วิธีการแจ้งการชำระเงิน

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

แจ้งการชำระเงิน

หลังจากที่ชำระเงินสำรองที่นั่ง ขั้นตอนสุดท้ายคือการแจ้งการชำระเงินครับ

วิธีการแจ้งการชำระเงิน