0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

คอร์สติวสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้านครหลวง

ผลงานติวสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้านครหลวง
ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2564

 • นาย อัคระ ปัทมะสุคนธ์ (น้องเจน)
  จบการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ลักษณะงานปฎิบัติการ รับทั้งหมด 26 คน น้องได้อันดับ 27 (สำรองอันดับ 1) ถูกเรียกบรรจุ
mea3
 • นาย สัณฐิติ แสงศักดิ์ชัย (น้องอิง)
  จบการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ลักษณะงานปฎิบัติการ รับทั้งหมด 26 ท่าน ( โดยลำดับที่ 27-36 เป็นลำดับสำรองถ้ามีคนสละสิทธิ์ )

คอร์สติวสอบการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2564