Student Pilot 2024

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

Student Course 2024

สำหรับน้องๆบางท่านที่ยังไม่รู้แนวทางการสอบ หรือข้อมูลเกี่ยวกับ Student Pilot ของการบินไทย ว่าเป็นอย่างไร? สถาบันของเราสามารถแนะแนวให้น้องๆได้ ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อ line id: golfae1 หรือ Tel:083-812-1905 ครับ

คอร์สติวสอบออนไลน์ เราจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกกับน้องๆ ระยะทาง ที่พัก กลางวันกลางคืน จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป ระบบของเราเป็นการเรียนสดกับติวเตอร์ เปรียบเสมือนน้องๆนั่งเรียนอยู่ข้างๆพี่ติวเตอร์ No Video โต้ตอบกันได้ เห็นหน้ากันได้แบบ Real Time สามารถสอบถามติวเตอร์เป็นการส่วนตัวได้นอกรอบ ไม่เหมือนระบบที่เรียนกับติวเตอร์ผ่าน VDO ทั่วไป ระบบการสอนของเราใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยน้องๆเห็นภาพได้อย่างชัดเจน โดยที่น้องๆไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไร และด้วยระบบที่ถูกพัฒนาโดยวิศวกรของเรา ทำให้น้องที่เรียนสดไปแล้ว สามารถกลับเข้ามาดูย้อนหลังได้ เป็นการ Re-Learningเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน

พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์
พี่กอล์ฟ เอ็นจิเนียร์ติวเตอร์
student pilot thai airway 2024
student pilot thai airway 2024
student pilot thai airway 2024
student pilot thai airway 2024
student pilot thai airway 2024

student pilot thai airway 2024

 • ชายและหญิงไทยอายุไม่เกิน 32 ปี (นับอายุตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2535 เป็นต้นไป)
 • พ้นพันธะทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น)
 • การศึกษา– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือ
  – กำลังศึกษา จะได้ Transcript ฉบับสมบูรณ์ และใบรับรองจบ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
 • สุขภาพ และ สายตาดี
  – ผู้สมัครที่สวมแว่นตา หรือ ผ่านการทำ Lasik เมื่อผ่านขั้นตอนการสอบ (ดูกำหนดการสอบใน Website ข้างต้น) จนถึงการตรวจร่างกาย / Medical Examination โดยแพทย์ ณ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จะเป็นผู้ให้การวินิจฉัยและอนุมัติการผ่านตรวจร่างกาย ดังนั้น จะต้องนำแว่นตา หรือประวัติการทำ Lasik ไปในวันตรวจร่างกายด้วย
  – โดยผู้สมัครต้องมีค่าสายตาสั้นไม่เกิน 600, สายตายาวไม่เกิน 500 และสายตาเอียงไม่เกิน 200 (และใช้ค่าเดียวกันนี้กับผู้สมัครที่ผ่านการทำ Lasik ด้วยเช่นกัน)
 • ชายมีความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และ หญิงมีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ– THAI TEP (THAI Test of English Proficiency) มีคะแนนตั้งแต่ 63 คะแนนขึ้นไป
  – TOEIC (English-language Proficiency Test) มีคะแนนตั้งแต่ 650 คะแนนขึ้นไป

     เอกสารประกอบการสมัคร (ฉบับจริง และ สำเนา) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ Passport
 • ทะเบียนบ้าน
  – ผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด หากไม่สะดวกที่จะเดินทางกลับบ้านเพื่อนำทะเบียนบ้าน ต้นฉบับมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อสำนักงานเขตทุกแห่งขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อใช้แทนทะเบียนบ้านต้นฉบับได้
 • เอกสารพ้นพันธะทางทหาร สด.8 หรือ สด.43 (อย่างใดอย่างหนึ่ง) เท่านั้น
  – ผู้สมัครที่จบการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารและได้รับ สด.9 สามารถนำ สด.9 ไปเปลี่ยนเป็น สด.8 ที่สัสดีอำเภอภูมิลำเนาของผู้สมัคร
 • ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองจบการศึกษา ของปริญญาตรี
  – สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาในปี 2567 และยังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้ใช้ หนังสือรับรองจบการศึกษา 
  – สำหรับผู้ที่กำลังจะจบการศึกษา ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ให้ใช้ หนังสือคาดว่าจะจบการศึกษา ที่ออกให้โดยทางมหาวิทยาลัย
 • Transcript ภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์
  – สำหรับผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาและได้ Transcript ฉบับสมบูรณ์ ให้ใช้ Transcript ที่มีผลการศึกษาถึงเทอมสุดท้าย
  – สำหรับผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศให้นำใบ Transcript ไปขอใบเทียบวุฒิที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้แล้วเสร็จก่อนนำมายื่น
 • ใบแสดงผลสอบ THAI-TEP หรือ TOEIC
  – สำหรับผลสอบ TOEIC รับเฉพาะที่เป็นผลสอบแบบ Personal เท่านั้น
  – ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีเท่านั้น
  ***สำหรับผลการสอบภาษาอังกฤษ บริษัทฯจะขอเมื่อท่านผ่านการสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้วโดยจะแจ้งวันรายงานตัวเพื่อตรวจสอบเอกสารทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง***

     ในปีนี้ บริษัทฯ จะไม่เก็บเอกสารการสมัครใดๆ แต่จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดและกำหนดให้ผู้สมัครนำส่งเอกสารทั้งหมดหากผู้สมัครสามารถผ่านการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว

 • สอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 ณ The Deck ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

  (Technical Comprehension Tests & Basic Aptitude Test)
  – Applicants will be given three sets of tests:

  1. Tests of subject areas essential in pilot work namely mathematics, logics, natural science and technical. The tests also include general knowledge and THAI’s general information.
  2. Basic Aptitude Test such as Speed of Perception, Spatial Orientation, Memory, and Logical Thinking Test. etc.
 • ตรวจร่างกายเบื้องต้น ณ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ
 • สอบสัมภาษณ์ ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • Aptitude Tests (Professor)
  – Aptitude Cognitive Test
  – Teamwork Exercise
  – Individual Interview
 • ตรวจจิตวิทยาการบิน ณ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ

     ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านทาง Website ให้ครบถ้วน โดยจะเปิดให้สามารถสมัครได้ใน ระหว่างวันที่ 3 – 15 พฤษภาคม 2567 นี้เท่านั้น

     เมื่อสมัครใน Website เรียบร้อยแล้วผู้สมัครจะต้อง ชำระค่าสมัครสอบจำนวน 2,700 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ สาขา ถนนวิภาวดีรังสิต เลขที่บัญชี 196-030-7799
ในระหว่างวันที่ 3 – 17 พฤษภาคม 2567 และต้องเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้แสดงแก่เจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวผู้สมัคร
ค่าสมัครสอบนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงินค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ตัวอย่างคอร์สติวออนไลน์