0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

Our Teacher

นาย วงศธร ยามเย็น (พี่เบน)

คอร์สติวสอบบรรจุพนักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ)

คอร์สติวสอบบรรจุพนักการไฟฟ้านครหลวง(กฟน)

วิชาทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปัจจุบันทำที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้าเขต 1 ภาค 1 จ.เชียงใหม่

ประสบการสอนวิชาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 8 ปี

ติวเตอร์ของเรา

พบกับพี่ๆติวเตอร์ ขั้นเทพ!! ของเราครับ