0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

แนะนำโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (รรช.กฟภ.)

PEA Electric Vocational School (PEAEVS)

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เริ่มเปิดการเรียนการสอนมาตั่งแต่ปี พ.ศ.2511 โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งคือ ผลิตช่างไฟฟ้าที่จะมาปฎิบัติงานฮอทไลน์ ซึ่งถือเป็นโรงเรียนเดียวที่มีการสอนเรื่องนี้โดยเฉพาะ พนักงานช่างฮอทไลน์ เป็นหัวใจที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถประกาศรับสมัครจากบุคคลทั่วไปได้ นี้คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราต้องมีการเรียนการสอนด้านนี้โดยเฉพาะ

ดูเผินๆแล้ว หลักสูตรปกติ 3 ปี ของโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี้ไม่แตกต่างจากหลักสูตรของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา หรือกรมอาชีวะศึกษากระทรวงศึกษาธิการเท่าใดนัก แต่ด้วยลักษณะบางประการจากข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกลายเป็นโรงเรียนที่ไม่ธรรมดาเหมือนโรงเรียนอื่น เพราะที่นี้เรียนฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนตลอด 3 ปี จะเสียเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าที่พัก ค่าอาหาร เท่านั้น เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับวุฒิ ม.6 ซึ่งได้รับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการและต้องออกปฎิบัติงานฮอทไลน์ ดังนั้นผู้ที่ผ่านหลักสูตรของจึงต้องมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวจริงๆ

แนะนำหลักสูตร โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2563

ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรฮอทไลน์


หลักสูตรทั้งหมด โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


สถาบันติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นอกจากได้เรียนฟรีตลอด 3 ปี ผู้จบหลักสูตรที่ได้คะแนนดีตั้งแต่อันดับที่ 1 ถึง 10 ของแต่ล่ะรุ่นจะมีสิทธิ์ไปสอบเอ็นทรานซ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลังหรือคอมพิวเตอร์ ใมมหาวิทยลัยของรัฐ ถ้าสอบคัดเลือกได้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้สนับสนุนให้ทุนการศึกษาปีล่ะ 40,000 บาท และได้รับเงินเดือนระหว่างการลาศึกษาต่อ ทั้งนี้เมื่อเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์เป็นบัญฑิตแล้ว การไฟฟ้าจะปรับวุฒิให้เป็นวิศวกรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นักเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หากจะกล่าวว่าต้นแหล่งหรือเบ้าหลอมที่ผลิต “มนุษย์สายฟ้า” ที่ออกมาปฎิบัติงานฮอทไลน์ทั่วประเทศในขณะนี้คือ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งนี้ นับตั้งแต่เปิดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนแห่งนี้ผลิตพนักงานฮอทไลน์เพื่อปฎิบัติงาน ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศมาแล้วกว่า 1,000 คน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังได้บุคลากรระดับวิศวกร ทั้งปริญญาตรี และปริญญาโทอีกจำนวนหลายสิบคน ซึ่งศิษย์เก่าของโรงเรียนทุกคนมีความผูกพันธ์ต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะศิษย์เก่าของโรงเรียนใช้ชีวิตอยู่ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งแต่อายุเพียง 15 ปีเท่านั้น

คุณสมบัติและหลักฐานที่ใช้สมัครสอบ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หลักสูตร 3 ปี)

ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2562

คุณสมบัติและหลักฐานที่ใช้สมัครสอบ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หลักสูตรพิเศษ 1 ปี)

คุณสมบัติและหลักฐานที่ใช้สมัครสอบ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หลักสูตพิเศษ 1 ปี)

คุณสมบัติและหลักฐานที่ใช้สมัครสอบ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร ปวส

ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กำหนดการรับสมัครสอบ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หลักสูตร 3 ปี) ปีการศึกษา 2562

ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2562

กำหนดการรับสมัครสอบ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หลักสูตร 1 ปี) ปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับสมัครสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับสมัครสอบ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตรเฉพาะทาง ปวส. ปีการศึกษา 2562

ติวสอบโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2562

วิชาที่ใช้สอบข้อเขียน หลักสูตร 3 ปี

 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ

วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน

วิชาวิทยาศาสตร์ 50 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ 50 คะแนน

คณิตศาสตร์ : 9.00 – 12.00 
อังกฤษ+วิทยาศาสตร์ : 13.30 – 16.30

วิชาที่ใช้สอบข้อเขียน หลักพิเศษ 1 ปี

 • คณิตศาสตร์
 • อังกฤษ
 • ช่างไฟฟ้า

วิชาคณิตศาสตร์ (ระดับชั้น ม.1 – ม.5) 70 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ (ระดับชั้น ม.1 – ม.5) 40 คะแนน

วิชาช่างไฟฟ้า (ปวช 1-3) 40 คะแนน

วิชาที่ใช้สอบข้อเขียน หลักสูตร ปวส

 • วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 • วิชาความรู้ทั่วไป

วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน

วิชาความรู้ทั่วไป 50 คะแนน

ความรู้ทั่วไป : 9.00 – 12.00 
วิชาเฉพาะตำแหน่ง: 13.30 – 16.30

การประกาศผลสอบข้อเขียน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะประกาศผู้ผ่านการสอบข้อเขียน โดยจะคัดเลือกจากผู้มีคะแนนสูง 100 อันดับแรก

 • ไม่มีการแจ้งผลสอบทางไปรษณีย์หรือทางโทรศัพท์
 • เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน ตามประกาศของโรงเรียน ให้โหลดและกรอกข้อความแบบฟอร์มการให้ความยินยอม ทดสอบสมรรถภาพด้านต่างๆและนำมาแสดง
 • ให้เข้ารับการตรวจโรคจากหน่วยแพทย์ตามที่โรงเรียนได้จัดไว้ให้ โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,200 บาท ซึ่งโรงเรียนจะแจ้งอีกครั้งในประกาศผลสอบภาควิชาการ

ประเภท
จำนวนครั้งที่ได้
คะแนน
ดันพื้น
กระทำต่อเนื่อง เวลา 1 นาทีโดยการย่อศอกลง
ให้อกกดลงบนเครื่องนับและดันตัวขึ้นให้สุด
ศอกตึง เป็นหนึ่งครั้ง
(ถ้าดันตัวไม่สุด ศอกไม่ตึง จะไม่นับ)
48 ครั้งขึ้นไป
15
44 - 47
13
39 - 43
11
34 - 38
9
29 - 33
7
24 - 28
6
20 - 23
5
16 - 19
4
13 - 15
3
11 - 12
2
10 ครั้งลงมา
1
ลุงนั่ง
กระทำต่อเนื่อง เวลา 1 นาที
เท้าแยกห่างกันประมาณ 1 ฟุต ประสานนิ้วมือ
รองท้ายทอยใว้ เมื่อเริ่มให้งอตัวขึ้น จนศอก
สัมผัสเข่าทั้งสอง แล้วปล่อยตัวลงจนนิ้วมือ
สัมผัสกับพื้นนับเป็นหนึงครับ
52 ครั้งขึ้นไป
15
50 - 51
13
48 - 49
11
46 - 47
9
44 - 45
7
42 - 43
6
40 - 41
5
38 - 39
4
36 - 37
3
34 - 35
2
33 ครั้งลงมา
1
วิ่ง
ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร
หรือ 4 รอบ สนามฟุตบอล
ตามที่กรรมการกำหนด
5 นาทีลงมา
20
5.01 -5.11
18
5.16 -5.30
16
5.31 -5.45
14
5.46 -6.00
12
6.01 -6.15
10
6.16-6.30
8
6.31 -6.45
6
6.46-7.00
4
วิ่งครบ 4 รอบ ไม่เกิน 8 นาที
3
เกิน 8 นาที
2

ทดสอบทักษะการปีนเสา

   • ปีนเสาคอนกรีต(ใช้อุปกรณ์ปีนเสาช่วย) เพื่อทดสอบสภาพความพร้อมของร่างกายและภาวะจิตใจบนเสาไฟฟ้า ที่ระดับความสูง 10 เมตร
   • การให้คะแนน 30 คะแนน แบ่งเป็น 3 ส่วน

   ปฏิบัติตามขั้นตอน  10 คะแนน
   ความคล่องตัว  10 คะแนน
   ความปลอดภัย  10 คะแนน

  การตรวจโรคและการสอบสัมภาษณ์
  การตรวจโรคและการสอบสัมภาษณ์แต่ละวันจะแบ่งผู้เข้าสอบออกเป็น 2 กลุ่มคือแยกไปตรวจโรค และเข้าสอบสัมภาษณ์ การตรวจโรคโดยหน่วยแพทย์ตามที่โรงเรียนได้จัดให้ และแพทย์จากกองสถานพยาบาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้วินิจฉัยผลตรวจ ผลการวินิจฉัยของแพทย์ถือเป็นอันสิ้นสุด หากไม่มาตามวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  การประกาศผลสอบคัดเลือก
  ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก หมายถึง ผู้ที่มีคะแนนสอบข้อเขียนรวมกับคะแนนสอบสัมภาษณ์ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและทักษะการปีนเสาที่ได้คะแนนสูงสุด 65 อันดับแรก โดย 55 อันดับแรกให้ถือว่าเป็นผู้ที่สามารถผ่านการคัดเลือก ส่วนอีก 10 คนที่เหลือถือเป็นตัวสำรอง
  ให้ผู้ข้าสอบสัมภาษณ์ ทดสอบสมรรถภาพด้านต่างๆและตรวจโรค สามารถดูผลสอบได้ทาง www.pea.co.th หรือมาดูด้วยตนเองที่โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในวันดังกล่าว เป็นต้นไป
  เฉพาะผู้ที่สอบคัดเลือกผ่าน ให้ลงชื่อรายงานตัวพร้อมทั้งเข้าประชุมรับทราบวิธีการมอบตัว เวลา 09.00 น. ถ้าผู้สอบคัดเลือกได้ไม่เข้าประชุมทางโรงเรียนจะถือ่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้สอบได้อันดับสำรองตามลำดับที่สอบได้