คอร์สการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ) 2566

We Promise to Make Your Dream Come Closer!

คอร์สการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ)

มีคนเคยกล่าวว่า “การไฟฟ้า” คือรัฐวิสาหกิจเบอร์หนึ่ง ของประเทศไทย แล้วจะดีแค่ไหน ถ้าคุณได้เป็นส่วนหนึงขององค์กรณ์เบอร์หนึ่งของประเทศไทยแบบนี้ ความมั่นคง สวัสดิการ ที่นี้ไม่เป็นรองที่ไหนแน่นอน!!

คอร์สติวสอบของเราเน้นตรงจุด ติวข้อสอบในส่วนของภาคการสอบข้อเขียน วิชาความรู้ทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่ง สอนโดยพนักงานการไฟฟ้า

ผลงานติวสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) ประจำปี 2566

ปี 2566 เป็นสถิติของทางสถาบันอีกครั้ง สำหรับการติวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า และพนักงานช่างไฟฟ้า เรามีนักเรียนสอบผ่านข้อเขียน รวม 24 ท่าน มากที่สุด นับตั่งแต่สถาบันเริ่มเปิดคอร์สการไฟฟ้ามาเลย

โดยประกาศผลรอบสุดท้าย เป็นดังนี้ครับ

 • ผ่านการคัดเลือกตัวจริง 13 ท่าน
 • รายชื่อสำรองอันดับ 1 = 4 ท่าน
 • รายชื่อสำรองอันดับ 3= 2 ท่าน
 • รายชื่อสำรองอันดับ 4 = 3 ท่าน
 • รายชื่อสำรองอันดับ 5 = 2 ท่าน

รวม 24 ท่าน

เช็ครายผู้สอบผ่าน>>

ประกาศผลการสอบเข้าเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) ประจำปี 2566

ตัวอย่างการสอนบางส่วน

ผลงานติวสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟ้าและพนักงานช่างไฟฟ้า

สอบบรรจุทำงาน กฟภ.ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2565 

 • นาย คณิน วาจนสุนทร (เอฟ)
สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า (ตัวจริง)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี : ปฏิบัติงานที่จังหวัด อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, กาฬสินธุ์

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้า 2565

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้า 2565

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้า 2565

สอบบรรจุทำงาน กฟภ.ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2565 

 • นาย กฤตนันทน์ นาคแก้ว (หนึง)
สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า (ตัวจริง)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานคร

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้า 2565

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้า 2565

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้า 2565

สอบบรรจุทำงาน กฟภ.ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2563 

สอบผ่านรอบแรก (ข้อเขียน) 4 คน

น้องเบน, น้องนัท, น้องเปิ้ล, น้องเต้

และผ่านสัมภาษณ์ได้เข้าทำงาน กฟภ  4 คน

และน้องที่ได้อันดับสำรอง ถูกเรียกบรรจุทั้งหมดในปีนี้

 • นาย ณัฐภัทร นพคุณ (น้องเต้)
สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2 ติดตัวจริง

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้า 2563

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้า 2563

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้า 2563

 • นาย วงศธร ยามเย็น (น้องเบน)
  สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
  การไฟฟ้าเขต 1 ภาค 1 (ปฏิบัติงนที่จังหวัดลำพูน, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, เชียงราย) ติดตัวจริง

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้า 2563

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้า 2563

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้า 2563

 • นาย ณัฏฐ์ บำเพ็ญเกียรติกุล (น้องพัด)
  สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
  สังกัดสำนักงานใหญ่ ติดตัวสำรอง ถูกเรียกบรรจุ

คอร์สติวสอบตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2563

 • นาย อาทิตย์ เค้าทอง (น้องเปิ้ล)
  สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
  การไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2 ติดตัวสำรอง ถูกเรียกบรรจุ

คอร์สติวสอบตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2563

คอร์สติวสอบตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2563

คอร์สติวสอบตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2563

สอบบรรจุทำงาน กฟภ.ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 2562

ติวคอร์สออนไลน์ทั้งหมด 4 คน

สอบผ่านรอบแรก (ข้อเขียน) 4 คน

น้องเบน, น้องแมน, น้องปริ้น, น้องเต้

และผ่านสัมภาษณ์ได้เข้าทำงาน กฟภ จ.นครราชสีมาา 1 คน

 • นาย ตุลธร ภักดีแก้ว (น้องเต้)
สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้าเขต 3 (นครราชสีมา) ภาค 2 ติดตัวจริง  รับ 2 ตำแหน่ง

ผลงานติวสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

สอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
การไฟฟ้า 2563

ผลงานติวสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

ผลงานติวสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

ตำแหน่ง **วิศวกรไฟฟ้า**

วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง: 8.30 – 10.00 น
วิชาค่านิยม กฟภ + วิชาสมรรถนะด้านการบริหาร: 10.00-11.30 น

วิชาค่านิยมและพฤติกรรมตามค่านิยม กฟภ. = 25%

วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง = 50%

วิชาสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) = 25%

ตำแหน่ง **พนักงานช่างไฟฟ้า**

วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง: 8.30 – 10.00 น
วิชาค่านิยม กฟภ + วิชาสมรรถนะด้านการบริหาร: 10.00-11.30 น
วิชาภาษาอังกฤษ: 11.30 – 12.30 น

วิชาค่านิยมและพฤติกรรมตามค่านิยม กฟภ. = 25%

วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง = 40%

วิชาสมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency) = 25%

วิชาภาษาอังกฤษ = 10%