บทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสูตรการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่ามัธยฐาน และค่าฐานนิยม

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

บทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสูตรการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่ามัธยฐาน และค่าฐานนิยม

ตัวกลางเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย (mean)

ตัวกลางเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย (mean) คือ
ค่าเฉลี่ยข้อมูลทั้งหมด หาโดยบวกข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน แล้วหารด้วยจำนวนข้อมูล
เช่น จงหาค่าเฉลี่ยของ 3, 4, 7, 7, 9
Mean
= 3+4+7+7+9/5
= 30/5
= 6

มัธยฐาน (median)

มัธยฐาน (median) คือ ข้อมูลที่อยู่กึ่งกลางของข้อมูลที่เรียงลำดับแล้ว เช่น 3, 7, 9, 4, 7 เมื่อเรียงลำดับจะเป็น 3, 4, 7, 7, 9 เลขมัธยฐาน คือ 7 ในกรณีจานวนข้อมูลเป็นจำนวนคู่ ค่ามัธยฐานจะเป็นค่าเฉลี่ยของข้อมูลคู่กลาง
ดังเช่น 3, 4, 6, 7, 7, 9
มัธยฐาน คือ 6+7/2
= 6.5

ฐานนิยม (mode)

ฐานนิยม (mode) คือ ข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดหรือซ้ากันมากที่สุดในชุดข้อมูลนั้นๆ
เช่น 3, 4, 6, 7, 7, 9 ฐานนิยม คือ 7
ในกรณีข้อมูลชุดหนึ่งๆ มีข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดหลายจานวน เช่น 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 9 ข้อมูลที่มีความถี่สูงสุด คือ 3 และ 7

**ข้อสังเกต ถ้าไม่มีข้อมูลซ้ากันเลยในชุดข้อมูลนั้นๆ ข้อมูลนั้นไม่มีฐานนิยม

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *