โรงเรียนการไปรษณีย์ ดีอย่างไร?

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

โรงเรียนการไปรษณีย์ ดีอย่างไร?

ติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์

โรงเรียนการไปรษณีย์ ดีอย่างไร?


สถาบันที่หล่อหลอมให้นักเรียน “มีความรู้คู่คุณธรรม” เมื่อเรียนจบแล้ว 💯 “มีงานทำ” และ “ทำงานเป็น”
#สวัสดิการที่ได้รับเมื่อบรรจุเป็นพนักงาน โดยสรุป
☑️ ตำแหน่ง พนักงานไปรษณีย์ ระดับ 2 (พปณ.2)
☑️ อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 🇹🇭 (สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
☑️ เงินเดือน+ค่าครองชีพ & เงินโบนัสประจำปี 💸
☑️ ค่ารักษาพยาบาลตนเอง บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร 🏥
☑️ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสล.) 🏦
☑️ กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฌปท.) 💰
☑️ ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 👪
☑️ ค่าเครื่องแบบ สามารถแต่งกายชุดปฏิบัติงาน (สีกากี) และเครื่องแบบปกติขาว,ครึ่งยศ,เต็มยศ (ในงานราชการ) 👮
☑️ ค่าล่วงเวลา/ค่าทำงานในวันหยุด (O.T.) ,เงินเพิ่มพิเศษเป็นกะ (Shift Premium) ,ค่าบำรุงสุขภาพ ,ค่าเช่าบ้าน (หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับ ปณ.ที่ไปบรรจุ) 💵
☑️ สิทธิ์การลาพักผ่อนประจำปี และวันหยุดราชการ และสิทธิ์การลาประเภทต่างๆ 🏖
☑️ การเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย (สอ.กสท.) 🏦
☑️ การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บจก.ไปรษณีย์ไทย (สรร.ปณท) 💪
☑️ 🔺ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้น, ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน, การปรับฐานเงินเดือนจากรัฐบาล 🔺🏅🏆

📍สมัครสอบเข้าศึกษา (คลิก) http://job.thailandpost.com/ApplicationForm/FormStudent…
หมดเขตรับสมัคร : 9 พฤษภาคม 2560

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์
[academia_course_category tab_style=”text” category_default=”postal” columns=”3″ item=”8″ category=”catc-course,postal”]
[academia_course_category tab_style=”text” category_default=”postal-online” columns=”3″ item=”8″ category=”catc-online-course,postal-online”]

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *