0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

คอร์สสำนักงาน ก.พ. ภาค ก 2565

Sold
87

คอร์สติวสอบ ก.พ. เรียนวันอาทิตย์ เดือน ส.ค. – ก.ย. 2563

4,500.00฿

คอร์สติวสอบ ก.พ. เรียนกลุ่ม : คอร์สเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ กพ. ปี 2563 สอนเพื่อปรับพื้นฐานและประยุคต์ใช้ในการทำข้อสอบ เรามีข้อสอบทดสอบน้องหลายชุด รวบรวมข้อสอบเก่า ก.พ. ย้อนหลัง 10 ปีที่เคยออก คอร์สเรียนวันอาทิตย์ 6 สัปดาห์ 10.00 – 16.00 รับสมัครจำนวนจำกัด 20 คน/คอร์ส รวมเวลาเรียนทุกวิชา 27 ชั่วโมง รับรองว่าได้เนื้อหาสรุปรวบยอดในแต่ล่ะรายวิชาอย่างตรงแนวข้อสอบอย่างเต็มที่ โดยที่น้องไม่ต้องกลับไปนั่งอ่านเองครับ  เรียนตรงไหนไม่รู้เรื่องสามารถสอบถามติวเตอร์ได้โดยตรงหรือสอบถามในกรุ๊ปไลน์ได้ตลอด 24 ชม ใครทีใฝ่ฝันอยากรับราชการงานนี้ไม่ควรพลาดครับ เรียนสดกับติวเตอร์ระดับแนวหน้าของเราดีกรีเกียรตินิยม มีประสบการณ์สอนมากมาย แล้วใว้เจอกันวันเรียนครับ

Sold
87

คอร์สติวสอบ ก.พ. เรียนวันเสาร์ เดือน ส.ค. – ก.ย. 2563

4,500.00฿

คอร์สติวสอบ ก.พ. เรียนกลุ่ม : คอร์สเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ กพ. ปี 2563 สอนเพื่อปรับพื้นฐานและประยุคต์ใช้ในการทำข้อสอบ เรามีข้อสอบทดสอบน้องหลายชุด รวบรวมข้อสอบเก่า ก.พ. ย้อนหลัง 10 ปีที่เคยออก คอร์สเรียนวันเสาร์ 6 สัปดาห์ 10.00 – 16.00 รับสมัครจำนวนจำกัด 20 คน/คอร์ส รวมเวลาเรียนทุกวิชา 27 ชั่วโมง รับรองว่าได้เนื้อหาสรุปรวบยอดในแต่ล่ะรายวิชาอย่างตรงแนวข้อสอบอย่างเต็มที่ โดยที่น้องไม่ต้องกลับไปนั่งอ่านเองครับ เรียนตรงไหนไม่รู้เรื่องสามารถสอบถามติวเตอร์ได้โดยตรงหรือสอบถามในกรุ๊ปไลน์ได้ตลอด 24 ชม ใครทีใฝ่ฝันอยากรับราชการงานนี้ไม่ควรพลาดครับ เรียนสดกับติวเตอร์ระดับแนวหน้าของเราดีกรีเกียรตินิยม มีประสบการณ์สอนมากมาย แล้วใว้เจอกันวันเรียนครับ

อาชีพ “ราชการ” เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลนำพาความเจริญสู่สังคม รวมถึงระเบียบในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

การสอบ กพ. คืออะไร เป็นคำถามที่คนจำนวนมากยังไม่ทราบและตั้งคำถามว่ามันคืออะไร แล้วมันสำคัญอย่างไร สอบแล้วจะสามารถนำผลสอบไปทำอะไรได้บ้าง วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันค่ะ

การสอบ ก.พ. คือ การคัดเลือกบุคคลในระดับวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาชีพที่แตกต่าง เพื่อเข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการ เรียกได้ว่า เป็นตัวกลาง ระหว่างคนที่ต้องการทำงานราชการกับหน่วยงานราชการที่ขาดแคลนคนทำงาน นั่นเอง

รายละเอียดการสมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. ภาค ก ประจำปี 2564

สำนักงาน ก.พ. ภาค ก. รอบทั่วไป 2564

คลิก!!..เลือกหัวข้อที่สนใจ

สำนักงาน ก.พ. ภาค ก รอบทั่วไป

สำนักงาน ก.พ. ภาค ก.พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านส่วนของราชการแล้ว 2564

คลิก!!..เลือกหัวข้อที่สนใจ

สำนักงาน ก.พ. ภาค ก รอบพิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านส่วนของราชการแล้ว

ติวสอบ กพ ภาค ก ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 2563

ประเภทของการสอบ ก.พ.

ภาค ก เปิดสอบโดย ก.พ.
ทุกคนจะสอบบรรจุข้าราชการต้องสอบภาค ก

ภาค ข เปิดสอบโดย หน่วยงาน
การสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ, นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ, นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน, เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน, พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน, นายช่างโยธาปฎิบัติงาน, นิติกรเชี่ยวชาญ, นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ, นักพัฒนาสังคมปฎิบัติการ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

ภาค ค คือการสอบสัมภาษณ์

สอบแล้ว เอาไปทำอะไรได้บ้าง?

ในการสอบ ก.พ. ถ้าเราสอบผ่าน ภาค ก เราก็จะสามารถไปสอบ ภาค ข ของหน่วยงานต่างๆ ที่เปิดรับสมัครได้ เมื่อผ่าน ภาค ข จะมีสิทธิในการสอบ ภาค ค ซึ่งเป็นภาคสุดท้าย และเมื่อเราสอบผ่าน ภาค ค ก็จะมีสิทธิในการเข้ารับราชการต่อไป ตามประกาศของแต่ละหน่วยงานที่เราไปสอบ

ข้อสอบ ก.พ. ออกข้อสอบจำนวน 200 คะแนน

ความสามารถในการวิเคราะห์
(ความสามารถทั่วไป+ภาษาไทย) 100 คะแนน

ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 50 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ 50 คะแนน

วิชา
คะแนนเต็ม
เกณฑ์ผ่าน
คะแนนผ่าน
1. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
50 คะแนน
60%
30 คะแนน
1.1หลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี
1.2 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
1.3 วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง
1.4 หน้าที่และความรับผิดในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ
2. ความสามารถในการวิเคราะห์
100 คะแนน
60%
60 คะแนน
2.1 ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์ และ อุปมาปุปไมย)
2.2 ภาษาไทย
3. ภาษาอังกฤษ
50 คะแนน
50%
30 คะแนน
3.1 บทสนทนา
3.2 จับใจความสำคัญ
3.3 คำศัพท์และสำนวน
3.4 หลักไวยากรณ์

คอร์สติวสอบ ก.พ.

คลิก!!...เลือกคอร์สเรียนที่ท่านสนใจ

ปูพื้นฐานข้อสอบคณิต + เจาะข้อสอบ ก.พ. 10 ปีย้อนหลัง ฝึกทำข้อสอบแบบข้อต่อข้อ โดยติวเตอร์ชั้นนำของเรา สอนเทคนิคการทำข้อสอบ การตัดตัวเลือก การเดาคำตอบ ที่น้องๆสามารถสอบผ่านได้ ภายในครั้งเดียว สอบวัดผลจับเวลา เพื่อประเมินผลการเรียนการสอน “เราจะทำให้การสอบ ก.พ. เป็นเรื่องหมูๆไปเลย”

คอร์สติวออนไลน์ของเราเป็นการเรียนสดกับติวเตอร์ เปรียบเสมือนการเรียนตัวต่อตัว โดยที่น้องนั่งเรียนที่บ้านและติวเตอร์นั่งสอนที่บ้าน สามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้แบบ Real Time ไม่ได้เรียนกับ VDO หรือคอมพิเตอร์ แบบติวออนไลน์ที่อื่นๆ น้องๆที่ทำงานประจำ หรือมีวันหยุดที่ไม่แน่นอนก็สามารถเรียนได้ ไม่ต้องเดินทางจากต่างจังหวัดเพื่อมาเรียนในกทม. แล้วเสียค่าที่พัก ค่าเดินทาง เสียเวลา อันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น โดยสามารถจัดเวลาเรียนเองได้เหมือนยกที่เรียนพิเศษมาใว้ที่บ้านตัวเอง โดยน้องๆสามารถกำหนด วัน – เวลาเรียนได้ตามความต้องการ การสอน แนวข้อสอบ อาจารย์ผู้สอนไม่ต่างจากคอร์สเรียนที่สถาบัน เราจัดหลักสูตรเดียวกัน หนังสือเล่มเดียวกัน เพื่อเพิ่มตัวเลือกในการติวให้น้องๆ

ภาพบรรยากาศการเรียนที่สถาบัน