คอร์สโรงเรียนช่างฝีมือทหาร 2566

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

[academia_course_category tab_style=”text” category_default=”online-mtts” columns=”3″ item=”6″ category=”pea-job,atts-navy,online-mtts”]

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง รัฐบาลไทย และ ออสเตรเลีย ภายใต้องค์การสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกัน แห่งเอเชียอาคเนย์ (สปอ.) สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เรียกว่า นักเรียนช่างฝีมือทหาร (นชท.)

สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษา
เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแล้ว นักเรียนภาคปกติจะได้บรรจุเข้ารับราชการ ตามเหล่าทัพต่าง ๆ ได้รับการแต่งตั้งยศ สิบตรี,จ่าตรี,จ่าอากาศตรี ตามสังกัด ส่วนนักเรียนภาคสมทบจะได้วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.เพื่อนำไปศึกษาต่อ หรือสมัครงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งรัฐบาลและเอกชน ทั้งนี้จะมีโควต้าสำหรับ นชท.ภาคสมทบ เข้ารับราชการแต่ละปีแตกต่างกันเช่นปี 60 จำนวน 80 คน ปี 61 จำนวน140 คน

ติวสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ติวสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ติวสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ติวสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
[academia_heading title=”รายละเอียดการสมัครสอบนักเรียนช่างฝีมือทหาร 2566″ el_class=”mg-bottom-60″]

รับสมัครบุคคลพลเรือเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร 2566

คลิก!!..เลือกหัวข้อที่สนใจ

ติวสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ติวสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

[academia_heading title=”รายวิชาที่เปิดสอน” text_align=”text-left” el_class=”mg-bottom-80″]

เริ่มสอบตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.

คณิตศาสตร์ = 100 คะแนน

วิทยาศาสตร์ = 100 คะแนน

ภาษาอังกฤษ = 100 คะแนน

ภาษาไทย = 50 คะแนน

สังคมศึกษา = 50 คะแนน