คอร์สติวเพิ่มเกรด วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นป.6 ปีการศึกษา 2565

คอร์สติวเพิ่มเกรด วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นป.6 ปีการศึกษา 2565

3,500.00฿

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สติวสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ: ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 12 วันต่อเนื่อง เริ่มคอร์สวันพุธที่ 9 มี.ค. 2565 ปิดคอร์สวันอาทิตย์ที่ 20 มี.ค. 2565 สามารถดูตารางเรียนได้ด้านล่าง เป็นการไลฟสตรีม รวมเวลาเรียนทุกวิชาที่ใช้สอบ 34 ชั่วโมง โดยที่น้องจะได้เข้าเรียนสดกับพี่ๆติวเตอร์และสามารถดูวีดีโอย้อนหลังได้ไม่จำกัดเวลา รับรองว่าได้เนื้อหาสรุปรวบยอดในแต่ล่ะรายวิชาอย่างตรงแนวข้อสอบอย่างเต็มที่ คลอบคลุมหัวข้อที่ออกข้อสอบทั้งหมด

คอร์สตะลุยโจทย์: สอนปรับพื้นฐานในแต่ละรายวิชาที่ใช้สอบมีแบบฝึกหัดให้ทดลองและฝีกทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง 10 ปี แบบเข้มข้น สอนเทคนิกการเดาคำตอบ การตัดช้อยและสูตรลัดเพื่อประหยัดเวลาในการทำข้อสอบ เพื่อนน้องๆจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับราชการตำรวจในปีนี้ครับ

 • ฝึกทำข้อสอบเพื่อฝึกความคุ้นเคยกับข้อสอบจริง เน้นว่าข้อสอบเของเราเป็นข้อสอบจริงไม่ใช่แนวข้อสอบมากกว่า 500 ข้อ
 • เราสอนคลอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบและใก้ลเคียงกับข้อสอบจริง(ความยาก-ง่าย ไม่ต่างกันมาก)
 • ดูแลการสอนด้วยใจ พร้อมให้คำแนะนำน้องๆในทุกเรื่อง สอบถามได้ ดูแลน้องจนถึงวันรายงานตัวเข้าศึกษา
 • ติวสอบรอบสัมภาษณ์รายบุคคลและแนะนำการสอบพละฟรี!! ในกรณีที่น้องสอบผ่านรอบแรก
 • มีข้อสอบหลังเรียนเสมือนจริงในทุกรายวิชา ในทุกรายวิชาให้ทำหลังจบคอร์ส ผ่านระบบ Engineer Tutor Online ของเรา

หลักสูตร

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป. 6 เทอม 1

เรื่อง จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร

 • จำนวนนับและสมบัติของจำนวนนับ
 • การบวก ลบ คูณ หารระคน
 • แบบรูป

เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ

 • ตัวประกอบและจำนวนนับ
 • ตัวหารร่วมมาก
 • ตัวคูณร่วมน้อย

เรื่อง เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร

 • เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ

เรื่อง เส้นขนาน

 • เส้นขนาน

เรื่อง สมการ

 • สมการ
 • โจทย์ปัญหาสมการ
 • สมการหลายตัวแปร
 • สมการและการแก้สมการ

เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป. 6 เทอม 2

เรื่อง ทศนิยม

 • การบวก ลบ คูณ หารทศนิยม ป.6
 • ทศนิยม ป.6
 • ทบทวนการบวก ลบ คูณ หาร ของทศนิยม

เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม

 • สมบัติของรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม
 • พื้นที่รูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม

เรื่อง รูปวงกลม

 • พื้นที่และเส้นรอบรูปวงกลม

เรื่อง บทประยุกต์

 • อัตราส่วน ร้อยละ และเปอร์เซ็นต์
 • โจทย์ปัญหาการซื้อขาย กำไร ขาดทุน และดอกเบี้ย

เรื่อง รููปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 • รูปเรขาคณิต 2 มิติ
 • รูปเรขาคณิต 3 มิติ

เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็น

 • สถิติ
 • ความน่าจะเป็น

ตารางเรียน

วิธีการสมัครเรียน

วิธีการสมัครเรียน

วิธีการชำระเงิน

 • ขั้นตอนที่ 1: เมือสมัครเรียนและได้รับใบแจ้งการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • ขั้นตอนที่ 2: ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนเรียน 3,500 บ.
  การชำระเงินดูได้จากลื้ง : https://www.engineer-tutor.com/how-to-payment/
 • ขั้นตอนที่ 3: เมือชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เข้าไปยืนยันการชำระเงินคลิกลิ้ง <<แจ้งการชำระเงิน>>
 • ขั้นตอนที่ 4: กรอกข้อมูลการชำระเงินตามที่ได้ระบุในแบบฟอร์มการชำระเงิน
 • ขั้นตอนที่ 5: รอ Email ตอบกลับยืนยันการชำระเงิน เป็นอันเสร็จขั้นตอนชำระเงินครับ
  เช็คใน Junk Mail ในกรณีที่ไม่ได้รับข้อความในกล่องข้อความ