คอร์สติวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ)

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

ผลงานติวสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สอบ ส.ค. 2565

ปี 2565 เป็นสถิติของทางสถาบันสำหรับการติวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า และพนักงานช่างไฟฟ้า เรามีนักเรียนสอบผ่านข้อเขียน รวม 15 ท่าน มากที่สุด นับตั่งแต่สถาบันเริ่มเปิดคอร์สการไฟฟ้ามาเลย

โดยประกาศผลรอบสุดท้าย เป็นดังนี้ครับ

 • ผ่านการคัดเลือกตัวจริง 9 ท่าน
 • รายชื่อสำรองอันดับ 1 = 2 ท่าน
  Update! เรียกสำรองทั้งสองท่าน
 • รายชื่อสำรองอันดับ 2= 2 ท่าน
  Update! เรียกสำรองทั้งสองท่าน
 • รายชื่อสำรองอันดับ 4 = 1 ท่าน
 • รายชื่อสำรองอันดับ 5 = 1 ท่าน

เช็ครายผู้สอบผ่าน>>

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สอบ ม.ค. 2565

สอบบรรจุทำงาน กฟภ.ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2565 

 • นาย คณิน วาจนสุนทร (เอฟ)
สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า (ตัวจริง)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี : ปฏิบัติงานที่จังหวัด อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, กาฬสินธุ์

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้า 2565

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้า 2565

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้า 2565

สอบบรรจุทำงาน กฟภ.ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2565 

 • นาย กฤตนันทน์ นาคแก้ว (หนึง)
สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า (ตัวจริง)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานคร

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้า 2565

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้า 2565

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้า 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2563

สอบบรรจุทำงาน กฟภ.ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2563 

สอบผ่านรอบแรก (ข้อเขียน) 4 คน

น้องเบน, น้องนัท, น้องเปิ้ล, น้องเต้

และผ่านสัมภาษณ์ได้เข้าทำงาน กฟภ  2 คน

และน้องอีกสองท่าน ได้อันดับสำรอง

 • นาย ณัฐภัทร นพคุณ (น้องเต้)
สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2 ติดตัวจริง

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้า 2563

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้า 2563

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้า 2563

 • นาย วงศธร ยามเย็น (น้องเบน)
  สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
  การไฟฟ้าเขต 1 ภาค 1 (ปฏิบัติงนที่จังหวัดลำพูน, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, เชียงราย) ติดตัวจริง รับ 3 ตำแหน่ง

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้า 2563

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า 2563

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้า 2563

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้า 2563

 • นาย ณัฏฐ์ บำเพ็ญเกียรติกุล (น้องพัด)
  สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
  สังกัดสำนักงานใหญ่ ติดตัวสำรอง ถูกเรียกบรรจุ

คอร์สติวสอบตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2563

คอร์สติวสอบตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2563

 • นาย อาทิตย์ เค้าทอง (น้องเปิ้ล)
  สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
  การไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2 ติดตัวสำรอง ถูกเรียกบรรจุ

คอร์สติวสอบตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2563

คอร์สติวสอบตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2562

สอบบรรจุทำงาน กฟภ.ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2562

ติวคอร์สออนไลน์ทั้งหมด 4 คน

สอบผ่านรอบแรก (ข้อเขียน) 4 คน

น้องเบน, น้องแมน, น้องปริ้น, น้องเต้

และผ่านสัมภาษณ์ได้เข้าทำงาน กฟภ จ.นครราชสีมาา 1 คน

 • นาย ตุลธร ภักดีแก้ว (น้องเต้)
สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2 ติดตัวจริง  รับ 2 ตำแหน่ง

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า 2563

ผลงานติวสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้า 2563

ผลงานติวสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

ผลงานติวสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า