คลังข้อสอบเก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

[academia_heading title=”ข้อสอบเก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้ส่วนภูมิภาค” sub_title=”รวบรวมข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์จากใจรุ่นพี่ส่งถึงรุ่นน้อง พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๒” el_class=”mg-bottom-60″]
[academia_call_action title=”ข้อสอบเก่าย้อนหลังโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”]

เรื่องที่ออกข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้า 2561 รุ่น นรช.51

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

เรื่องที่ออกข้อสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้า 2560 รุ่น นรช.50

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

[academia_course_category tab_style=”text” category_default=”pea” columns=”3″ category=”pea”]
[academia_course_category tab_style=”text” category_default=”online-peaevs” columns=”3″ category=”online-peaevs”]