0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

Our Teacher

นาย ปณิธาน หินผา (พี่เบียร์)

คอร์สติวสอบโรงเรียนการไปรษณีย์

ประวัติการศึกษา
จบการศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ วิชาเอกภาษไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เกียรตินิยมอันดับ 1

ประสบการณ์สอนภาษาไทยโดยตรง จากการเรียนครูภาษาไทย มศว. โดยสอนทั้งเรียนพิเศษ และโรงเรียนจริง มากกว่า 4 ปี

OUR INSTRUCTORS

MEET OUR PROFESSIONAL INSTRUCTORS