คอร์สติวเพิ่มเกรด วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.6 ปีการศึกษา 2565

คอร์สติวเพิ่มเกรด วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.6 ปีการศึกษา 2565

3,500.00฿

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สติวสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ: ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 12 วันต่อเนื่อง เริ่มคอร์สวันพุธที่ 9 มี.ค. 2565 ปิดคอร์สวันอาทิตย์ที่ 20 มี.ค. 2565 สามารถดูตารางเรียนได้ด้านล่าง เป็นการไลฟสตรีม รวมเวลาเรียนทุกวิชาที่ใช้สอบ 34 ชั่วโมง โดยที่น้องจะได้เข้าเรียนสดกับพี่ๆติวเตอร์และสามารถดูวีดีโอย้อนหลังได้ไม่จำกัดเวลา รับรองว่าได้เนื้อหาสรุปรวบยอดในแต่ล่ะรายวิชาอย่างตรงแนวข้อสอบอย่างเต็มที่ คลอบคลุมหัวข้อที่ออกข้อสอบทั้งหมด

คอร์สตะลุยโจทย์: สอนปรับพื้นฐานในแต่ละรายวิชาที่ใช้สอบมีแบบฝึกหัดให้ทดลองและฝีกทำข้อสอบเก่าย้อนหลัง 10 ปี แบบเข้มข้น สอนเทคนิกการเดาคำตอบ การตัดช้อยและสูตรลัดเพื่อประหยัดเวลาในการทำข้อสอบ เพื่อนน้องๆจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับราชการตำรวจในปีนี้ครับ

 • ฝึกทำข้อสอบเพื่อฝึกความคุ้นเคยกับข้อสอบจริง เน้นว่าข้อสอบเของเราเป็นข้อสอบจริงไม่ใช่แนวข้อสอบมากกว่า 500 ข้อ
 • เราสอนคลอบคลุมเนื้อหาที่ออกสอบและใก้ลเคียงกับข้อสอบจริง(ความยาก-ง่าย ไม่ต่างกันมาก)
 • ดูแลการสอนด้วยใจ พร้อมให้คำแนะนำน้องๆในทุกเรื่อง สอบถามได้ ดูแลน้องจนถึงวันรายงานตัวเข้าศึกษา
 • ติวสอบรอบสัมภาษณ์รายบุคคลและแนะนำการสอบพละฟรี!! ในกรณีที่น้องสอบผ่านรอบแรก
 • มีข้อสอบหลังเรียนเสมือนจริงในทุกรายวิชา ในทุกรายวิชาให้ทำหลังจบคอร์ส ผ่านระบบ Engineer Tutor Online ของเรา

หลักสูตร

เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เทอม 1

เรื่อง อาหารและสารอาหาร

 • อาหารและสารอาหาร
 • อาหารหลัก 5 หมู่
 • สารอาหาร
 • สารอาหารกับพลังงาน
 • หลักโภชนาการ

เรื่อง ร่างกายมนุษย์

 • ร่างกายของมนุษย์
 • ระบบต่างๆของร่างกายมนุษย์
 • การเจริญเติบโตของมนุษย์
 • การเจริญเติบโตของร่างกาย
 • ระบบย่อยอาหาร
 • ระบบหายใจ
 • ระบบขับถ่าย
 • ระบบหมุนเวียนเลือด
 • การทำงานร่วมกันของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด และระบบหายใจ

เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

 • นิเวศวิทยา
 • สิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศ
 • สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต
 • กลุ่มสิ่งมีชีวิต (กลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ)
 • โซ่อาหาร
 • สายใยอาหาร
 • รูปแบบความสัมพ้นธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกัน

เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน

 • สสาร
 • สถานะและสมบัติของสาร
 • การเปลี่ยนแปลงของสาร
 • สารในชีวิตประจำวัน
 • อนุภาคในของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
 • การเปลี่ยนสถานะของสาร
 • การแยกสารละลาย
 • การแยกสารเนื้อผสม

เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เทอม 2

เรื่อง วงจรไฟฟ้า

 • วงจรไฟฟ้า
 • วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
 • ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า
 • การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม
 • การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน
 • แม่เหล็กไฟฟ้า

เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง

 • ดิน หิน และการเปลี่ยนแปลง
 • ดิน หิน แร่ และการเปลี่ยนแปลง
 • หิน
 • ประเภทของหิน
 • องค์ประกอบของหิน
 • ประโยชน์ของหิน
 • กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน
 • ธรณีพิบัติภัย

เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ

 • ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ
 • ข้างขึ้นข้างแรม
 • พระจันทร์กับดวงจันทร์
 • ปรากฏการณ์สุริยุปราคา
 • สุริยุปราคา
 • จันทรุปราคา
 • ฤดู
 • ฤดูของประเทศไทย
 • ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ
 • ดาราศาสตร์

ตารางเรียน

วิธีการสมัครเรียน

วิธีการสมัครเรียน

วิธีการชำระเงิน

 • ขั้นตอนที่ 1: เมือสมัครเรียนและได้รับใบแจ้งการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • ขั้นตอนที่ 2: ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนเรียน 3,500 บ.
  การชำระเงินดูได้จากลื้ง : https://www.engineer-tutor.com/how-to-payment/
 • ขั้นตอนที่ 3: เมือชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เข้าไปยืนยันการชำระเงินคลิกลิ้ง <<แจ้งการชำระเงิน>>
 • ขั้นตอนที่ 4: กรอกข้อมูลการชำระเงินตามที่ได้ระบุในแบบฟอร์มการชำระเงิน
 • ขั้นตอนที่ 5: รอ Email ตอบกลับยืนยันการชำระเงิน เป็นอันเสร็จขั้นตอนชำระเงินครับ
  เช็คใน Junk Mail ในกรณีที่ไม่ได้รับข้อความในกล่องข้อความ