0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

อัตราค่าเรียน

สอบถามราคาคอร์สเพิ่มเติมได้ที่ ``ติดต่อเรา`` ครับ

คอร์สปรับพื้นฐาน : อัตราค่าเรียน = 6,500 บาท เวลาเรียน 50 ชั่วโมง

คอร์สตะลุยโจทย์ : อัตราค่าเรียน = 6,500 บาท เวลาเรียน 50 ชั่วโมง

ติวตัวต่อตัว: สามารถเลือกติวแยกรายวิชาได้
(คณิต/ฟิสิกส์/ภาษาอังกฤษ/Logic) อัตราค่าเรียนวิชาล่ะ = 3,600 บาท จำนวน 12 ชม.(ชั่วโมงล่ะ 300 บาท)
เรียน 4 วิชาราคา 12,000 บาท จำนวน 40 ชั่วโมง

ติวกลุ่ม 5 คน: เรียน 4 รายวิชาที่ใช้สอบ (คณิต/ฟิสิกส์/อังกฤษ/logic) อัตราค่าเรียนคนล่ะ = 8,500 บาท
จำนวน 40 ชม.(ชั่วโมงล่ะ 212 บาท/คน)

คอร์สปรับพื้นฐาน : อัตราค่าเรียน = 6,900 บาท เวลาเรียน 50 ชั่วโมง

คอร์สตะลุยโจทย์ : อัตราค่าเรียน = 6,900 บาท เวลาเรียน 50 ชั่วโมง

ติวตัวต่อตัว: สามารถเลือกติวแยกรายวิชาได้
(คณิต/ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) อัตราค่าเรียนวิชาล่ะ = 3,600 บาท
จำนวน 12 ชม.(ชั่วโมงล่ะ 300 บาท)
เรียน 5 วิชาราคา 12,000 บาท จำนวน 40 ชั่วโมง

ติวกลุ่ม 5 คน: เรียน 5 รายวิชาที่ใช้สอบ (คณิต/ไทย/อังกฤษ/คอมพิวเตอร์เบื้องต้น/ทัศนคติ) อัตราค่าเรียนคนล่ะ = 8,900 บาท
จำนวน 40 ชม.(ชั่วโมงล่ะ 222 บาท/คน)

คอร์สปรับพื้นฐาน : อัตราค่าเรียน = 9,500 บาท เวลาเรียน 50 ชั่วโมง

คอร์สตะลุยโจทย์ : อัตราค่าเรียน = 9,500 บาท เวลาเรียน 50 ชั่วโมง

ติวตัวต่อตัวออนไลน์: ผ่านโปรแกรมวีดีโอคอลเฟสบุ๊ค
สามารถเลือกติวแยกรายวิชาได้(คณิต/วิทยาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/เคมี)
อัตราค่าเรียน = 7,000 บาท/วิชา จำนวน 20 ชม/วิชา
(ชั่วโมงล่ะ 350 บาท) –> คลิก!!..ชมตัวอย่างการสอน

คอร์สปรับพื้นฐาน : อัตราค่าเรียน = 6,500 บาท เวลาเรียน 50 ชั่วโมง

คอร์สตะลุยโจทย์ : อัตราค่าเรียน = 6,500 บาท เวลาเรียน 50 ชั่วโมง

ติวตัวต่อตัว: สามารถเลือกติวแยกรายวิชาได้
(คณิต/วิทยาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ) อัตราค่าเรียนวิชาล่ะ = 3,600 บาท
จำนวน 12 ชม.(ชั่วโมงล่ะ 300 บาท)
เรียน 3 วิชาราคา 12,000 บาท จำนวน 40 ชั่วโมง

ติวกลุ่ม 5 คน: เรียน 5 รายวิชาที่ใช้สอบ (คณิต/ไทย/อังกฤษ/คอมพิวเตอร์เบื้องต้น/ทัศนคติ) อัตราค่าเรียนคนล่ะ = 8,900 บาท
จำนวน 40 ชม.(ชั่วโมงล่ะ 222 บาท/คน)

Payment

หมายเหตุ:: ในกรณีที่น้องโอนเงินมาสำรองที่นั่งแล้ว 3,000 บาท แล้วยกเลิกการจองไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางสถาบันขอสงวน์สิทธิ์โอนเงินคืน 1,500 บาท หรือครึ่งหนึ่งของเงินจองครับ เนื่องจากมีน้องโทรมา Cancle ก่อนคอร์สจะเริ่ม 1 วัน ซึ่งทำให้น้องคนอื่นที่ตั้งใจจะติวเสียโอกาส เพราะคอร์สที่ถูกจองใว้เต็มตามจำนวนคนที่รับแล้วครับ

ตัวอย่างแจ้งการชำระเงิน

แจ้งการชำระเงิน