Engineer Tutor Blog

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

Engineer Tutor Blog

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์ ทุกท่านที่ผ่านรอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 2567

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ศิษย์เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์ทุกท่า…
Read more

ประกาศบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิศวกรรม (สัญญาจ้าง) 2567

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) มีความประส…
Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและกำหนดการสัมภาษณ์ภาคภาษาอังกฤษ(ICAO Level-4) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ 2567

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ได้ดำเนินก…
Read more

การไฟฟ้านครหลวง(กฟน) รับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 23 คุณวุฒิ รวม 86 อัตรา ประจำปี 2567

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก พนักงาน…
Read more

Student Pilot Thai Vietjet Air Recruitment 2024

ไทยเวียตเจ็ทเปิดตัวโครงการฝึกอบรมนักบินร่วมกับโรงเรียนก…
Read more

การบินไทย เปิดรับสมัคร แอร์-สจ๊วต สัญชาติไทย หลายอัตรา วันที่ 17-28 มิถุนายน 2567

การบินไทย เปิดรับสมัคร แอร์-สจ๊วต สัญชาติไทย หลายอัตรา …
Read more

ประกาศบริษัทไปรษณีย์ไทย เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนการไปรษณีย์เปิดรับ 100 คน  คุณวุฒิการศึกษา สำเร…
Read more

ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ตม) เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 330 อัตรา พ.ศ.2567

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภ…
Read more

ประกาศการสอบสำนักงาน ก.พ. ภาค ก พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านภาค ข ส่วนราชการต่างๆ ประจำปี 2567

ประกาศการสอบสำนักงาน ก.พ. ภาค ก พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านภ…
Read more

ประกาศกำหนดการสอบสำนักงาน ก.พ. วัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ระบบอิเล็กทรอนิกส์) 2567

ประกาศกำหนดการสอบสำนักงาน ก.พ. วัดความรู้ความสามารถทั่ว…
Read more

ประกาศกำหนดการสอบสำนักงาน ก.พ. วัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2567

ประกาศกำหนดการสอบสำนักงาน ก.พ. วัดความรู้ความสามารถทั่ว…
Read more

รายวิชาที่ใช้สอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ(Air Traffic Control) ตามสัญญาจ้าง 2567

การสอบคัดเลือก ผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสา…
Read more

กำหนดการสอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ(Air Traffic Control) 2567

กำหนดการต่าง ๆ ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านทางระบบรับสมัครงา…
Read more

บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (ตามสัญญาจ้าง) 2567

บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ป…
Read more

ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนช่างการไฟ้ฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี(ฮอทไลน์) 2567

ประกาศรับสมัคร นรช. กฟภ. อย่างเป็นทางการ โรงเรียนช่างกา…
Read more

กำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ 2567

บทความโดย SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR คอร์สเรียน…
Read more

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 2567

atts-2567 บทความโดย SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR …
Read more

กำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ 2567

table-navy2567 บทความโดย SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRE…
Read more

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่องการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ 2567

navy-2567 บทความโดย SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR …
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 9

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 7

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 5

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 4

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 3

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 11

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 10

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 9

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 7

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 5

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 23

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 22

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 21

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 20

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 19

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 18

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 17

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 16

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 15

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 14

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 13

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 12

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 24

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 23

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 22

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 21

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 20

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 19

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 18

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 17

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 16

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 15

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 22

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 21

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 14

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 13

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 20

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 19

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 18

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 17

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 16

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 15

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 14

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 13

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 12

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 11

ข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี วิช…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 3

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 3ข้อสอ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3ข้อสอบโร…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9ข้อสอ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8ข้อสอ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาไทย ชุดที่ 7

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาไทย ชุดที่ …
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 23

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดท…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 22

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดท…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 21

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดท…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 20

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดท…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 19

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดท…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 18

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดท…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 17

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดท…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 16

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดท…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 15

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุด…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 14

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุด…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 13

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุด…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 19

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ ชุดท…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 18

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ ชุดท…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 17

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ ชุดท…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 19

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม แ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 18

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม แ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 17

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม แ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 16

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม แ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 23

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 22

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 21

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 20

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 30

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 29

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 28

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 27

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 26

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 25

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 24

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 23

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 37

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 37ข้อสอ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 36

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 36ข้อสอ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 35

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 35ข้อสอ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 34

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 34ข้อสอ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 33

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 33ข้อสอ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 32

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 32ข้อสอ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 31

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 31ข้อสอ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 30

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 30ข้อสอ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 29

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 29ข้อสอ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 28

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 28ข้อสอ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 27

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 27ข้อสอ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 26

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 26ข้อสอ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 21

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 21ข้อสอบนั…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 20

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 20ข้อสอบนั…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 19

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 19ข้อสอบนั…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 18

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 18ข้อสอบนั…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 17

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 17ข้อสอบนั…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 16

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 16ข้อสอบนั…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 15

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 15ข้อสอบนั…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 14

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 14ข้อสอบนั…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 13

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 13ข้อสอบนั…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 35

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 35ข้…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 34

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 34ข้…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 33

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 33ข้…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 32

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 32ข้…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 31

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 31ข้…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 30

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 30ข้…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 29

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 29ข้…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 28

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 28ข้…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 27

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 27ข้…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 26

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 26ข้…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 25

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 25ข้…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 24

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 24ข้…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 17

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 17ข้อส…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 16

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 16ข้อส…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 15

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 15ข้อส…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 14

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 14ข้อส…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 13

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 13ข้อส…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 12

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 12ข้อส…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 11

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 11ข้อสอบโ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 10

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 10ข้อสอบโ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 10

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 10ข้อสอบโร…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 9

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 9ข้อสอบโรง…
Read more

ประกาศบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ(Air Traffic Control) 2566

ปี 2566 เป็นสถิติของทางสถาบัน สำหรับการติวเจ้าหน้าที่ปฏ…
Read more

นาย ธนภัทร ครองยุทธ (พุทเตอร์) ผลงานติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่างเฉพาะทางปฏิบัติการระบบไฟฟ้า 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นาย ธนภัทร ครองยุทธ (พุทเตอร์) จบการ…
Read more

นาย อรรถพล ฉ่ำแสง (อรรถ) ผลงานติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่างเฉพาะทางปฏิบัติการระบบไฟฟ้า 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นาย อรรถพล ฉ่ำแสง (อรรถ) จบการศึกษา …
Read more

นาย อนันต์สิทธิ์ แสนจันทร์ (แผน) ผลงานติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่างเฉพาะทางปฏิบัติการระบบไฟฟ้า 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นาย อนันต์สิทธิ์ แสนจันทร์ (แผน) จบก…
Read more

นาย นิติพัฒน์ ปัญญา (ตั้ม) ผลงานติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่างเฉพาะทางปฏิบัติการระบบไฟฟ้า 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นาย นิติพัฒน์ ปัญญา (ตั้ม) จบการศึกษ…
Read more

นาย ณัชพล พักสง (วิว) ผลงานติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่างเฉพาะทางปฏิบัติการระบบไฟฟ้า 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นาย ณัชพล พักสง (วิว) จบการศึกษา ประ…
Read more

นาย เกริกชัย มหายศนันทน์ (โฟล์ค) ผลงานติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ช่างเฉพาะทางปฏิบัติการระบบไฟฟ้า 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นาย เกริกชัย มหายศนันทน์ (โฟล์ค) จบก…
Read more

นาย ณัฐสิทธิ์ เกตุดอน (ขิง) ผลงานติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2566 (รุ่น.นรช 55)

นาย ณัฐสิทธิ์ เกตุดอน (ขิง) จบการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้…
Read more

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและบัญชีรายชื่อสำรอง เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2566

ในการสอบรอบนี้ สถาบันเราเปิดติวสอบ 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งวิศ…
Read more

รายวิชาที่ใช้สอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ(Air Traffic Control) 2566

บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ป…
Read more

กำหนดการสอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ(Air Traffic Control) 2566

บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ป…
Read more

บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ(Air Traffic Control) 2566

บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ป…
Read more

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อปฏิบัติงานกับ กฟภ 2566

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆศิษย์เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์ทุกท่าน…
Read more

ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ตม) เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 200 อัตรา พ.ศ.2566

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภ…
Read more

โรงเรียนการไปรษณีย์ วิชาที่สอบและคะแนนการสอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2567

การสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ สอบข้อเขียน ข้อสอบความรู้ทั่ว…
Read more

ประกาศบริษัทไปรษณีย์ไทย เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนการไปรษณีย์เปิดรับ 104 คน แบ่งเป็นชาย 73 คน และ…
Read more

นาย ศรัณย์ ชูศรี (โจ้) ผลงานติวสอบการไฟฟ้านครหลวง(กฟน) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นาย ศรัณย์ ชูศรี (น้องโจ้) จบการศึกษ…
Read more

นางสาว สิริจิตร จันทร์ประสิทธิ์ (บิ๋ง) ผลงานติวสอบการไฟฟ้านครหลวง(กฟน) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว สิริจิตร จันทร์ประสิทธิ์ (น้อ…
Read more

นาย ชลสิทธิ์ สงคง (แฟร้ง) ผลงานติวสอบการไฟฟ้านครหลวง(กฟน) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นาย ชลสิทธิ์ สงคง (น้องแฟร้ง) สอบบรร…
Read more

นาย ธนาภูมิ เง่ายุธากร (ภูมิ) ผลงานติวสอบการไฟฟ้านครหลวง(กฟน) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นาย ธนาภูมิ เง่ายุธากร (น้องภูมิ) สอ…
Read more

นาย พุฒิพงศ์ สุจริตพงษ์ (เจมส์) ผลงานติวสอบการไฟฟ้านครหลวง(กฟน) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นาย พุฒิพงศ์ สุจริตพงษ์ (น้องเจมส์) …
Read more

นาย พลธนัฐ จันทร์จิรีย์ (แมค) ผลงานติวสอบการไฟฟ้านครหลวง(กฟน) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นาย พลธนัฐ จันทร์จิรีย์ (แมค) สอบบรร…
Read more

นาย กันตภณ กันตวิรุฒ (กันต์) ผลงานติวสอบการไฟฟ้านครหลวง(กฟน) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นาย กันตภณ กันตวิรุฒ (กันต์) สอบบรรจ…
Read more

นาย ปิยพงศ์ บุญหนุน (ต้น) ผลงานติวสอบการไฟฟ้านครหลวง(กฟน) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นาย ปิยพงศ์ บุญหนุน (ต้น) สอบบรรจุกา…
Read more

นาย กิตติเชษฐ์ จูมทอง (กัปตัน) ผลงานติวสอบการไฟฟ้านครหลวง(กฟน) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นาย กิตติเชษฐ์ จูมทอง (กัปตัน) สอบบร…
Read more

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2566

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกจ…
Read more

ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่3 หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 2566

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ขอแสดงความยิ…
Read more

ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่2 หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 2566

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ขอแสดงความยิ…
Read more

นาย กฤตนันทน์ นาคแก้ว (หนึ่ง) ผลงานติวสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2565

นาย กฤตนันทน์ นาคแก้ว (หนึ่ง) จบการศึกษา: คณะวิศวกรรมศา…
Read more

นาย ณัฐนันท์ อระบุตร (ยอร์ช) ผลงานติวสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2565

นาย ณัฐนันท์ อระบุตร (ยอร์ช) จบการศึกษา: คณะวิศวกรรมศาส…
Read more

นาย ธุวานนท์ มาศหิรัญ (กาย) ผลงานติวสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2565

นาย ธุวานนท์ มาศหิรัญ (กาย) จบการศึกษา: คณะวิศวกรรมศาสต…
Read more

นาย พีรวัส ทัพวงศ์ (หมี) ผลงานติวสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2565

นาย พีรวัส ทัพวงศ์ (หมี) จบการศึกษา: คณะวิศวกรรมศาสตร์ …
Read more

ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 2566

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ขอแสดงความยิ…
Read more

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง(กฟน) เรื่องผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ประจำปี 2566

การไฟฟ้านครหลวง(กฟน) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน…
Read more

ติวสอบสัมภาษณ์การไฟฟ้านครหลวง(กฟน) ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ประจำปี 2566

น้องๆที่ลงติวการไฟฟ้านครหลวง(กฟน) กับเรา เมื่อสอบผ่านรอ…
Read more

นาย ยศธน ธนการัณย์ (พี่ซี)

คอร์สที่สอนคอร์สติวสอบบรรจุพนักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ)…
Read more

นศ.พ. นฤภร กรุงไกรเพชร (หมอเชีย)

คอร์สที่สอนคอร์สติวสอบสถาบันการบินพลเรือน คอร์สติวสอบโร…
Read more

ร.ต. กรภัทร์ นาคจู (พี่ก้อง)

คอร์สที่สอนคอร์สติวสอบสถาบันการบินพลเรือน คอร์สติวสอบทุ…
Read more

นส. จรัสกร บุญศรีพรชัย (พี่สตั๊ก)

คอร์สที่สอนคอร์สติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ค…
Read more

นส. ชิดชนก ชูช่วย (พี่ตาล)

คอร์สที่สอนคอร์สติวสอบโรงเรียนไปรษณีย์ รายวิชาที่สอนวิช…
Read more

นส. พรรณนลิน ตรีนิคม (พี่ฝน)

คอร์สที่สอนคอร์สติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ค…
Read more

นส. สุภัสสรา พลโท (พี่การ์ตูน)

คอร์สที่สอนคอร์สติวสอบสถาบันการบินพลเรือน คอร์สติวสอบโร…
Read more

นาย ณัฐภัทร นพคุณ (พี่เต้)

คอร์สที่สอนคอร์สติวสอบบรรจุพนักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ)…
Read more

นาย ปณิธาน หินผา (พี่เบียร์)

คอร์สที่สอนคอร์สติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ รายวิชาที่สอน…
Read more

นาย ณัฐพงษ์ กระดีทอง (พี่กอล์ฟ)

คอร์สที่สอนคอร์สติวสอบสถาบันการบินพลเรือน คอร์สติวสอบโร…
Read more

นาย วงศธร ยามเย็น (พี่เบน)

คอร์สที่สอนคอร์สติวสอบบรรจุพนักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ)…
Read more

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง(กฟน) เรื่องรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ประจำปี 2566

การไฟฟ้านครหลวง(กฟน) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน…
Read more

ประกาศกรมสรรพากร เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 900 อัตรา 2566

ประกาศกรมสรรพากร เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแ…
Read more

ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบรอบ3 หลักสูตร 3 ปี และ หลักสูตร 1 ปี (ฮอทไลน์) ประจำปี 2566

ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องรายชื่อผู้ผ…
Read more

ประกาศสำนังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 464 อัตรา 2566

ประกาศสำนังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื…
Read more

ประกาศผลสอบขั้นสุดท้ายคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปี 2566

ประกาศผลสอบขั้นสุดท้ายคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าท…
Read more

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง(กฟน) เรื่องกำหนดการสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 23 คุณวุฒิ ประจำปี 2566

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง(กฟน) เรื่องกำหนดการสอบและรายชื่อผ…
Read more

ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบรอบ2 หลักสูตร 3 ปี และ หลักสูตร 1 ปี (ฮอทไลน์) ประจำปี 2566

ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องรายชื่อผู้ผ…
Read more

ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนหลักสูตร 3 ปี และ หลักสูตร 1 ปี (ฮอทไลน์) ประจำปี 2566

ประกาศโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องรายชื่อผู้ผ…
Read more

ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง(ตม) เตรียมเปิดสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.6/ปวช./กศน. เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด สตม. จำนวน 400 อัตรา ปี 2566

ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง(ตม) เตรียมเปิดสอบแข่งขันบุคคลภายนอ…
Read more

ประกาศผลสอบวิชาการเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปี 2566

ประกาศผลสอบวิชาการเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปี …
Read more

การไฟฟ้านครหลวง(กฟน) รับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 23 คุณวุฒิ รวม 93 อัตรา ประจำปี 2566

[academia_heading title="การไฟฟ้านครหลวง(กฟน) รับสมัครบ…
Read more

ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนช่างการไฟ้ฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรช่างเฉพาะทาง 2566

ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนช่างการ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 14

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 14ข้อ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 13

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 13ข้อ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 12

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 12ข้อ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 17

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 17ข้อ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 16

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 16ข้อ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 15

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 15ข้อ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 14

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 14ข้อ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 13

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 13ข้อ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 12

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 12ข้อ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 11

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 11ข้อ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 10

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 10ข้อ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 9

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 9ข้อส…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 12

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุด…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 11

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุด…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 16

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ ชุดท…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 15

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ ชุดท…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 14

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ ชุดท…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 21

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 21ข้อส…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 20

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 20ข้อส…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 19

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 19ข้อส…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 12

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 12ข้อสอ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 11

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 11ข้อสอ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 12

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 12ข้อส…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 11

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 11ข้อส…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 12

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 12ข้อส…
Read more

ข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต คุณวุฒิปริญญาตรี วิชาทักษะ ความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ชุดที่ 2

ข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต คุณวุฒิปริญญาตรี วิชาทักษะ ความเ…
Read more

ข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต คุณวุฒิปริญญาตรี วิชาทักษะ ความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ชุดที่ 1

ข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต คุณวุฒิปริญญาตรี วิชาทักษะ ความเ…
Read more

ข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต คุณวุฒิปริญญาตรี วิชาความถนัดทางเชาว์ปัญญา ชุดที่ 3

ข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต คุณวุฒิปริญญาตรี วิชาความถนัดทาง…
Read more

ข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต คุณวุฒิปริญญาตรี วิชาความถนัดทางเชาว์ปัญญา ชุดที่ 2

ข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต คุณวุฒิปริญญาตรี วิชาความถนัดทาง…
Read more

ข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต คุณวุฒิปริญญาตรี วิชาความถนัดทางเชาว์ปัญญา ชุดที่ 1

ข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต คุณวุฒิปริญญาตรี วิชาความถนัดทาง…
Read more

ข้อสอบGED MATHEMATICAL REASONING [Calculator] ชุดที่ 6

ข้อสอบGED MATHEMATICAL REASONING [Calculator] ชุดที่ 6ข…
Read more

ข้อสอบGED MATHEMATICAL REASONING [Calculator] ชุดที่ 5

ข้อสอบGED MATHEMATICAL REASONING [Calculator] ชุดที่ 5ข…
Read more

ข้อสอบGED MATHEMATICAL REASONING [Calculator] ชุดที่ 4

ข้อสอบGED MATHEMATICAL REASONING [Calculator] ชุดที่ 4ข…
Read more

ข้อสอบGED MATHEMATICAL REASONING [Calculator] ชุดที่ 3

ข้อสอบGED MATHEMATICAL REASONING [Calculator] ชุดที่ 3ข…
Read more

ข้อสอบGED MATHEMATICAL REASONING [Calculator] ชุดที่ 2

ข้อสอบGED MATHEMATICAL REASONING [Calculator] ชุดที่ 2ข…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 25

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 25ข้อสอ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 24

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 24ข้อสอ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 23

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 23ข้อสอ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 12

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 12ข้อสอบนั…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 11

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 11ข้อสอบนั…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 23

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 23ข้…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 22

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 22ข้…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 21

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 21ข้…
Read more

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 21

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 21ข้อสอบ PAT5…
Read more

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 20

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 20ข้อสอบ PAT5…
Read more

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 19

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 19ข้อสอบ PAT5…
Read more

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 18

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 18ข้อสอบ PAT5…
Read more

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 17

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 17ข้อสอบ PAT5…
Read more

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 16

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 16ข้อสอบ PAT5…
Read more

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 15

ข้อสอบ PAT6 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ ชุดที่ 15ข้อสอบ PAT5…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 22

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 21

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 22

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 22ข้อสอ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 21

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 21ข้อสอ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 20

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 20ข้อสอ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุดที่ 19

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ชุ…
Read more

ตารางกำหนดวันรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2566

[academia_heading title="ตารางกำหนดวันรับสมัครและสอบคัด…
Read more

ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2566

[academia_heading title="ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัค…
Read more

ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนช่างการไฟ้ฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 1 ปี(ฮอทไลน์) 2566

ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนช่างการ…
Read more

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

[academia_heading title="กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก…
Read more

ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนช่างการไฟ้ฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร 3 ปี(ฮอทไลน์) 2566

ระเบียบการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนช่างการ…
Read more

ระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

[academia_heading title="ระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าเป็…
Read more

ประกาศรับสมัครสอบนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปีการศึกษา 2566

[academia_heading title="นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกอง…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 15

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม แ…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 20

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 20ข้…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 19

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 19ข้…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 18

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ทั่วไป ชุดที่ 18ข้…
Read more

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 10

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 10ข้อสอบนั…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 8ข้อส…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 7

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 7ข้อส…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 11

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 11ข้อส…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 11

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 11ข้อส…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 10

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 10ข้อส…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 9

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 9ข้อสอบโร…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 8ข้อสอบโร…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 10

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 10ข้อส…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 9

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 9ข้อสอ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 10

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 10ข้อส…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 10

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 10ข้อสอ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 9

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 9ข้อสอบ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 10

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 10ข้อส…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 9

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 9ข้อสอ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9ข้อสอบ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8ข้อสอบ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 11

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 11ข้อ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 10

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 10ข้อ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 9

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 9ข้อส…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 2ข้อสอ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2ข้อสอบโร…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7ข้อสอ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6ข้อสอ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 18

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 18ข้อส…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 17

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 17ข้อส…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 16

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 16ข้อส…
Read more

ข้อสอบ ก.พ. (ข้อสอบจริง) พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ออกภาค ก ก.พ. 3 – 5 ข้อ ทุกรอบ (มี 36 ข้อ พร้อมเฉลย)

ข้อสอบ ก.พ. (ข้อสอบจริง) พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 8ข้อสอ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 7

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 7ข้อสอ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 8ข้อสอบ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7ข้อสอบ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 8ข้อสอบโรง…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 7

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 7ข้อสอบโรง…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 15

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดท…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 14

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดท…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 13

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดท…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 12

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดท…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 11

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดท…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 10

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดท…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดท…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดท…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 10

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุด…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 9

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาวิทยาศาสตร์ ชุด…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาสังคม ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาสังคม ชุดที่ 2ข้อสอบโรงเรียนน…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาสังคม ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาสังคม ชุดที่ 1ข้อสอบโรงเรียนน…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาสังคม ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาสังคม…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาสังคม ชุดที่ 5

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาสังคม…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาภาษาไทย ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาภาษาไ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาภาษาไทย ชุดที่ 5

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาภาษาไ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาภาษาอ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาภาษาอ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาภาษาอ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาคณิตศ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาคณิตศ…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 7

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาวิทยา…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาวิทยา…
Read more

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาวิทยา…
Read more

การบินไทย เปิดรับลูกเรือชายหญิง 300 อัตรา วันที่ 1-10 ม.ค.2566

[academia_heading title="การบินไทย เปิดรับลูกเรือชายหญิ…
Read more

Bangkok Airways เปิดรับ Cabin Crew ลูกเรือทั้งชายและหญิง เงินเดือน 80-100k+ ปี 2566

[academia_heading title="สายการบิน Bangkok Airways เปิด…
Read more

GED ใช้ทำอะไร ?

[academia_heading title="GED ใช้ทำอะไร?" el_class="mg-b…
Read more

GED เหมาะกับใคร ?

[academia_heading title="GED เหมาะกับใคร?" el_class="mg…
Read more

GED ค่าสอบเท่าไร ?

[academia_heading title="ค่าใช้จ่ายในการสอบ GED" el_cla…
Read more

GED ดีอย่างไร ?

[academia_heading title="GED ดีอย่างไร ?" el_class="mg-…
Read more

GED สอบอะไรบ้าง ?

[academia_heading title="ข้อสอบทั้ง 4 รายวิชา" el_class…
Read more

GED คืออะไร ?

[academia_heading title="GED หรือ General Educational D…
Read more