0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

Our Teacher

ธัญธารีย์ พิชญานันฐ์กุล (พี่เม)

คอร์สติวสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประวัติการศึกษา

วศบ.ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ ในระดับมัธยมศึกษา-อุดมศึกษา 5 ปี

OUR INSTRUCTORS

MEET OUR PROFESSIONAL INSTRUCTORS