คอร์สติวสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ 2565

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

คอร์สนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายสิบตำรวจก็เป็นหนึ่งในยศของนายตำรวจชั้นประทวน ซึ่งในแต่ละปีนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) จะเปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกที่มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนายสิบตำรวจ โดยรับจากบุคคลทั่วไปทั้งชายและหญิงจำนวนหลายอัตรา ทั้งนี้การรับบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนายสิบตำรวจนั้นก็จะรับไม่เท่ากันในแต่ละปี นายสิบตำรวจจะเปิดรับจำนวนผู้สมัครตามงบประมาณแต่ละปี บางปีรับทั้งชายและหญิง บางปีรับเฉพาะผู้ชาย โดยผู้สมัครจะได้รับการบรรจุโดยตรงกับหน่วยงานตำรวจ ทันทีที่จบการศึกษาหลักสูตร “ผู้บังคับหมู่” ก็จะได้รับการบรรจุเป็น ‘สิบตำรวจตรี’ ในหน่วยงานที่เลือกไว้ตอนสมัครสอบ

สายอำนวยการและสนับสนุน เป็นสายงานที่มีอยู่ในทุกส่วนงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านเอกสารและธุรการเป็นหลัก นอกจากนี้ยังทำหน้าที่สนับสนุนตามกองบัญชาการหรือส่วนบังคับบัญชาต่าง ๆ รวมถึงทำหน้าที่ฝ่ายปกครองและการฝึกในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกด้วยตำรวจสายอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบการทำเอกสาร,จัดเก็บเอกสาร,พัสดุ / การเงิน,ประสานงาน,สนับสนุนการทำงานของข้าราชการตำรวจแต่ละฝ่าย,ดูแลระบบบริหารจัดการต่างๆภายใต้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาทิเช่น

กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)
– กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
– พลร่ม
– ดับเพลิง

กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
– กองร้อยน้ำหวาน

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)
– พิสูจน์หลักฐาน (นายสิบ)
– นายร้อยเคมี

คุณสมบัติ

  1. บุคคลภายนอก เพศชาย หญิง
  2. วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
  3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
  4. ส่วนสูงผู้ชายไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. ส่วนผู้หญิงต้องสูงอย่างน้อย 150 ซม. และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนด

สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษาสายอำนวยการ
เมื่อผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนายสิบตำรวจสายอำนวยการแล้วนั้นจะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นระยะเวลา 4 เดือน จึงจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ

  • เงินเดือนขั้นต้น เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกด้วยวุฒิ ม. 6 ประมาณ 8,610 บาท
  • เงินเดือนขั้นต้น เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกด้วยวุฒิ ปวช. ประมาณ 9,330 บาท
[academia_heading title=”ระเบียบการรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ 2565″ el_class=”mg-bottom-60″]

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับเป็นราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2565

คลิก!!..เลือกหัวข้อที่สนใจ

รับสมัครและสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน พ.ศ. 2565 จำนวน 1,265 อัตรา

กำหนดการวัน เดือน ปี
ประกาศรับสมัคร5 – 11 ก.ย. 2565
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต12 – 30 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนเพิ่ม4 พ.ย. 2565
กรณีที่ต้องประกาศปรับปรุงเพิ่มเติม9 พ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียนและสถานที่สอบข้อเขียน16 พ.ย.2565
ประกาศผังที่นั่งสอบข้อเขียน อาคาร/ห้องสอบ/แถวสอบ ณ สถานที่สอบและทางอินเทอร์เน็ต26 พ.ย.2565
สอบข้อเขียน27 พ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสอบข้อเขียนและให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง9 ธ.ค. 2565
ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง รวมทั้งการตรวจร่างกายและการทดสอบสุขภาพจิต16 ธ.ค.2565 – 13 ม.ค. 2566
ประกาศผลตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ที่ไม่ผ่าน) ตามอนุมัติหลักการ ตร.12 ม.ค. 2566

คลิก!!..เลือกตำแหน่งที่สนใจ

กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)
1). อำนวยการรับทั้งชาย/หญิง 700 อัตรา
2). โรงพยาบาลตำรวจ 25 อัตรา
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
1). พลร่มหญิง 200 อัตรา
2). ดับเพลิง ชาย 40 อัตรา
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)
ตำแหน่งนายร้อยเคมี
1.) ชาย 80 อัตรา
2). หญิง 20 อัตรา
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)
ตำแหน่งนายสิบ พฐ.
1). ชาย 80 อัตรา
2). หญิง 20 อัตรา
กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
1).กองร้อยน้ำหวาน 100 อัตรา

ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ 150 คะแนน เวลาสอบ 3 ชั่วโมง (13.30 - 16.30)

ความรู้ความสามารถทั่วไป 10 ข้อ

ภาษาไทย 30 ข้อ

ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงาน 45 ข้อ

ภาษาอังกฤษ 20 ข้อ

สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 35 ข้อ

กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 20 ข้อ

ว่ายน้ำระยะทาง 25 เมตร
– นายสิบตำรวจ ภายใน 30 วินาที
– นายสิบตำรวจหญิง ภายใน 50 วินาที

วิ่ง

– นายสิบตำรวจชาย  1,000 เมตร ภายใน 4.55 นาที
– นายสิบตำรวจหญิง  800 เมตร ภายใน 5 นาที