขั้นตอนที่ 2: ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนเรียน 3,600 บ.
  การชำระเงินดูได้จากลื้ง : https://www.engineer-tutor.com/how-to-payment/
 • ขั้นตอนที่ 3: เมือชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เข้าไปยืนยันการชำระเงินคลิกลิ้ง <<แจ้งการชำระเงิน>>
 • ขั้นตอนที่ 4: กรอกข้อมูลการชำระเงินตามที่ได้ระบุในแบบฟอร์มการชำระเงิน
 • ขั้นตอนที่ 5: รอ Email ตอบกลับยืนยันการชำระเงิน เป็นอันเสร็จขั้นตอนชำระเงินครับ
  เช็คใน Junk Mail ในกรณีที่ไม่ได้รับข้อความในกล่องข้อความ

เรียนออนไลน์ดียังไง?

สะดวก ปลอดภัย เลือกเวลาเรียนได้ ไม่ต้องเสียค่าเดินทาง etc.

คอร์สติวออนไลน์ของเราเป็นการเรียนสดกับติวเตอร์ เปรียบเสมือนการเรียนตัวต่อตัว โดยที่น้องนั่งเรียนที่บ้านและติวเตอร์นั่งสอนที่บ้าน สามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้แบบ Real Time ไม่ได้เรียนกับ VDO หรือคอมพิเตอร์ แบบติวออนไลน์ที่อื่นๆ

ระบบเรียนออนไลน์ของเรา มีระบบสำรองข้อมูล (Database Processing) ทำให้น้องสามารถย้อนกลับมาดูขณะที่เรียนผ่านมาได้ เรียนไม่ทันตรงไหนหรือต้องการเรียนซ้ำ ก็สามารถทำได้

ระบบเรียนออนไลน์ สามารถทำให้น้องเรียนได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ทตลอด 24 ชม. ที่น้องและติวเตอร์สะดวก

น้องๆสามารถจัดเวลาเรียนเองได้เหมือนยกที่เรียนพิเศษมาใว้ที่บ้านตัวเอง โดยน้องๆสามารถกำหนดให้ตัวเองเรียนมากหรือน้อย ได้ตามความต้องการ

ไม่ต้องกลับบ้านดึก ไม่ต้องกลัวภัยมืด ปลอดถัยไรกังวล

ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง รถติด 1-3 ชมต่อวัน ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ไม่ต้องเดินทางจากต่างจังหวัดเพื่อมาเรียนในกทม. แล้วเสียค่าที่พัก ค่าเดินทาง อันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

น้องๆสามารถติดต่อติวเตอร์ที่สอนได้โดยตรง สามารถเข้าถึงได้ ไม่เหมือนกับการเรียนผ่านวีดีโอที่น้องๆไม่สามารถสอบถามติวเตอร์ที่สอนในรายวิชานั้นๆได้จริง

เริ่มคอร์ส กรกฎาคม 1, 2018
ระยะเวลาเรียน 12 Hrs.
สถาบัน เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์
สาขา กรุงเทพ
เหลือที่ว่าง 5
ราคา 3,600.00฿

มีสินค้าอยู่ 5

Share our course