0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

Course

คอร์สติวโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตะลุยโจทย์ มีนาคม 10 วันติด (15 – 24 มี.ค. 2562)

New
คอร์สติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตะลุยโจทย์ 2560
ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ติวสอบโรงเรียนเตรียมทหาร 2561
ติวสอบโรงเรียนเตรียมทหาร 2561
ติวสอบโรงเรียนเตรียมทหาร 2561
ติวสอบโรงเรียนเตรียมทหาร 2561
ติวสอบโรงเรียนเตรียมทหาร 2561
บรรยากาศคอร์สติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2561
ติวสอบโรงเรียนเตรียมทหาร 2561
ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2560
บรรยากาศคอร์สติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2561
สถาบันติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คอร์สติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตะลุยโจทย์ 2560
ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ติวสอบโรงเรียนเตรียมทหาร 2561
ติวสอบโรงเรียนเตรียมทหาร 2561
ติวสอบโรงเรียนเตรียมทหาร 2561
ติวสอบโรงเรียนเตรียมทหาร 2561
ติวสอบโรงเรียนเตรียมทหาร 2561
บรรยากาศคอร์สติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2561
ติวสอบโรงเรียนเตรียมทหาร 2561
ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2560
บรรยากาศคอร์สติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2561
สถาบันติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

About Instructor

Introduce PEA Electric Vocational School (PEAEVS)

ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2562

ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2562


ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2562

ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2562

Course Overview

คอร์สติวโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 10 วันต่อเนื่อง เริ่มคอร์สวันศุกร์ที่ 15 มี.ค. 2562 ปิดคอร์สวันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค. 2562 เรียนวันล่ะ 5 ชั่วโมง โดยที่จะแบ่งเป็นวิชาช่วงเช้า 2 ชั่วโมง (10.00-12.00) และวิชาช่วงบ่าย 3 ชั่วโมง (13.00-16.00) รับสมัครจำนวนจำกัด 30 คน/คอร์ส รวมเวลาเรียนทุกวิชาที่ใช้สอบ 50 ชั่วโมง รับรองว่าได้เนื้อหาสรุปรวบยอดในแต่ล่ะรายวิชาอย่างตรงแนวข้อสอบอย่างเต็มที่ โดยที่น้องไม่ต้องกลับไปนั่งอ่านเองครับ

คอร์สตะลุยโจทย์:เจาะลึกข้อสอบเก่าและเก็งข้อสอบของโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2562 สอนเจาะเฉพาะเรื่องที่ออกข้อสอบในแต่ละรายวิชาและฝึกทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง เรามีข้อสอบย้อนหลังรวบรวมตั้งแต่ปี 2550-2561 ในทุกรายวิชาทีสอบ เจาะลึกฝึกฝนข้อสอบเก่าแบบข้อต่อข้อและเก็งข้อสอบของโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2561 สอนเทคนิกการเดาคำตอบ การตัดช้อยและสูตรลัดเพื่อประหยัดเวลาในการทำข้อสอบ ในกรณีที่น้องสอบผ่านข้อเขียนเราติวสัมภาษณ์ฟรี มีการทดสอบหลังจบคอร์สเพื่อประเมินผลการเรียน เรียนสนุกกับติวเตอร์คุณภาพแบบพี่ติวน้องที่จะให้ความรู้และความใส่ใจ พร้อมหนังสือเรียนที่สถาบันจัดเตรียมใว้ น้องๆสามารถสอบถามถามพี่ๆประจำวิชาได้ตลอด ไมว่าจะถามระหว่างการสอน หลังการสอนหรืออาจจะถามในไลน์ ในแฟนเพจ หรือจะโทรมาถามพี่ๆก็ยินดีครับ

Course summary

 • เกร็งข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ปีการศึกษา 2562 โดยทีมงานพี่ๆติวเตอร์ของสถาบัน
 • สอนเทคนิคการทำโจทย์ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สูตรลัด, วิธีการจำ และการตัดช้อย สโคปเฉพาะเรื่องที่ออกข้อสอบเพื่อประหยัดเวลาในการอ่าน และการจดจำ
 • มีแบบฝึกหัดให้น้องๆทำโจทย์(รวบรวมตั้งแต่ปี 2550-2561 ) เพื่อฝึกความคุ้นเคยกับข้อสอบจริง เน้นว่าข้อสอบเของเราเป็นข้อสอบจริงไม่ใช่แนวข้อสอบ
 • เราสอนคลอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบและใก้ลเคียงกับข้อสอบจริง(ความยาก-ง่าย ไม่ต่างกันมาก)
 • ดูแลการสอนด้วยใจ พร้อมให้คำแนะนำน้องๆในทุกเรื่อง สอบถามได้ เปรียบเสมือนพี่ติวให้น้อง น้องสอบติดมากเท่าไร ยิ่งเป็นเกียรติกับสถาบัน
 • มีแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินผลการเรียนการสอน และความน่าจะเป็นในการสอบติดโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วิชาที่ใช้สอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Weight Score สอบข้อเขียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2561
Weight Score สอบข้อเขียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2561

หลักสูตร

รายวิชาที่สอน จำนวนชั่วโมง ติวเตอร์
วิชาคณิตศาสตร์ 26 ชั่วโมงพี่กอล์ฟ
วิชาวิทยาศาสตร์12 ชั่วโมงพี่เนม
วิชาภาษาอังกฤษ12 ชั่วโมงพี่สตั๊ก

ตารางเรียน

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
10.00-12.00
13.00-16.00
10.00-12.00
13.00-16.00
10.00-12.00
13.00-16.00
10.00-12.00
13.00-16.00
10.00-12.00
13.00-16.00
10.00-12.00
13.00-16.00
10.00-12.00
13.00-16.00
11/3/2562
12/3/2562
13/3/2562
14/3/2562
15/3/2562
16/3/2562
17/3/2562
None
None
None
None
วิทย์
คณิต
คณิต
อังกฤษ
วิทย์
คณิต
18/3/2562
19/3/2562
20/3/2562
21/3/2562
22/3/2562
23/3/2562
24/3/2562
คณิต
อังกฤษ
วิทย์
คณิต
คณิต
อังกฤษ
วิทย์
คณิต
วิทย์
คณิต
วิทย์
คณิต
คณิต
อังกฤษ

วิธีการสมัครเรียน

วิธีการสมัครเรียน

วิธีการชำระเงิน

 • ขั้นตอนที่ 1: เมือสมัครเรียนและได้รับใบแจ้งการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • ขั้นตอนที่ 2: โอนสำรองที่นั่ง จำนวน 3,000 บาท
  วันเปิดคอร์สเรียนวันแรก ชำระส่วนที่เหลือ 3,900 บาท สำหรับการเรียนคนเดียว หรือ
  ถ้าชวนกันมาเรียนสองคนขึ้นไป จ่ายส่วนที่เหลือ 3,000 ครับ
 • ขั้นตอนที่ 3: เมื่อโอนเรียบร้อยแล้ว เข้าไปยืนยันการชำระเงินที่ แจ้งการชำระเงิน
 • ขั้นตอนที่ 4: กรอกข้อมูลการชำระเงินตามที่ได้ระบุในแบบฟอร์มการชำระเงิน
 • ขั้นตอนที่ 5: รอ Email ตอบกลับยืนยันการชำระเงิน เป็นอันเสร็จขั้นตอนชำระเงินครับ
  เช็คใน Junk Mail ในกรณีที่ไม่ได้รับข้อความในกล่องข้อความ

Reviews Statistic

0
0 out of 0
0 Ratings
5 Start 0
4 Start 0
3 Start 0
2 Start 0
1 Start 0

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

เริ่มคอร์ส มีนาคม 15, 2019
จำนวนชั่วโมง 50 Hrs.
ประเภทคอร์ส คอร์สตะลุยโจทย์
สถาบัน เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์
สาขา กรุงเทพ
เหลือที่ว่าง 4
ราคาคอร์ส 6,900.00฿

มีสินค้าอยู่ 4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Location map

Share our course