0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

ประวัติโรงเรียนการไปรษณีย์

ประวัติโรงเรียนการไปรษณีย์

กำเนิดไปรษณีย์ไทย ตอนที่ ๑

กำเนิดไปรษณีย์ไทย ตอนที่ ๒

โรงเรียนการไปรษณีย์ เป็นสถาบันวิชาชีพเฉพาะในความควบคุมของฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านงานไปรษณีย์โดยเฉพาะ โดยในอดีตนั้นตั้งอยู่ที่ไปรษณียาคาร ต่อมาได้มีการย้ายสถานที่หลายครั้ง จนกระทั่งย้ายมาอยู่ข้างศูนย์ฝึกอบรม หลังที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่ในปัจจุบัน

ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์
ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์

โรงเรียนการไปรษณีย์ หรือในชื่อเดิมในช่วงก่อตั้งว่า โรงเรียนกรมไปรษณีย์โทรเลข ได้สถาปนาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2432 ตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ที่ต้องการให้มีการผลิตบุคลากรที่ทำงานในด้านนี้โดยเฉพาะ เนื่องจากทรงเล็งเห็นความสำคัญของการไปรษณีย์โทรเลขซึ่งมีการเติบโตมากขึ้นในขณะนั้น จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้ากรมพระยาภารุพันธุวงศ์วรเดช หรือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ เป็นพระราชโอรส ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.๔) กับพระเทพศิรินทรามาตย์ ร่วมพระอุทรเดี่ยวกันกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านสถาปนาโรงเรียนไปรษณีย์โทรเลขขึ้น

ติวสอบโรงเรีนการไปรษณีย์
ติวสอบโรงเรีนการไปรษณีย์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2432 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมหลวงภาณุพันธ์วงศ์วรเดช ทรงดำริให้จัดตั้ง โรงเรียนไปรษณีย์โทรเลข ขึ้นแต่ไม่มีอาคารเรียนเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ ได้ย้ายที่เรียนไปตามที่ต่างๆหลายแห่ง เช่นช่วง พ.ศ. 2487 เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนบ้านสมเด็จ ต่อมา พ.ศ. 2487 เรียนที่แพร่งนราโดยการเช่าอาคารของวังกรมพระนราธิปพงศ์ประพันธ์

ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์
ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์

พ.ศ. 2550 รับผู้หญิงมาเรียนปีแรก รับสมัคร ม.6 แต่นักเรียนร้อยละ 90 จบปริญญาตรีมาแล้ว สังเกตุกระเป๋าเสื้อเธอ เขียนว่า  คปท.  น้องคนนี้ ก็จบปริญญาตรี มาครับ เธอบอกว่ามาเรียนเพราะเมื่อจบออมาแล้วได้รับการบรรจุเป็น พนักงานรัฐวิสาหกิจ