0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

Our Teacher

นาย ยศธน ธนการัณย์ (พี่ซี)

คอร์สติวสอบบรรจุพนักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ)

คอร์สติวสอบบรรจุพนักการไฟฟ้านครหลวง(กฟน)

วิชาทางวิศวกรรมไฟฟ้า

วิชาฟิสิกส์, PAT2 , PAT3, แคลคูลัส, คณิตศาสตร์

ประวัติการศึกษา
จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า​ ( เกียรตินิยมอันดับ 1)
เกรดเฉลี่ย : 3.53


จบปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิศวกรรมศาสตร์​ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เกรดเฉลี่ย : 3.86

• สอน O-NET ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์​ ม.6 รร.สาธิต​ มศว
• สอน 9วิชาสามัญ​ ฟิสิกส์​และคณิตศาสตร์​ ม.6 รร.สาธิต​ มศว
• สอน PAT2 ฟิสิกส์ ม.6 ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย​ แบบกลุ่มใหญ่ 30-50​ คน
• สอน PAT2 ฟิสิกส์ ม.6 ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย​ แบบกลุ่มเล็ก​ 2-3​ คน​ 3 กลุ่ม
• สอน PAT3 ฟิสิกส์​ ม.6 รร.สาธิต​ มศว​ ติวกลุ่มใหญ่ในโรงเรียน
• สอน PAT3 ฟิสิกส์​ ม.6 รร.สาธิต​ มศว​ แบบกลุ่มเล็ก​ 2-3​ คน​ 2 กลุ่ม
• สอน PAT3 ฟิสิกส์​ ม.6 รร.อัสสัมชัญสมุทร​ปราการ​ ติวกลุ่มใหญ่ในโรงเรียน
• สอน Physic1 วิศวกรรม​ศาสตร์​ SIIT​ English Program มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์
• สอนฟิสิกส์1-2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• สอนแคลคูลัส1-2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• สอนคณิตศาสตร์วิศวกรรม ปี2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• สอน​วงจรไฟฟ้า​ Circuit ปี2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร​วิโรฒ
​• สอน​ Engineering static ปี2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• สอน​ High voltage engineering ปี4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ติวเตอร์ของเรา

พบกับพี่ๆติวเตอร์ ขั้นเทพ!! ของเราครับ