คอร์สติวการไฟฟ้านครหลวง(กฟน)

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

ผลงานติวสอบการไฟฟ้านครหลวง(กฟน)

ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2566

น้องๆที่ลงติวกับเราคอร์สนี้ สอบผ่านทั้งหมด 14 ท่าน จากที่ลงติวกับเรา 18 ท่าน คิดเป็นเปอร์เซนต์สอบติดมากถึง 78%  เยอะที่สุดตั้งแต่เราเปิดติว กฟน มา ขอแสดงว่าความยินดีด้วยครับ!

ลักษณะงานด้านวิชาการ 6 ท่าน

 1. นางสาว ธนภรณ์ เหลืองสอาด (น้องอิ๊ก)
  เลขประจำตัวสอบ: 66044100067
 2. นาย ศรัณย์ ชูศรี (น้องโจ้)
  เลขประจำตัวสอบ: 66044100082
 3. นาย ธนาภูมิ เง่ายุธากร (น้องภูมิ)
  เลขประจำตัวสอบ: 66044100011
 4. นาย ธนภัทร เชิดสูงเนิน (น้องนัท)
  เลขประจำตัวสอบ: 66044100071
 5. นางสาว สิริจิตร จันทร์ประสิทธิ์ (น้องบิ๋ง)
  เลขประจำตัวสอบ: 66044100002
 6. นาย ชลสิทธิ์ สงคง (น้องแฟร้ง)
  เลขประจำตัวสอบ: 66044100081

ลักษณะงานด้านปฎิบัติการ 8 ท่าน

 1. นาย พงศกร อั้งสุพ่วง (น้องอั้น)
  เลขประจำตัวสอบ: 66044200106
 2. นาย ณัฐนนท์ สุพัฒนาภรณ์ (น้องนนท์)
  เลขประจำตัวสอบ: 66044200046
 3. นาย กิตติเชษฐ์ จูมทอง (น้องกัปตัน)
  เลขประจำตัวสอบ: 66044200105
 4. นาย ปิยพงศ์ บุญหนุน (น้องต้น)
  เลขประจำตัวสอบ: 66044200003
 5. นาย พุฒิพงศ์ สุจริตพงษ์ (น้องเจมส์)
  เลขประจำตัวสอบ: 66044200024
 6. นาย กันตภณ กันตวิรุฒ (น้องกันต์)
  เลขประจำตัวสอบ: 66044200044
 7. นาย ณัฐพงษ์ หมีดง (น้องเกม)
  เลขประจำตัวสอบ: 66044200092
 8. นาย วิกรานต์ หะรีเมา (น้องวีม)
  เลขประจำตัวสอบ: 66044200125

ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2564

 • นาย อัคระ ปัทมะสุคนธ์ (น้องเจน)
  จบการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ลักษณะงานปฎิบัติการ รับทั้งหมด 26 คน น้องได้อันดับ 27 (สำรองอันดับ 1) ถูกเรียกบรรจุ
mea3
 • นาย สัณฐิติ แสงศักดิ์ชัย (น้องอิง)
  จบการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ลักษณะงานปฎิบัติการ รับทั้งหมด 26 ท่าน ( โดยลำดับที่ 27-36 เป็นลำดับสำรองถ้ามีคนสละสิทธิ์ )

คอร์สติวสอบการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2564