0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

คอร์สโรงเรียนช่างฝีมือทหาร 2566

Sold
87

LIVE STREAMING คอร์สติวสอบนักเรียนช่างฝีมือทหาร 2566

4,900.00฿
รายละเอียดคอร์ส คอร์สติวนักเรี [...]

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง รัฐบาลไทย และ ออสเตรเลีย ภายใต้องค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกัน แห่งเอเชียอาคเนย์ (สปอ.) สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เรียกว่า นักเรียนช่างฝีมือทหาร (นชท.)

สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษา
เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแล้ว นักเรียนภาคปกติจะได้บรรจุเข้ารับราชการ ตามเหล่าทัพต่าง ๆ ได้รับการแต่งตั้งยศ สิบตรี,จ่าตรี,จ่าอากาศตรี ตามสังกัด ส่วนนักเรียนภาคสมทบจะได้วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.เพื่อนำไปศึกษาต่อ หรือสมัครงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งรัฐบาลและเอกชน ทั้งนี้จะมีโควต้าสำหรับ นชท.ภาคสมทบ เข้ารับราชการแต่ละปีแตกต่างกันเช่นปี 60 จำนวน 80 คน ปี 61 จำนวน140 คน

รายละเอียดการสมัครสอบนักเรียนช่างฝีมือทหาร 2566

รายวิชาที่เปิดสอน

เริ่มสอบตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.

คณิตศาสตร์ = 200 คะแนน

วิทยาศาสตร์ = 200 คะแนน

ภาษาอังกฤษ = 175 คะแนน

ภาษาไทย = 125 คะแนน

สังคมศึกษา = 125 คะแนน