0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

0
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

คอร์สโรงเรียนจ่าทหารเรือ 2565

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ เป็นสถานที่ฝึกหัดศึกษา ผลิตข้าราชการชั้นประทวน เพื่อรับราชการในกองทัพเรือ ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ให้แก่กองทัพ โดยตัวโรงเรียนจะมีหน้าที่ดำเนินการฝึกหัดศึกษา และอบรมนักเรียนให้ความรู้ความสามารถในวิชาการทหารเรือ และวิชาการอื่นๆ เพื่อเป็นนายทหารประทวนชั้นจ่า

สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษา
หลังจากสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต่างๆของโรงเรียนชุมพลทหารเรือแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ และแต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี ทั้งยังได้รับเงินเดือนตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีในการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการได้รับเงินเดือน ดังนี้

 • บรรจุให้รับราชการเป็นข้าราชการและแต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี
 • เริ่มรับเงินเดือนขั้นต่ำเดือนละ 10,760 บาท กับรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
 • รับรองวุฒิเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
 • สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติงานบนเรือหลวงจะได้รับเงินเพิ่มประจำตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับทหารหน่วยเรือ (พ.น.ร.) นอกเหนือจากเงินเดือนตามปกติอีก เดือนละ 3,000 บาท
 • สวัสดิการต่างๆ ทางราชการกำหนด เช่น การรักษาพยาบาลของตนเองและครอบครัว รวมทั้งบิดา มารดา การศึกษาบุตร
 • เมื่อบรรจุเป็นข้าราชการของกองทัพเรือแล้วมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรพิเศษเพิ่มเติมตามขีดความสามารถของตนเองในสาขาต่าง ๆ อาทิเช่น
  (1) นักทำลายใต้น้ำจู่โจมของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการรับเงินเพิ่มพิเศษ 11,000 บาท/เดือน
  (2) นักโดดร่มของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 5,300 บาท/เดือน
  (3) นักประดาน้ำของกรมสรรพาวุธทหารเรือได้รับเงินเพิ่มพิเศษ 5,300 บาท/เดือน

รายละเอียดการสมัครสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ 2565

รายวิชาที่เปิดสอน

เริ่มสอบตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

คอร์ส Live Streaming ดีอย่างไร?

engineer tutor live streaming


สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า 2563

เรียนสด 1 รอบ และน้องๆสามารถย้อนกลับมาดู Live Video ย้อนหลัง เรียนไม่ทันตรงไหนหรือต้องการเรียนซ้ำ ไม่จำกัดจำนวนรอบ ตลอด 24 ชั่วโมง

คอร์ส Live Stream ของเราเป็นการเรียนสดกับติวเตอร์ เรียนตามตารางเรียนที่กำหนด โดยที่น้องนั่งเรียนได้ที่บ้าน และสามารถดูวีดีโอย้อนหลังซ้ำได้ ไม่จำกัดจำนวนรอบตลอด 24 ชม สงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามในกลุ่มได้เลย

ใช้งานง่าย ไม่ต้องลองโปรแกรม เพียงแค่มี Account Facebook ก็สามารถเรียนได้

รองรับทุกอุปกรณ์ ทั้ง PC, Notebook, Smartphone, Tablet และทุกระบบปฎิบัติการ IOS, Android, Window

ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง รถติด 1-3 ชมต่อวัน ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ไม่ต้องเดินทางจากต่างจังหวัดเพื่อมาเรียนในกทม. แล้วเสียค่าที่พัก ค่าเดินทาง อันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

น้องๆสามารถติดต่อติวเตอร์ที่สอนได้โดยตรง สามารถเข้าถึงได้ ไม่เหมือนกับการเรียนผ่านวีดีโอที่น้องๆไม่สามารถสอบถามติวเตอร์ที่สอนในรายวิชานั้นๆได้จริง