Passenger Services Walk-in Interview มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Bangkok Flight Services

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

Passenger Services Walk-in Interview มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Bangkok Flight Services

BFS Ground รับสมัครงาน

Passenger Services Walk-in Interview
เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา
Bangkok Flight Services

📣 กลับมาอีกแล้วครับ กับงาน Passenger Services Walk-in Interview
เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Bangkok Flight Services ✈️
—————————————-
 เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น./ ด้วยบัตรประชาชน
🗓 วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
📌 ณ อาคาร BFS Ground สนามบินสุวรรณภูมิ
🕘 ลงทะเบียนรับบัตรคิว ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไปนะครับ
——————————————
🔹 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 🔹
Passenger Service Agent
——————————————
🔸 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 🔸
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. เรซูเม่ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ใบ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ใบ
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ใบ
6. สำเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript)หรือ Grade report หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือปริญญาบัตร จำนวน 1 ใบ
7. สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ใบ
🔸 เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) 🔸
1. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี) จำนวน 1 ใบ
2. สำเนาสอบวัดระดับทางภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) เช่น TOEIC จำนวน 1 ใบ
3. สำเนาหนังสือรับรองการฝึกงาน หรือทำงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ใบ

📍 กรณีเทอมสุดท้ายผู้สมัครกำลังเรียนอยู่ หรือรอสอบ ไม่สามารถสมัครงานได้ ยกเว้น
1. ผู้สมัครกำลังฝึกงานอยู่เป็นวิชาสุดท้าย
2. ผู้สมัครฝึกงานเสร็จเรียบร้อยแล้วและกำลังรอเกรดฝึกงานวิชาเดียว

📌 หมายเหตุ 📌
1. รบกวนผู้สมัครตรวจสอบความชัดเจนของสำเนาเอกสาร ความถูกต้องครบถ้วนและวันหมดอายุ ด้วยนะครับ
2. การเซ็นสำเนาถูกต้องบนเอกสาร รบกวนระบุข้อความว่า “สำเนาถูกต้อง และเซ็นชื่อผู้สมัคร” เท่านั้น ไม่ต้องระบุว่าใช้เพื่อการสมัครงาน
3. กรุณาใช้เฉพาะ “ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน” ในการเซ็นชื่อบนเอกสารที่เป็นสำเนาเท่านั้น
4. ผู้สมัครกรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงตัวด้วยนะครับ
5. แต่งกายชุดสูทสากลสีสุภาพ
——————————————-
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล แผนกสรรหาและว่าจ้าง
โทร. 02-131-5038-40 และ 02-131-5000 ต่อ 5132

BFS Ground รับสมัครงาน
BFS Ground รับสมัครงาน
Admin Fishduk Ka👀

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *