วิธีการสมัครเรียน

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

ขั้นตอนที่ 1: คลิกเลือกคอร์สที่ท่านต้องการลงสมัครเรียน

เลือกคอร์สที่ท่านต้องการสมัครเรียน

ขั้นตอนที่ 2: คลิกเลือก “สมัครเรียน”

คลิกเลือกสมัครเรียน

ขั้นตอนที่ 3: จะมีข้อความ “เพิ่ม” คอร์สที่เราสมัครเรียน หลังจากนั้น ทำการคลิก “ดูตะกร้าสินค้า”

คลิกช่อง "ดูตะกร้าสินค้า"

ขั้นตอนที่ 4: เข้าสู่หน้า “CART” เช็คความถูกต้องคอร์สที่เราลง หลังจากนั้น คลิก “ดำเนินการสั่งซื้อ”

คลิก ดำเนินการสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 5: เข้าสู่หน้า “CHECKOUT” กรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวให้ครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมาย * หลังจากนั้น คลิก “สั่งซื้อ”

กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมาย * หลังจากนั้น คลิกสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 6: รอประมาณ 10 วินาที สังเกตุข้อความ “Thank you. Your order has been received” นั้นคือระบบได้รับข้อมูลการสมัครเรียนแล้ว หลังจากนั้น เข้าไปเช็คในอีเมลที่ท่านสมัครเรียน

รอประมาณ 10 วินาที สังเกตุข้อความ "Thank you. Your order has been received" นั้นคือระบบได้รับข้อมูลการสมัครเรียนแล้ว หลังจากนั้น เข้าไปเช็คในอีเมลที่ท่านสมัครเรียน

ขั้นตอนที่ 7: เช็คอีเมลที่ท่านสมัครเรียน ดูการแจ้งใบ INVOICE ในนั้นจะระบุหมายเลข Order Number ซึ่งเราจะใช้หมายเลขนี้ ในการแจ้งการชำระเงิน

เช็คอีเมลที่ท่านสมัครเรียน ดูการแจ้งใบ INVOICE ในนั้นจะระบุหมายเลข Order Number ซึ่งเราจะใช้หมายเลขนี้ ในการแจ้งการชำระเงิน