0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

อัตราค่าเรียน

สอบถามราคาคอร์สเพิ่มเติมได้ที่ ``ติดต่อเรา`` ครับ

คอร์สปรับพื้นฐาน : อัตราค่าเรียน = 6,500 บาท เวลาเรียน 50 ชั่วโมง

คอร์สตะลุยโจทย์ : อัตราค่าเรียน = 6,500 บาท เวลาเรียน 50 ชั่วโมง

ติวตัวต่อตัว: สามารถเลือกติวแยกรายวิชาได้
(คณิต/ฟิสิกส์/ภาษาอังกฤษ)

อัตราค่าเรียน: วิชาคณิตศาสตร์/ฟิสิกส์/ภาษาอังกฤษ = 3,600 บาท วิชาละ 12 ชม.(ชั่วโมงล่ะ 300 บาท)
เรียน 3 วิชาราคา 10,800 บาท จำนวน 36 ชั่วโมง

ติวกลุ่ม 5 คน: เรียน 4 รายวิชาที่ใช้สอบ (คณิต/ฟิสิกส์/อังกฤษ/logic) อัตราค่าเรียนคนล่ะ = 8,500 บาท
จำนวน 40 ชม.(ชั่วโมงล่ะ 212 บาท/คน)

คอร์สปรับพื้นฐาน : อัตราค่าเรียน = 6,900 บาท เวลาเรียน 50 ชั่วโมง

คอร์สตะลุยโจทย์ : อัตราค่าเรียน = 6,900 บาท เวลาเรียน 50 ชั่วโมง

ติวตัวต่อตัว: สามารถเลือกติวแยกรายวิชาได้
(คณิต/ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) อัตราค่าเรียนวิชาล่ะ = 3,600 บาท
จำนวน 12 ชม.(ชั่วโมงล่ะ 300 บาท)
เรียน 5 วิชาราคา 12,000 บาท จำนวน 40 ชั่วโมง

ติวกลุ่ม 5 คน: เรียน 5 รายวิชาที่ใช้สอบ (คณิต/ไทย/อังกฤษ/คอมพิวเตอร์เบื้องต้น/ทัศนคติ) อัตราค่าเรียนคนล่ะ = 8,900 บาท
จำนวน 40 ชม.(ชั่วโมงล่ะ 222 บาท/คน)

คอร์สปรับพื้นฐาน : อัตราค่าเรียน = 6,900 บาท เวลาเรียน 50 ชั่วโมง

คอร์สตะลุยโจทย์ : อัตราค่าเรียน = 6,900 บาท เวลาเรียน 50 ชั่วโมง

ติวตัวต่อตัว: สามารถเลือกติวแยกรายวิชาได้
(คณิต/วิทยาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ)

อัตราค่าเรียน:

 • วิชาคณิตศาสตร์ = 6,000 บาท
  จำนวน 20 ชม.(ชั่วโมงล่ะ 300 บาท)
 • วิชาวิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ วิชาล่ะ 3,600
  วิชาละ 12 ชม.(ชั่วโมงล่ะ 300 บาท)

ติวกลุ่ม 5 คน: เรียน 5 รายวิชาที่ใช้สอบ (คณิต/ไทย/อังกฤษ/คอมพิวเตอร์เบื้องต้น/ทัศนคติ) อัตราค่าเรียนคนล่ะ = 8,900 บาท
จำนวน 40 ชม.(ชั่วโมงล่ะ 222 บาท/คน)

คอร์สปรับพื้นฐาน : คณิตศาสตร์ อัตราค่าเรียน = 4,200 บาท เวลาเรียน 12 ชั่วโมง

คอร์สปรับพื้นฐาน : ความรู้ทั่วไป + Attitude วิชาละ 3,500 บาท เวลาเรียนวิชาละ 10 ชั่วโมง

คอร์สปรับพื้นฐาน+ตะลุยโจทย์ : อัตราค่าเรียน = 4,500 บาท เวลาเรียน 27 ชั่วโมง

ติวตัวต่อตัว: สามารถเลือกติวแยกรายวิชาได้
(ความสามารถทั่วไป/ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

อัตราค่าเรียน:

 • ความสามารถทั่วไป = 2,800 บาท วิชาละ 10 ชม.(ชั่วโมงล่ะ 280 บาท)
 • ภาษาไทย = 1,700 บาท วิชาละ 6 ชม.(ชั่วโมงล่ะ 280 บาท)
 • ภาษาอังกฤษ = 2,300 บาท วิชาละ 8 ชม.(ชั่วโมงล่ะ 280 บาท)

ติวกลุ่ม 5 คน: เรียน 3 รายวิชาที่ใช้สอบ (ความสามารถทั่วไป/ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) อัตราค่าเรียนคนล่ะ = 5,500 บาท
จำนวน 25 ชม.(ชั่วโมงล่ะ 220 บาท/คน)

คอร์สปรับพื้นฐาน : อัตราค่าเรียน = 9,500 บาท เวลาเรียน 50 ชั่วโมง

คอร์สตะลุยโจทย์ : อัตราค่าเรียน = 9,500 บาท เวลาเรียน 50 ชั่วโมง

ติวตัวต่อตัวออนไลน์: ผ่านโปรแกรมเรียน
สามารถเลือกติวแยกรายวิชาได้(คณิต/วิทยาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/เคมี)
อัตราค่าเรียน = 7,000 บาท/วิชา จำนวน 20 ชม/วิชา
(ชั่วโมงล่ะ 350 บาท) –> คลิก!!..ชมตัวอย่างการสอน

Payment

หมายเหตุ:: ในกรณีที่น้องโอนเงินมาสำรองที่นั่งแล้ว 3,000 บาท แล้วยกเลิกการจองไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางสถาบันขอสงวน์สิทธิ์โอนเงินคืน 1,500 บาท หรือครึ่งหนึ่งของเงินจอง ในระยะเวลา 30 วัน
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกชม นโยบายการขอรับเงินคืน

ตัวอย่างแจ้งการชำระเงิน

แจ้งการชำระเงิน