0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

post

โรงเรียนการไปรษณีย์ ดีอย่างไร?

โรงเรียนการไปรษณีย์ ดีอย่างไร?

โรงเรียนการไปรษณีย์ ดีอย่างไร?


สถาบันที่หล่อหลอมให้นักเรียน “มีความรู้คู่คุณธรรม” เมื่อเรียนจบแล้ว 💯 “มีงานทำ” และ “ทำงานเป็น”
#สวัสดิการที่ได้รับเมื่อบรรจุเป็นพนักงาน โดยสรุป
☑️ ตำแหน่ง พนักงานไปรษณีย์ ระดับ 2 (พปณ.2)
☑️ อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 🇹🇭 (สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
☑️ เงินเดือน+ค่าครองชีพ & เงินโบนัสประจำปี 💸
☑️ ค่ารักษาพยาบาลตนเอง บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร 🏥
☑️ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสล.) 🏦
☑️ กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฌปท.) 💰
☑️ ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 👪
☑️ ค่าเครื่องแบบ สามารถแต่งกายชุดปฏิบัติงาน (สีกากี) และเครื่องแบบปกติขาว,ครึ่งยศ,เต็มยศ (ในงานราชการ) 👮
☑️ ค่าล่วงเวลา/ค่าทำงานในวันหยุด (O.T.) ,เงินเพิ่มพิเศษเป็นกะ (Shift Premium) ,ค่าบำรุงสุขภาพ ,ค่าเช่าบ้าน (หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับ ปณ.ที่ไปบรรจุ) 💵
☑️ สิทธิ์การลาพักผ่อนประจำปี และวันหยุดราชการ และสิทธิ์การลาประเภทต่างๆ 🏖
☑️ การเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย (สอ.กสท.) 🏦
☑️ การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บจก.ไปรษณีย์ไทย (สรร.ปณท) 💪
☑️ 🔺ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้น, ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน, การปรับฐานเงินเดือนจากรัฐบาล 🔺🏅🏆

📍สมัครสอบเข้าศึกษา (คลิก) http://job.thailandpost.com/ApplicationForm/FormStudent…
หมดเขตรับสมัคร : 9 พฤษภาคม 2560

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์
NewSold
คอร์สตะลุยโจทย์โรงเรียนการไปรษณีย์
86

คอร์สติวโรงเรียนการไปรษณีย์ ตะลุยโจทย์ วันเสาร์-อาทิตย์ เดือน พ.ย. – ธ.ค. 2563

6,900.00฿

คอร์สติวโรงเรียนการไปรษณีย์ตะลุยโจทย์: เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 5 สัปดาห์ รวมเวลา 10 วัน เรียน 2 วัน/สัปดาห์ เริ่มคอร์สวันเสาร์ที่ 7 พ.ย. 2563 ปิดคอร์สวันอาทิตย์ที่ 6 ธ.ค. 2563 เรียนวันล่ะ 5 ชั่วโมง โดยที่จะแบ่งเป็นวิชาช่วงเช้า 2 ชั่วโมง (10.00-12.00) และวิชาช่วงบ่าย 3 ชั่วโมง (13.00-16.00) รับสมัครจำนวนจำกัด 20 คน/คอร์ส รวมเวลาเรียนทุกวิชา 50 ชั่วโมง รับรองว่าได้เนื้อหาสรุปรวบยอดในแต่ล่ะรายวิชาอย่างตรงแนวข้อสอบ ฝึกทำข้อสอบเก่าย้อนหลังในทุกรายวิชา เพื่อความพร้อมทึ่สุดในการลงสอบสนามจริง

NewSold
คอร์สติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ปรับพื้นฐาน 2560
86

คอร์สติวโรงเรียนการไปรษณีย์ ปรับพื้นฐาน เรียนเสาร์-อาทิตย์ เดือน ก.ย. – ต.ค. 2563

6,900.00฿

คอร์สติวโรงเรียนการไปรษณีย์ปรับพื้นฐาน: คอร์สเรียนเสาร์-อาทิตย์ 2 วัน/สัปดาห์ เริ่มวันเสาร์ที่ 19 ก.ย. 2563 ปิดคอร์สวันอาทิตย์ที่ 18 ต.ค. 2563 เรียนวันล่ะ 5 ชั่วโมง โดยที่จะแบ่งเป็นวิชาช่วงเช้า 2 ชั่วโมง (10.00-12.00) และวิชาช่วงบ่าย 3 ชั่วโมง (13.00-16.00) รับสมัครจำนวนจำกัด 20 คน/คอร์ส รวมเวลาเรียนทุกวิชา 50 ชั่วโมง รับรองว่าได้เนื้อหาสรุปรวบยอดในแต่ล่ะรายวิชาอย่างตรงแนวข้อสอบ สอนตั่งแต่พื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกทำข้อสอบเก่าในคอร์สตะลุยโจทย์ต่อไป

NewSold
86

Live Streaming คอร์สติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ ปรับพื้นฐาน รวมทุกวิชา 34 ชม

4,500.00฿

คอร์สติวโรงเรียนการไปรษณีย์: ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 14 วัน เริ่มคอร์สวันจันทร์ที่ 5 ต.ค. 2563 ปิดคอร์สวันอาทิตย์ที่ 18 ต.ค. 2563 สามารถดูตารางเรียนได้ด้านล่าง เป็นการไลฟสด สามารถดูรายละเอียดตารางเรียนได้จากด้านล่างครับ รวมเวลาเรียนทุกวิชาที่ใช้สอบ 34 ชั่วโมง โดยที่น้องจะได้เข้าเรียนสดกับพี่ๆติวเตอร์และสามารถดูวีดีโอย้อนหลังได้ไม่จำกัดเวลา รับรองว่าได้เนื้อหาสรุปรวบยอดในแต่ล่ะรายวิชาอย่างตรงแนวข้อสอบอย่างเต็มที่ โดยที่น้องไม่ต้องกลับไปนั่งอ่านเองครับ

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.