0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

post

โรงเรียนจ่าทหารเรือ กำหนดการสอบรอบสอง 2564

โรงเรียนจ่าทหารเรือ กำหนดการสอบรอบสอง 2564

โรงเรียนจ่าทหารเรือ กำหนดการสอบรอบสอง 2564

การตรวจสุขภาพ - การทดสอบสุขภาพจิต - การสอบความเหมาะสม - พลศึกษา

navy2564-3

 

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ

 1. ถ่ายปัสสวะ (จะไม่รับปัสสวะที่ถ่ายมาจากที่อื่น)
 2. เจาะเลือด
 3. X- Ray
 4. ตรวจฝัน
 5. ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
 6. วัดความดันโลหิต
 7. ตรวจทางอายุรเวชกรรม
 8. ตรวจทางศัลยกรรม
 9. ตรวจ หูคอ จมูก
 10. วัดสาายตาตรวจตา
 11. ตรวจการเห็นของสี

การทดสอบสุขภาพจิต

 • เป็นการตรวจสอบลักษณะบุคลิกภาพแนวความคิดอารมณ์และจิตใจ

การสอบความเหมาะสมและพลศึกษา

การสอบความเหมาะสมเป็นการสัมภาษณความรู้ ทั่วไปที่ควรทราบและท่วงทีวาจา เพื่อดู ลักษณะความเหมาะสมการเป็นทหารและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย(เกณฑ์ผ่านร้อยละ 50) ดังนี้

 1. ท่วงทีวาจา 20 คะแนน
 2. ทัศนคติ 20 คะแนน
 3. ปฏิภาณไหวพริบ 30 คะแนน
 4. ลักษณะท่าทางในการเป็นทหาร 30 คะแนน

การสอบพลศึกษาป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกายมีคะแนนรวม 200 คะแนน ดังนี้

 1. ว่ายน้ำ 50 เมตร 60 คะแนน
 2. วิ่ง 1,000 เมตร 50 คะแนน
 3. ดึงข้อ 30 คะแนน
 4. ลุกนั่ง 30 คะแนน
 5. ดั้นพื้น 30 คะแนน

บทความโดย

SENIOR EXECUTIVE MANAGING DIRECTOR

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.