0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

คอร์สสำนักงาน ก.พ. ภาค ก 2565

NewHot
คอร์สติวสอบสำนักงาน ก.พ. ภาค ก รอบทั่วไป 2565
87

Live Streaming คอร์สติวสำนักงาน ก.พ. ภาค ก รอบทั่วไป 2565

3,300.00฿

คอร์สติวสอบ ก.พ. ออนไลน์: สอนเพื่อปรับพื้นฐานและประยุคต์ใช้ในการทำข้อสอบ เรามีข้อสอบทดสอบน้องหลายชุด ย้อนหลัง 10 ปีที่เคยออก ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 12 วัน เริ่มคอร์สวันอังคารที่ 18 ต.ค. 2565 ปิดคอร์สวันเสาร์ที่ 29 ต.ค. 2565 รวมเวลาเรียนทุกวิชาที่ใช้สอบ 25 ชั่วโมง เรียนสดออนไลน์และสามารถดูวีดีโอย้อนหลังได้ไม่จำกัดจำนวนรอบ ตลอด 24 ชัวโมง ก่อนสอบจริง 20 พ.ย. 2565

คอร์สติวสอบออนไลน์ เราจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกกับน้องๆ ระยะทาง ที่พัก กลางวันกลางคืน จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป ระบบของเราเป็นการเรียนสดกับติวเตอร์ เปรียบเสมือนน้องๆนั่งเรียนอยู่ข้างๆพี่ติวเตอร์ No Video โต้ตอบกันได้ เห็นหน้ากันได้แบบ Real Time สามารถสอบถามติวเตอร์เป็นการส่วนตัวได้นอกรอบ ไม่เหมือนระบบที่เรียนกับติวเตอร์ผ่าน VDO ทั่วไป ระบบการสอนของเราใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยน้องๆเห็นภาพได้อย่างชัดเจน โดยที่น้องๆไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไร และด้วยระบบที่ถูกพัฒนาโดยวิศวกรของเรา ทำให้น้องที่เรียนสดไปแล้ว สามารถกลับเข้ามาดูย้อนหลังได้โดยการ log in ผ่านเว็บของเรา เป็นการ Re-Learningเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน เข้าใก้ลความฝันและทำให้เป็นความจริงได้ ดังคำของเราที่ว่า We Promise to Make Your Dream Closer!

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์
พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

รายละเอียดการสมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. ภาค ก ประจำปี 2565

สำนนักงาน ก.พ. ภาค ก รอบ e- Exam 2565

ประกาศกำหนดการสอบสำนักงาน ก.พ. วัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ระบบอิเล็กทรอนิกส์) ปี 2565

ประกาศกำหนดการสอบสำนักงาน ก.พ. วัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ระบบอิเล็กทรอนิกส์) ปี 2565

สำนักงาน ก.พ. ภาค ก. รอบทั่วไป 2565

คลิก!!..เลือกหัวข้อที่สนใจ

ประกาศกำหนดการสอบสำนักงาน ก.พ. วัดความรู้ความสามารถทั่วไป 2565

ประกาศกำหนดการสอบสำนักงาน ก.พ. วัดความรู้ความสามารถทั่วไป 2565

สำนนักงาน ก.พ. ภาค ก.พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านส่วนของราชการแล้ว 2565

สำนักงาน ก.พ. ภาค ก รอบพิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านส่วนของราชการแล้ว

คะแนนรวม 200 คะแนน

ความสามารถในการวิเคราะห์
(ความสามารถทั่วไป+ภาษาไทย) 100 คะแนน

ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 50 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ 50 คะแนน

วิชา
คะแนนเต็ม
เกณฑ์ผ่าน
คะแนนผ่าน
1. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
50 คะแนน
60%
30 คะแนน
1.1หลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี
1.2 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
1.3 วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง
1.4 หน้าที่และความรับผิดในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ
2. ความสามารถในการวิเคราะห์
100 คะแนน
60%
60 คะแนน
2.1 ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์ และ อุปมาปุปไมย)
2.2 ภาษาไทย
3. ภาษาอังกฤษ
50 คะแนน
50%
30 คะแนน
3.1 บทสนทนา
3.2 จับใจความสำคัญ
3.3 คำศัพท์และสำนวน
3.4 หลักไวยากรณ์

ตัวอย่างรูปบางส่วนคอร์สติวออนไลน์