0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

คอร์สสำนักงาน ก.พ. ภาค ก 2565

Sold
87

Live Streaming คอร์สติวสอบสำนักงาน ก.พ. ภาค ก

4,000.00฿
engineer tutor live streaming คอร์ส Live Streaming ดีอย [...]

คอร์สติวสอบออนไลน์ เราจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกกับน้องๆ ระยะทาง ที่พัก กลางวันกลางคืน จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป ระบบของเราเป็นการเรียนสดกับติวเตอร์ เปรียบเสมือนน้องๆนั่งเรียนอยู่ข้างๆพี่ติวเตอร์ No Video โต้ตอบกันได้ เห็นหน้ากันได้แบบ Real Time สามารถสอบถามติวเตอร์เป็นการส่วนตัวได้นอกรอบ ไม่เหมือนระบบที่เรียนกับติวเตอร์ผ่าน VDO ทั่วไป ระบบการสอนของเราใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยน้องๆเห็นภาพได้อย่างชัดเจน โดยที่น้องๆไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไร และด้วยระบบที่ถูกพัฒนาโดยวิศวกรของเรา ทำให้น้องที่เรียนสดไปแล้ว สามารถกลับเข้ามาดูย้อนหลังได้โดยการ log in ผ่านเว็บของเรา เป็นการ Re-Learningเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน เข้าใก้ลความฝันและทำให้เป็นความจริงได้ ดังคำของเราที่ว่า We Promise to Make Your Dream Closer!

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์
พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์

รายละเอียดการสมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. ภาค ก ประจำปี 2564

สำนักงาน ก.พ. ภาค ก. รอบทั่วไป 2564

คลิก!!..เลือกหัวข้อที่สนใจ

สำนักงาน ก.พ. ภาค ก รอบทั่วไป

สำนนักงาน ก.พ. ภาค ก.พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านส่วนของราชการแล้ว 2564

สำนักงาน ก.พ. ภาค ก รอบพิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านส่วนของราชการแล้ว

ก.พ. ภาค ก ปรับหลักสูตรการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563

คะแนนรวม 200 คะแนน

ความสามารถในการวิเคราะห์
(ความสามารถทั่วไป+ภาษาไทย) 100 คะแนน

ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 50 คะแนน

วิชาภาษาอังกฤษ 50 คะแนน

วิชา
คะแนนเต็ม
เกณฑ์ผ่าน
คะแนนผ่าน
1. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
50 คะแนน
60%
30 คะแนน
1.1หลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี
1.2 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
1.3 วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง
1.4 หน้าที่และความรับผิดในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ
2. ความสามารถในการวิเคราะห์
100 คะแนน
60%
60 คะแนน
2.1 ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์ และ อุปมาปุปไมย)
2.2 ภาษาไทย
3. ภาษาอังกฤษ
50 คะแนน
50%
30 คะแนน
3.1 บทสนทนา
3.2 จับใจความสำคัญ
3.3 คำศัพท์และสำนวน
3.4 หลักไวยากรณ์

ตัวอย่างรูปบางส่วนคอร์สติวออนไลน์

เรียนออนไลน์ดียังไง?

สะดวก ปลอดภัย เลือกเวลาเรียนได้ ไม่ต้องเสียค่าเดินทาง etc.

คอร์สติวออนไลน์ สถาบันเอ็นจิเนียร์ติวเตอร์
คอร์สติวออนไลน์ สถาบันเอ็นจิเนียร์ติวเตอร์
เมาส์ปากกาอุปกรณ์การสอนคอร์สติวออนไลน์
เมาส์ปากกาอุปกรณ์การสอนคอร์สติวออนไลน์

คอร์สติวออนไลน์ของเราเป็นการเรียนสดกับติวเตอร์ เปรียบเสมือนการเรียนตัวต่อตัว โดยที่น้องนั่งเรียนที่บ้านและติวเตอร์นั่งสอนที่บ้าน สามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้แบบ Real Time ไม่ได้เรียนกับ VDO หรือคอมพิเตอร์ แบบติวออนไลน์ที่อื่นๆ

ระบบเรียนออนไลน์ของเรา มีระบบสำรองข้อมูล (Database Processing) ทำให้น้องสามารถย้อนกลับมาดูขณะที่เรียนผ่านมาได้ เรียนไม่ทันตรงไหนหรือต้องการเรียนซ้ำ ก็สามารถทำได้

ระบบเรียนออนไลน์ สามารถทำให้น้องเรียนได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ทตลอด 24 ชม. ที่น้องและติวเตอร์สะดวก

น้องๆสามารถจัดเวลาเรียนเองได้เหมือนยกที่เรียนพิเศษมาใว้ที่บ้านตัวเอง โดยน้องๆสามารถกำหนดให้ตัวเองเรียนมากหรือน้อย ได้ตามความต้องการ

ไม่ต้องกลับบ้านดึก ไม่ต้องกลัวภัยมืด ปลอดถัยไรกังวล

ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง รถติด 1-3 ชมต่อวัน ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ไม่ต้องเดินทางจากต่างจังหวัดเพื่อมาเรียนในกทม. แล้วเสียค่าที่พัก ค่าเดินทาง อันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

น้องๆสามารถติดต่อติวเตอร์ที่สอนได้โดยตรง สามารถเข้าถึงได้ ไม่เหมือนกับการเรียนผ่านวีดีโอที่น้องๆไม่สามารถสอบถามติวเตอร์ที่สอนในรายวิชานั้นๆได้จริง